Klassekampen.no
Tirsdag 13. juni 2017
Kreftforeningen vil ikke tilby sine sykepleiere rimelige arbeidsvilkår.
Ingen skam å snu

Har du noen gang hatt bruk for Kreftlinjen? Hvis ikke, er det sannsynlig at venner eller venners venner har hatt det. Hos Kreftlinjen får du snakke med erfarne profesjonsutøvere på telefon eller chat: spesialsykepleiere, sosionomer og jurister. De kan blant annet hjelpe med råd om alt fra rettigheter ved sykdom, spørsmål om kreftsykdom og behandling, om livet etter kreftbehandling eller bare være en samtalepartner.

I skrivende stund er 20 av sykepleierne som jobber ved Kreftlinjen er nå i streik. Årsaken er at Kreftforeningen har byttet arbeidsgiverorganisasjon fra Virke til Abelia/NHO. I forbindelse med byttet ble sykepleierne lovet av generalsekretær Anne Lise Ryel at de skulle beholde sine lønns- og avtalevilkår: vilkår som anerkjenner deres kompetanse som sykepleiere, og vilkår som ikke var dårligere enn det de hadde fra før.

Det de fikk, var tilbud om en tariffavtale som ikke regulerer lønn eller andre vilkår som er viktig for våre medlemmer. De konkrete lønns- og arbeidsvilkårene ønsker Kreftforeningen skal ligge i en avtale som kan sies opp med en måneds frist.

I praksis betyr det at sykepleierne mister streikeretten dersom arbeidsgiver bestemmer seg for å si opp avtalen i løpet av toårsperioden den er ment å vare. I denne perioden har nemlig arbeidstakerorganisasjonene fredsplikt. Det vil si at Kreftforeningen kan si opp avtalen med en måneds oppsigelsesfrist, og hvis sykepleierne er uenige, har de ingen lovlige maktmidler å sette inn. Sykepleierne blir på den måten fratatt retten til å markere uenighet gjennom streik.

Dette går selvsagt ikke Norsk Sykepleierforbund med på. Derfor dreier denne konflikten seg i hovedsak om at sykepleierne i Kreftforeningen vil beholde en tariffavtale som gir grunnleggende minimumsrettigheter som er en selvfølge for andre: retten til å kunne markere motstand for å få arbeidsgiver til forhandlingsbordet og tvinge fram en løsning.

Omdømmemessig er dette også svært uheldig for Kreftforeningen. Flere givere har meldt fra om at de revurderer sin støtte til Kreftforeningen på grunn av holdningen de viser overfor sine sykepleiere. Og det er forståelig. Kreftforeningen er til for dem som rammes av eller er pårørende til noen som får kreft. Men de er også en viktig samarbeidspartner for de av oss som jobber med kreftpasienter. At de da velger ikke å tilby sine egne sykepleiere de samme lønns- og avtalevilkår som andre sykepleiere, er trist.

Det er viktig at Kreftforeningen har tillit i befolkningen. Da må de også anerkjenne fagkompetansen til sykepleierne som hver dag bruker sin kunnskap overfor mennesker i en sårbar situasjon. Over 700.000 fagorganiserte støtter Norsk Sykepleierforbund: Legeforeningen, Negotia, Unio og Fagforbundet er blant dem som har gått ut med offentlig støtte. Det viser at dette er en viktig og riktig sak å kjempe for.

Så stå på, gode sykepleierkollegaer. Dere har oss i ryggen. Og til Kreftforeningen: det er ingen skam å snu.

gro.lillebo@gmail.com

«Sykepleierne blir fratatt retten til å gå til streik»

Artikkelen er oppdatert: 29. juni 2017 kl. 15.19