Klassekampen.no
Mandag 26. juni 2017
Jo, Berg – terrorisme kan ha mange årsaker

Terror

Ove Bengt Berg forenkler det vi vet om årsakene til terror. I et innlegg i Klassekampen (15.06.) påstår han også at jeg utelukkende har en ideologisk agenda i min forskning og formidlingsvirksomhet, og ikke bare det: Jeg drives av «å bløffe ved å opphøye (…) egne politiske fordommer til forskning.»

Jeg har aldri påstått at islamistisk terror utelukkende er et resultat av Vestens politikk, slik Berg insinuerer. Men at denne terroren også har et opphav i Vestens politikk overfor den muslimske verden generelt og Midtøsten spesielt, er ikke kontroversielt blant seriøse forskere. Heller ikke Thomas Hegghammer uenig i dette. At Hegghammer peker på at forholdet ikke er lineært, er ikke det samme som total uenighet.

Hvis Berg hadde gjort et forsøk på å løfte blikket fra et selektivt utvalg av enkelthendelser og isteden sett en helhet gjennom et par hundre års historie, er ikke det reaktive elementet jeg og andre peker på, så vanskelig å se og forstå. Berg kunne også sett litt på hva slags begrunnelser den islamistiske terrorens ideologer selv har gitt for sine voldsoppfordringer. For det er ikke vanskelig å finne eksempler på motstand mot Vestens politikk – kolonialisme, imperialisme, kulturelle påvirkning, militære intervensjoner, støtte til Israel, og så videre – i tekstene til Sayyid Qutb, Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Anwar al-Awlaki, bare for å nevne noen av de mest kjente ideologene.

Berg må gjerne fortsette å tro at islam(ismen) utelukkende er én ond ideologi, oppstått i et vakuum gjennom en slag indre islamsk dynamikk, i en verden hvor Vesten ikke har gjort annet enn gode gjerninger forskjellige steder på kloden. Bergs manglende forutsetninger for å bidra til seriøs debatt, viser seg også i hans sammensausing av afghanske mujahedin på 1980-tallet med dagens Taliban og med al-Qa’ida. For dette er (var) tre distinkte bevegelser, med ulike ideologier og målsettinger.

Det er fullt mulig å føre en seriøs debatt om hvilke ulike faktorer som bidrar til islamistisk terror, inkludert interne dynamikker i den muslimske verden og elementer i islamsk teologi, og hvilken vekt slike faktorer kan ha, om hvilke elementer som er viktigst til enhver tid osv. En slik diskusjon kan imidlertid ikke føres med utgangspunkt i den typen ensidige og overforenklende innlegg som Berg har levert.

lars.gule@hioa.no

Artikkelen er oppdatert: 17. juli 2017 kl. 15.35