Fredag 21. juli 2017
Naturkrefter

• «Det er sterke, nesten naturgitte drivkrefter som bidrar til at vi får større forskjeller i Norge.» Det er beskjeden fra Jonas Gahr Støre to måneder før høstens valg, der ulikhet er en av hovedsakene. Støre nevner fire slike naturgitte drivkrefter: Markedskreftene, globalisering, fordeling av kapital og innvandring. «Vi kan ikke annet enn å akseptere de globale trendene, men samtidig kan vi ta politiske grep for å begrense de negative effektene, ikke forsterke dem, slik Høyre og Frp gjør.»

• Det er pussig at Støre, som har anklaget Høyre for å avpolitisere ulikhetsdebatten, nå selv går langt i å si at økte forskjeller er en utvikling utenfor politikernes kontroll. Særlig fordi ingen av de fire drivkreftene han nevner er naturgitte. Markeder er skapt av mennesker, ikke Gud. Der det finnes politisk vilje kan ikke bare markeder reguleres, de kan til og med avskaffes, slik mange nå vil gjøre med barnehagemarkedet. Globalisering drives dels fram av ny teknologi, men er i siste instans en politisk styrt prosess. Det er politikere som bestemmer om Norge skal være med i EØS, TTIP eller Tisa. Fordelingen av kapital i et samfunn er alt annet enn naturgitt, men varierer sterkt mellom ulike land og avgjøres av styrkeforholdet mellom eiere og arbeidere. Og en suveren stat kan selvfølgelig regulere hvor mange innvandrere vi tar imot, noe som formodentlig er grunnen til at Ap har en innvandringspolitikk.

• Støres syn på naturkrefter i økonomien skiller seg klart fra det Erik Brofoss, arkitekten bak Aps økonomiske politikk i etterkrigstida, sto for: «Menneskene har etter hvert gjennom vitenskapelige og tekniske framsteg klart å fri seg fra naturkreftenes voldsherredømme. De har klart å sprenge de bånd som naturen har lagt over menneskenes liv. Det ville være et steg mot økt frihet å kunne frigjøre oss fra den blinde underkastelsen av tilfeldigheter i det økonomiske liv, som overfor den enkelte synes å virke som naturkrefter. Vi må gjøre oss til herrer over de økonomiske krefter i stedet for å bli behersket av dem.» Her har nok Støre noe å lære fra Erik Brofoss og de andre arkitektene bak den norske likheten.

Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...