Torsdag 20. juli 2017
Tallkrøll

• Hvor mange soldater bør Heimevernet bestå av? I langtidsplanen for Forsvaret legges det opp til at Heimevernet skal ha 38.000 soldater, der 3000 av disse utgjør en spesialstyrke. På papiret består Heimevernet i dag av 45.000 soldater, men regjeringen begrunner kuttet med en tilpasning til «den reelle situasjonen». Ut ifra denne logikken vil derfor den vedtatte planen bare være et papirkutt som ikke påvirker Heimevernets reelle størrelse. Det er en omstridt versjon av sannheten. I vår publiserte Heimevernet selv en presse­melding der de informerte om at det per 24. mars 2017 var «totalt 41.026 oppkledde HV-soldater med tilgjengelig våpen». De ser altså ut til å mene at langtidsplanen vil innebære et reelt kutt og at flere tusen soldater må levere tilbake våpen og utstyr.

• Diskusjonen om Heimevernets størrelse er i ferd med å bli en ubehagelig sak for regjeringen. I helga avslørte Dagens Næringsliv at en utredning om Heimevernets størrelse har blitt satt på vent til etter høstens valg. Rapporten ble opprinnelig bestilt av HV-sjef Tor Rune Raabye og skulle gjennom­føres av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Ifølge nettstedet aldrimer.no skal et utkast fra rapporten anbefale en betydelig styrking av Heimevernet til «minst 51.806 soldater for å kunne løse dagens oppdrag på en tilfredsstillende måte». Det er en faglig anbefaling som står i direkte strid med regjeringens planer. FFI sier selv at det i dag ikke finnes en endelig rapport og at prosjektet ble utsatt etter et møte i Forsvarets forskningsforum 1. juni. Avgjørelsen skal ha blitt tatt av lederen i Forsvarsdepartementets avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging, generalmajor Odd-Harald Hagen.

• FFI er ingen uavhengig forskningsinstitusjon. De får pengene sine bevilget over Forsvarsdepartementets budsjett, og Odd-Harald Hagen leder Forsvarets forskningsforum i fellesskap med FFIs direktør. Denne gangen kan det virke som om departementet har brukt sin innflytelse for å skyve et politisk ubeleilig råd ut av syne og ut av sinn – i det minste fram til neste regjeringsperiode.

Lørdag 20. juli 2019
• Det er mye LO og NHO strides om, men en ting er de enige om: Det som faktisk er av vedtatt lovverk og inngåtte avtaler skal man følge. Derfor er det like deprimerende hvert år når LOs sommerpatrulje leverer rapport etter å ha besøkt...
Fredag 19. juli 2019
• Som Klassekampen omtaler i dagens avis offentliggjorde USA på onsdag at Tyrkia nå kastes ut av F-35-samarbeidet. Tyrkia skulle kjøpe inn over 100 amerikanskproduserte F-35-kampfly. Årsaken til utkastelsen er at tyrkerne står ved sitt...
Torsdag 18. juli 2019
• Historiefortelling har vært en viktig del av kulturen vår i alle tider, fra fortellinger rundt bålet til kinoenes blockbustere og fråtsing i strømmetjenestenes serier. Historier hjelper oss å huske fortida, forstå samtida og leve oss inn i...
Onsdag 17. juli 2019
• En klassisk myte om moderne kapitalistiske samfunn er at så lenge man er villig til å jobbe, vil man ha et bra liv. De som virkelig blir fattige er de som faller utenfor, som arbeidsløse og rusmisbrukere. I flere tiår etter andre...
Tirsdag 16. juli 2019
• «Natt og dag, vinter og sommer er den over meg – denne dragende hjemve etter havet», skrev Henrik Ibsen i «Fruen fra havet». Vi er mange som lengter etter havet, kanskje først og fremst nå om sommeren. Men det er ikke alltid like lett å få...
Mandag 15. juli 2019
• «Beware of what you’re walking into, because nothing good happens in the Strait of Hormuz». Advarselen kommer fra den pensjonerte amerikanske viseadmiralen Michael Franke til nyhetssida Vox. Han viser til at USA nå samler en koalisjon av...
Lørdag 13. juli 2019
• «Ikke en kvinne mindre!» Klassekampen skriver i dag om framveksten av en feministbevegelse på tvers av landegrenser og kontinenter med feminister fra Argentina, Spania og Polen som pådrivere. Bevegelsen protesterer mot kvinnedrap,...
Fredag 12. juli 2019
• Norge bærer også medansvar for situasjonen for migranter og flyktninger i Libya. Som Klassekampen skriver om i dagens avis, er Norges den femte største bilaterale giveren til EUs migrasjonsfond i Afrika, EUTF. De siste par årene har Norge...
Torsdag 11. juli 2019
• Det er to måneder til høstens lokalvalg, og flere av de store partiene begynner å få det travelt med å stable en solid valgkamp på beina. Det gjelder spesielt for Ap, Høyre og Frp, der sistnevnte ble målt til rekordlave 7,5 prosent hos TV...
Onsdag 10. juli 2019
• Det rødgrønne byrådet i Oslo har satt som mål å «styrke heltidskulturen i Oslo kommune og tilby flest mulig hele og faste stillinger». Målet rimer svært dårlig med en pågående rettslig konflikt, der ­kommunen vil nekte en kvinnelig...