Onsdag 7. juni 2017
SKEPSIS: Infacts undersøkelse for Lokalsamfunnsforeningen viser motstand mot tvangssammenslåing i øst og bekymring for store avstander i nord.
Et flertall mener avstandene blir for store i en ny Nord-Norge-region, viser ny måling:
Mot en storregion i nord
REGION: Folket er motstandere av at Troms og Finnmark slås sammen til én region. KrF innrømmer at region­reformen som de stemmer for i morgen, ikke er optimal.

Regionreform

I morgen vedtar Stortinget kommune- og regionreformen.

Da blir blant Finnmark og Troms tvangssammenslått til en storregion i nord. Det er et klart flertall av befolkningen kritisk til, viser en meningsmåling Infact har gjort for Lokasamfunnsforeningen.

Av de spurte svarer 61,4 prosent ja på spørsmålet om avstandene blir for store i en slik region. 21 prosent har ikke denne innvendingen mot sammenslåingen, mens 17,6 prosent er usikre.

Tilsvarende er det lite entusiasme å spore for tvangssammenslåingen av Buskerud, Akershus og Østfold. Buskerud har sagt ja til nye Viken, som den nye regionen skal hete, mens Akershus og Østfold stritter imot.

Bare 25,5 prosent av de spurte er for sammenslåingen, mens 51,4 prosent er mot. Resten vet ikke.

Fakta

Om målingen:

• Utført 31. mai 2017 av Infact Norge for Lokalsamfunnsforeningen. InFact bruker automatiske telefonintervjuer som metode.

• Antall respondenter er 1014. Feilmarginen er +/- 3,1 prosent (gjelder totalutvalget).

• Spørsmålene som ble stilt, er: «Buskerud, Akershus og Østfold ønsker ikke selv å bli ett fylke, men Stortinget skal likevel behandle et forslag om sammenslåing. Er du for eller mot en tvangssammenslåing av disse fylkene?» Og: «Stortinget skal også behandle et forslag om å slå sammen Troms og Finnmark til en geografisk region. Blir avstandene for store i en slik region?».

Går mot egne velgere

Når kommunereformen går til votering i morgen, får regjeringspartiene Høyre og Frp flertall med Venstre for at 13 kommuner skal tvinges sammen til i alt åtte nye. I regionreformen er også KrF med på tvangen. De andre partiene stemmer imot.

Bakgrunnstallene for meningsmålingen Klassekampen gjengir i dag, tyder på at KrF stemte mot sine egne velgere.

Utvalget er ikke stort, men av dem som nå har KrF som førstevalg, er bare 9,8 prosent for Viken-tvangen. 58,5 prosent er imot. Resten er usikre.

KrF-velgerne Infact har spurt, lar seg heller ikke begeistre av storregionen i nord. Hele 71,8 prosent av dem mener avstandene blir for store i en slik region. 15,4 prosent mener ikke det, mens resten er usikre.

For tvang av og til

Til tross for at KrFs velgere er skeptiske til både avstandene i nord og tvangssammenslåing til den nye Viken-regionen, har partiet sikret flertall for endringene sammen med Venstre på Stortinget.

KrFs kommunalpolitiske talsperson Geir Sigbjørn Toskedal sier at partiets viktigste mål var å bevare et tredje forvaltningsnivå i Norge.

– Vi var bekymret for at det fylkeskommunale nivået ville forsvinne, noe vi mener ville gitt mindre demokrati og mindre lokal styring, sier han.

– Så dette er et kompromiss?

– Viken-løsningen er ikke optimal og heller ikke noe KrF lokalt har ønsket seg. Når det gjelder Nord-Norge ,så er det bedre med en deling i to enn med én stor region. Det er mange ting som kunne vært bedre løst, men politikk er det muliges kunst.

– Hvorfor er dere for tvang i regionreformen, men ikke i kommunereformen?

– For KrF var det viktig å sikre tre folkevalgte nivåer. For å få det til, så var det viktig å signalisere tidlig at Stortinget vil bruke sin anledning til å bruke tvang, sier Toskedal.

– Men hvorfor er dere mot tvang på kommunalt nivå?

– Det kommunale nivået er mye tettere på befolkningen med mer direkte innvirkning på innbyggerne.

Sp: KrF bør snu

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener KrF bør ta hensyn til egne velgere og snu. Han omtaler regionreformen som en «hestehandel» Høyre og Frp gikk med på primært for å få Venstres støtte til å tvinge kommuner sammen.

– Jeg tror egentlig ikke det er mer enn ti–elleve representanter som er for at Halden og Hemsedal skal være i samme region. Det er Venstres stortingsgruppe og et par fra de andre partiene i kommunalkomiteen. For det er jo absurd, sier Vedum.

Som VG har omtalt tidligere, vil Senterpartiet stille med alle sine representanter når kommune- og regionreformen behandles av Stortinget 8. juni. Det vil tvinge de andre partiene til å gjøre det samme.

– Hvis du spør hver enkelt representant om de er for, tror jeg de fleste er imot, sier Vedum.

– Oppsiktsvekkende

Sp-ordfører Olav Gustav Narud i Åmot kommune leder Lokalsamfunnforeningen som har bestilt undersøkelsen. Han sier det er oppsiktsvekkende at Stortinget vedtar en radikal endring i fylkene uten folkelig forankring.

– Stortingsflertallet er i ferd med å vedta radikale forandringer i strukturen på fylkene uten en forsvarlig utredning, til tross for sterk motstand – ikke bare i befolkningen – men også blant deres egne velgere.

politikk@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 7. juni 2017 kl. 11.20
Tirsdag 23. juli 2019
NYTT BLIKK: Jeger- og fiskerforbundet, Turistforeningen og Naturvern­forbundet krev ny handsaming av alle vindkraftkonse- sjonar der utbygginga ikkje er starta.
Mandag 22. juli 2019
NY DEBATT: Nei til EU varsler kamp mot EUs fjerde energipakke som de mener vil gi Acer enda mer makt. Miljøorganisasjon er positiv, mens Ap ikke har tatt stilling ennå.
Lørdag 20. juli 2019
VEKK: Truede sopp- og lavarter ofres for å gi plass til vindturbiner som skal stikke nesten en kvart kilometer opp i lufta i Finnskogen i Våler. – Dette er på en måte vårt Alta-Kautokeino-opprør, sier en av demonstrantene.
Fredag 19. juli 2019
KRAV: Frp mener innvandringsforskningen er «ensidig og politisert». Nå vil de stille krav om meningsmangfold i forskningen. – Farlig, svarer Ap.
Torsdag 18. juli 2019
TVANG: FpU ber regjeringen lovpålegge kommunene å konkurranseutsette sykehjem og hjemmetjenester. Forslaget slaktes av forsker.
Onsdag 17. juli 2019
UFORUTSIGBART: Bare en tredel helsefagarbeidere har full stilling. De yngste og de eldste jobber mest deltid. – Vi trenger flere folk på jobb, sier helsefagarbeider Jørgen Aanerud.
Tirsdag 16. juli 2019
MEDISIN: På havbunnen utenfor Bjørnøya har forskere funnet et dyr ikke ulikt en juledekorasjon. Det har molekyler som kan drepe kreft­celler effektivt.
Mandag 15. juli 2019
BYGGER UT: Siden 2000 har antall ­bygninger i strandsonen økt med 20 prosent. Kommunene klarer ikke ­forvalte det nasjonale ansvaret, mener Norsk Friluftsliv.
Lørdag 13. juli 2019
RETUR: Utlendingsnemnda konkluderte at kurdiske Jumaah Hameed ikke var i fare for forfølgelse. Kort tid etter returen til Irak, ble Hameed torturert, hevder han.
Fredag 12. juli 2019
COMEBACK KID: Per Sandberg advarer mot «nasjonalistiske krefter» i Frp og hinter om politisk comeback i et annet parti til valget i 2021.