Klassekampen.no
Tirsdag 20. juni 2017
Under angrep: Svenska Hamnarbetarförbundet.
Vi har ventet på angrepet fra direktørene. Nå er det her.
Her står vi nå

Her står vi nå. Høyrepopulismen dominerer store deler av den vestlige verdenen. I Sverige har politikken til næringslivet fått sterk støtte av Sverigedemokraterna og derigjennom (merk dere dette) av majoriteten av befolkningen. Vi faglig aktive har vel egentlig bare ventet på offensiven.

Nå er den her. I sommer går direktørene til angrep på streikeretten, og den sosialdemokratiske svenske regjeringen ser ikke ut til å forstå faren.

Som forventet er det ikke LO-kjempen som blir angrepet først. Sverige har en lang tradisjon for små frittstående medlemsstyrte fagforeninger. De utgjør en beskyttelse mot pampevelde og partipolitisk styre. De er et alternativ, en beskyttelse for det faglige demokratiet.

I 1972 ble Svenska Hamnarbetarförbundet, som i dag organiserer 85 prosent av arbeiderne i Göteborgs havn, dannet. Forbundet er helt medlemsstyrt og har hatt stor suksess gjennom årene.

– Det er på tide å løse en 40 år gammel konflikt på politisk vis, sa Stefan Gustavsson fra Västsvenska handelskammaren 4. mai i anledning en lokal streik på havnen. Svensk Näringsliv støtter ham. De har fått regjeringen til å gjennomføre en utredning om å inndra havnearbeidernes rettigheter (selv om den har vært på trappene siden februar, så spørsmålet er om ikke streiken bare er et påskudd).

Hvis Stefan Gustavsson får det som han vil, vil havnearbeidernes faglige organisasjon bli knust, eller i hvert fall svekkes til et nivå vi ikke har sett i Sverige på et halvt århundre.

Også SAC Syndikalisterna, Sveriges viktigste varslerorganisasjon, blir presset tilbake hvis konfliktretten begrenses. Det er allerede vanskelig å protestere på jobben. Bedriftene tar i bruk internasjonale managementmodeller der effektivitetshets og sosial kontroll ofte når hårreisende nivåer av manipulasjon og disiplinering. I en tid der det stilles krav til oss ansatte om å «levere resultater med glede» og det er grunn til oppsigelse å si et vondt ord om bedriften offentlig (nei, vi har ikke ytringsfrihet på jobben) er SAC en åpen råk som gir arbeidere mulighet til å i det hele tatt kunne snakke om situasjonen sin. Den råken vil næringslivet stenge.

Ut fra det vi kan lese i media, ser det ut til at offensiven mot fagbevegelsen foregår på hele arbeidsmarkedet, og likevel er det overraskende hvor mye som ikke når fram til avisene.

Bedriftene har kartlagt de faglig aktive på hoteller og innen kollektivtransport, og på min egen arbeidsplass skjedde følgende for noen uker siden: Alle ansatte skulle gjennomgå «forutsetningsløse» dybdeintervjuer for å forbedre det psykososiale arbeidsmiljøet. Psykologene glemte sine notater med det egentlige oppdraget. Der sto det at oppdraget var å kartlegge de faglig aktive for å se om det kom fram noe som kunne gi selskapet grunn til å si oss opp.

De lukter seier nå, direktørene – denne sommeren gjør vi nok klokt i å ikke stole på et ord av det de sier.

emil.boss@sac.se

Oversatt av Lars Nygaard

«Offensiven mot fagbevegelsen foregår på hele arbeidsmarkedet»

Artikkelen er oppdatert: 8. august 2017 kl. 12.38