Klassekampen.no
Fredag 9. juni 2017
FOLKERETTSBRUDD: Okkupasjonen av Palestina.
Faktum er at den brytes hver dag.
Hvilken folkerett?

«Dette er brudd på folkeretten!» Hvor mange ganger har du hørt den påstanden? Gjeldende folkerett er til enhver tid avtaler som inngås mellom stater. Problemet er at det ikke fins noen dommer i denne retten. Som det heter på hjemmesidene til FN-sambandet:

«På samme måte som at det ikke fins noen internasjonal lovgivende forsamling, fins det heller ikke noe verdenspoliti som passer på at reglene i folkeretten blir fulgt.»

Folkeretten har opphav i FN-pakten, der det står å lese:

Ingen stater har lov til å bruke makt mot andre stater.

Alle konflikter skal løses på fredelig vis.

Alle stater må oppfylle menneskerettighetene.

Er det lov å trekke på smilebåndet? Hvis ovenstående skal ha noen mening, må jo konklusjonen være at folkeretten har blitt brutt hver eneste dag siden FN så dagens lys 26. juni 1945. Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6. og 9. august samme år. Deretter har det gått slag i slag. Nedslaktinga i Indonesia. Vietnamkrigen. Algerie. De utallige USA-inspirerte kuppene i Latin-Amerika. Invasjonen i Ungarn, Tsjekkoslovakia, Afghanistan. Srebrenica. Bagdad. Tripoli. 50 års okkupasjon av Palestina. Rwanda. Hvor mange er drept i krigen mellom Sudan og Sør-Sudan?

Hvor var FN? Hva skal vi med folkeretten?

Jeg tillater meg å trekke på smilebåndet, nok en gang, når jeg ser Aftenpostens kommentator Helene Skjeggestad og Unge Høyres leder Kristian Tonning Riise geberde seg over Russlands folkerettslige annektering av Krim. Lærde strides om Krims historie, men det kan herske liten tvil om at flertallet av befolkninga på Krim ønsker å være russiske statsborgere. Mye tyder på at Krim ble gitt bort til Ukraina av en ikke helt sober Nikita Krustsjov, som en slags nyttårsdagsgave, den gang Ukraina tilhørte Sovjetunionen.

Og dette er i hvert fall et objektivt faktum: Vladimir Putin innlemma Krim i Russland gjennom tidenes fredeligste maktovertagelse. Ikke et skudd ble løsna.

Jeg innrømmer at jeg ikke er så opptatt av om Krim er russisk eller ukrainsk, men jeg hisser meg opp over kommentatorer og politikere som griper til folkeretten i tilfellet Krim – mens de har for vane totalt å overse vår tids lengste, sammenhengende brudd på folkeretten: Israels okkupasjon av Palestina. Når kommer Unge Høyres oppgjør med Natos bombing av Jugoslavia og Libya? Kanskje snakker vi om «særtilfelle», slik Putin snakker om Krim?

Når dette er sagt, så støtter jeg Riise når han insisterer på at IS-terroren «har noe med islam å gjøre». Så lenge 99 prosent av dagens terrorister dreper på vegne av Allah, under flagg i svart og hvitt – da blir det faktisk umulig å ikke knytte handlingene til religion.

Terroristene er villfarne, ja vel. Men det blir naivt å påstå at deres ugjerninger ikke har sammenheng med religionen de er hjernevaska inn i.

I dag finner jeg trøst i at de unge, glamorøse pop-artistene våger å innta scenen.

Ukas lydspor: Ariana Grande – «Somewhere Over the Rainbow (Live from Manchester)».

«Når kommer Unge Høyres oppgjør med Natos bombing av Jugoslavia og Libya?»

Artikkelen er oppdatert: 26. juni 2017 kl. 14.01