Onsdag 19. juli 2017
Fast, fastere, fastest: Det første Jonas Gahr Støre (Ap) vil gjøre etter valget hvis han blir statsminister, er å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser.Foto: Tom Henning Bratlie
Støre mener «sterke, nesten naturgitte krefter» skyver Norge mot større forskjeller:
Drives mot økt ulikhet
HARD NØTT: Jonas Gahr Støre innrømmer at det er svært vanskelig å hindre større forskjeller, men mener en styrket fagbevegelse er et godt sted å starte.

Ulikhet

Flere ulike statistikker viser det samme: De økonomiske forskjellene i Norge har blitt større.

Den største forskjellen ser man på den såkalte Gini-koeffisienten. Her har ulikheten i nordmenns inntekt økt med 14 prosentpoeng mellom 2006 og 2015. Ti av disse har kommet til mellom 2013 og 2015.

Jonas Gahr Støre og resten av Arbeiderpartiet jobber hardt for å gjøre den økende ulikheten til en av de viktigste sakene i årets valgkamp. Samtidig sier statsministerkandidaten at økt ulikhet kommer til å være vanskelig å få bukt med.

– Det er sterke, nesten naturgitte drivkrefter som bidrar til at vi får større forskjeller i Norge. Disse trendene ser vi også globalt, og siden vi har en åpen økonomi, treffer de kreftene oss på samme måte som de treffer andre land.

I det legger Støre særlig vekt på fire områder:

• Markedskreftene, som han mener alltid vil skape forskjeller om de ikke reguleres politisk.

• Globalisering, som gir større konkurranse og tilgang på billig arbeidskraft. Støre understreker at særlig den firedelen av befolkningen som verken har kapital eller kompetansen arbeidslivet etterspør, står i fare for å tape på globaliseringen.

• Fordeling av kapital, hvor økonomisk gevinst i første rekke tilfaller de som har mye fra før.

Fakta

Ulikhet i Norge:

• Forskjellene øker i Norge og ulikhet seiler opp til å bli en av de viktigste sakene i valgkampen.

• Denne uka gjør Klassekampen en miniintervjuserie med partilederne på venstresiden om ulikhet.

• I dag: Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet.

• I morgen: Audun Lysbakken, SV.

• Innvandring, som gjør at det er flere innbyggere i Norge som ikke har de nødvendige kvalifikasjonene for å komme inn på arbeidsmarkedet.

Vil styrke fagforeningene

Ap-lederen sier at vi ikke kan styre unna disse kreftene så lenge vi ønsker å være en del av internasjonal økonomi – noe han mener vi bør.

– Må vi av finne oss med at ulikheten kommer til å øke de neste tiårene, uavhengig av hvem som sitter i regjering?

– Vi kan ikke annet enn å akseptere de globale trendene, men samtidig kan vi ta politiske grep for å begrense de negative effektene, ikke forsterke dem, slik den sittende Frp og Høyre-regjeringen har gjort.

Med de rette grepene mener Støre at vi ikke bare kan bremse økningen i ulikhet, men også redusere den litt. Et av disse grepene mener han bør være å legge til rette for styrkede fagforeninger.

– Det er viktig at arbeiderne har en sterk, felles stemme som kan tale deres sak når man skal forhandle om en rettferdig andel av verdiskapningen. Der Erna Solberg og Siv Jensen i 2014 advarte mot at arbeidstakerne fikk en så stor andel av verdiskapingen som de gjorde, mener vi at fordelingen mellom arbeiderne og kapitaleierne er rimelig, og at vi bør hindre at den utvikler seg skjevt herfra.

Videre snakker Støre varmt om tidlig innsats i barnehage og skole for å sikre at alle får like muligheter til å utvikle kompetanse. At flest mulig kommer seg gjennom skoleløpet, tror han blir særlig viktig i det framtidige norske samfunnet.

– Samtidig som hver tredje elev på videregående faller ut av skolen, ser vi at det blir stadig vanskeligere å få en jobb uten å ha mer utdanning enn grunnskolen. Det uroer meg, og å hindre det vil bli en av våre viktigste satsinger.

Kapital til besvær

På spørsmål om hva som er den aller viktigste enkeltårsaken til at ulikheten vokser i Norge, er Støre sikker i sin sak: den skeive fordelingen av kapital i samfunnet. Det begrunner han med at de som har mest, kan reinvestere og få enda mer. Han kritiserer også formuesskattreduksjonen til regjeringen:

– De har ikke klart å vise at det fører til mer investeringslyst eller flere arbeidsplasser, men likevel vil de gi enda mer til de rikeste. Jo høyere inntekt, desto større skattekutt har du fått med dagens regjering, både i kroner og i prosent. Det øker selvsagt forskjellene, sier Støre.

Skattestikk mot venstre

Støre sender samtidig et stikk til skattepolitikken partiene lenger til venstre enn Arbeiderpartiet ønsker seg.

– Ap har et pragmatisk forhold til skatt. Vi har foreslått å redusere de mest skadelige skattene – selskapsskatt og inntektsskatt for lave og vanlige lønninger – og å øke skatten på utbytte og formue, som er skatter som ikke har den samme effekten. Politikk må testes opp mot resultat, og det resultatet skal ikke bare være omfordeling, men også arbeidsplasser og investeringsvilje. Den testen har ikke alltid de til venstre for oss bestått.

martinf@klassekampen.no

Tirsdag 20. august 2019
KRISE: – Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen, sier Venstre-ordfører Lena Landsverk.
Mandag 19. august 2019
ADVARSEL: Russland har rustet opp. Hvis ikke Norge følger etter, vil USA ta over kontrollen i norske nærområder. – Da mister vi stadig mer råderett, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
Lørdag 17. august 2019
AVLYSER: Hurtigruten må avlyse to planlagte cruise til Frans Josefs land fordi Russland nekter skipene å seile i russisk farvann.
Fredag 16. august 2019
AVFALL: Landbruket er blant de beste i klassen i plast-retur. Likevel blir mer enn 2000 tonn brukt plast hvert år ikke levert til retur.
Torsdag 15. august 2019
VARME: Da broren til den terrorsiktede la ut en video der han deler sin desperasjon, strømmet norske muslimer til kommentarfeltet for å dele kondolanser, lykkeønskninger og hjertesymboler.
Onsdag 14. august 2019
SKUFFET: – Vi trenger en regjering som står imot muslimhets gjennom handlinger og ikke bare ord, sier Irfan Mushtaq. Her forteller han hvordan han opplevde den dramatiske eid-helga.
Tirsdag 13. august 2019
HØYREEKSTREM: Skribent Lasse Josephsen mener Philip Manshaus ble radikalisert på nettet. Han tror det kommer flere angrep fra unge høyreekstreme menn.
Mandag 12. august 2019
HAT: Samtidig som hver tredje nordmann har utpregede fordommer mot muslimer, har regjeringen avvist en egen strategi mot islamofobi. Nå må den komme, krever Venstres Abid Raja.
Lørdag 10. august 2019
STORKOALISJON: Norge ønsker seg en så stor og tung koalisjon i Persiabukta som mulig, sier forsvars- ministeren.
Fredag 9. august 2019
SKILLE: Jonas Gahr Støre (Ap) mener andelen heltidsansatte blir høyere når Ap har ordføreren i kommunen. Tall fra Kommunenes Sentralforbund viser at han trolig har rett.