Klassekampen.no
Fredag 14. juli 2017
F-35: Bør skrotes.
Forsvaret funker ikke. Spørsmålet er hvor mye vi vil bruke på det.
Et bunnløst sluk?

I Klassekampen denne uka har vi kunnet lese at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vurderer Forsvarets evne til «mindre god, på grensen mot ikke tilfredsstillende ved utgangen av 2016». Beredskapen i Hæren, Luftforsvaret og Heimevernet vurderes å være «ikke tilfredsstillende» – den dårligste av fire mulige karakterer. Ett av 249 (!) områder i Heime-vernet er funksjonelt.

I klare ordelag: Ikke bestått. For at Forsvaret skal komme i nærheten av bestått mener tidligere sjef for E-tjenesten, Kjell Grandhagen, at det kreves «betydelig økte bevilgninger». Da er det kanskje ikke urimelig å spørre hva som ligger i «betydelig»?

Dagens forsvarsbudsjett ligger rett i underkant av 50 milliarder. «Betydelig» – er det en økning på 10 prosent? 20? 30? Opp til 55 milliarder – til 60 – til 65?

Jeg er ikke i posisjon til å forvente svar fra Bruun-Hanssen eller Grandhagen. Men kanskje noen av de mest forsvarsvennlige på venstresida kunne svare. Hvor mye bør vi bruke på Forsvaret? Dagens 50 milliarder er åpenbart ikke tilstrekkelig, noe alle som støtter et militært forsvar synes å være enig om.

Men hvor mye skal vi så bruke på Forsvaret?

Arbeiderpartiet = Høyre og Fremskrittspartiet i forsvarspolitikken, mens Senterpartiet står aller fremst i køen for opprustning – så et regjeringsskifte vil garantert ikke føre til endringer.

Men jeg savner svar fra ytre venstre, fra Rødt og SV. Disse partiene er mot Nato, og tilhenger av et nordisk forsvarssamarbeid. Men hvis dagens 50 milliarder, med Nato i ryggen, ikke er nok til å gi oss et brukbart forsvar – hvor mye vil det da koste å gi oss et militært forsvar som fungerer, utafor Nato?

Alle i norsk politikk, med unntak av Frp, mener Donald J. Trump er en dust. Men det merkelige er at alle synes å være enig med Donald i én sak – forsvarsbudsjettet må opp! Dette, i en tid da Nato-landene bestyrer 60 prosent av verdens militærutgifter, mens Russland står for 4 prosent. Og i Putins rike går forsvarsbevilgningene ned!

Hvor ble det av kampen for nedrustning? Vi som var motstandere av atomkappløpet på 1980-tallet hadde rett. Og vi har rett i dag – vi som vil ha militærbudsjettene ned, ikke opp. Ideen om at vi må «ruste opp for å ruste ned» er feilslått, enten det gjelder atomvåpen eller stridsvogner.

Den eneste farbare vei går gjennom konsekvent å gå i retning nedrustning. Vi kan begynne med å skrote hele F-35-kjøpet. Bare det vil gi 100 milliarder pluss til helse, skole, eldreomsorg og samferdsel. Derfra kan vi gå videre til å gi Forsvaret våpenamnesti: De generalene som beordrer alle våpen innlevert til destruksjon, skal ikke straffeforfølges. Tvert imot – høythengende medaljer, til bruk på dressens jakkeslag, er i vente.

Vi som holder fast ved arbeiderbevegelsens stolte parole om det brukne geværs politikk blir ofte latterliggjort. En gang vil latteren stilne.

For vi har rett. Ned med våpnene!

Ukas lydspor: Lana del Ray/A$AP Rocky – «Groupie Love».

«Vi som var motstandere av atomkappløpet på 1980-tallet hadde rett. Og vi har rett i dag»

Artikkelen er oppdatert: 3. oktober 2017 kl. 12.27