Fredag 2. juni 2017
BALUBA OM BOMRING: De blå linjene er dagens bomringer i Oslo og Bærum. De røde er nye som er foreslått å komme i tillegg.
Oslo Høyre kjemper mot at Høyre-bastionen Bygdøy skal lukkes bak bomring:
Bygdøyopprør i Høyre
Lokallagets leder, Nikolai Astrup, bor selv på Bygdøy. Foto: Tom Henning Bratlie
BOM: Bak lukkede dører kjemper Oslo Høyre mot en foreslått bomstasjon på Høyre-bastionen Bygdøy. Lederen av lokallaget, Nikolai Astrup, bor selv på vestkanthalvøya.

HØYRE

I de pågående Oslopakke 3-forhandlingene hamrer politikere fra Oslo og Akershus ut et nytt bomsystem for Oslo. Politikerne er langt på vei enige om mye, blant annet at man skal innføre en ny indre bombring. Denne skal i all hovedsak gå langs ring 2 (se kart).

Men de er ikke enige om alt. For den nye bomringen betyr at Oslo kommer til å få et titalls nye bompengestasjoner – og den foreslåtte plasseringen av én av disse har fått Oslo Høyre til å steile.

I de lukkede forhandlingene har Oslo Høyres gruppeleder, Eirik Lae Solberg, gjentatte ganger protestert mot en foreslått bomstasjon på Høyre-bastionen Bygdøy. Det bekrefter flere kilder til Klassekampen.

Den foreslåtte bomstasjonen vil medføre at man må betale for å kjøre inn og ut av Bygdøy, som fram til nå har sluppet bom.

I villaene på vestkanthalvøya bor noen av Norges aller rikeste – inkludert lederen av Oslo Høyre, Nikolai Astrup (formue: 341 millioner kroner i 2015).

Her bor han blant likesinnede. Ved forrige kommunevalg fikk Oslo Høyre 66,2 prosent av stemmene fra Bygdøy.

Fakta

Oslopakke 3:

• Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Nesten alt som bygges av veier og bane i Oslo og Akershus finansieres gjennom Oslopakke 3.

• Det ble inngått en revidert avtale for Oslopakke 3 i juni 2016. Avtalen har en økonomisk ramme på 100 milliarder kroner (2016-prisnivå) for perioden 2017–2036.

• Finansieringen av Oslopakke 3 skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer de statlige jernbaneinvesteringene i regionen.

Kilde: Statens vegvesen

Baluba om bomring

Flere Arbeiderpartiet-kilder Klassekampen har snakket med er overbevist om at halvøyas sterke konsentrasjon av Høyre-velgere er årsaken til at Oslo Høyre kjempet imot denne ene bomstasjonen i Oslo. I forhandlingene har Høyre anført at beboerne på Bygdøy må kjøre ut av halvøya for å kjøpe dagligvarer, dra på apotek og skole.

Fra Høyre-hold får Klassekampen avvist at partiet ønsker at Bygdøy-bilistene skal slippe unna bompenger helt.

Partiet mener at beboerne må få lov til å kjøre gratis til Skøyen for å gjøre nødvendige ærender der. Men dersom de skal kjøre videre inn til sentrum, mener også Oslo Høyre at de må betale, får Klassekampen opplyst.

Men partiet har ikke foreslått noen alternativ plassering for bomstasjonen, slik at så blir tilfelle. Det må eventuelt Statens vegvesen finne ut av, mener Høyre.

I Ap er man i sterk tvil om dette i det hele tatt er mulig.

Går mot faglige råd

Den nye indre bomringen skal etter planen komme i 2019, samtidig som det blir innført toveis bomring rundt hele Oslo. Etter at man har betalt i den første bomringen, skal man ha fritt leide gjennom begge bomringene i opptil en time eller to. Nøyaktig hvor lenge er noe av det politikerne forhandler om nå.

Hvor det er hensiktsmessig og effektivt å plassere de nye bomstasjonene, er vurdert og anbefalt av konsulentselskapet Cowi. Et av forslagene er en ny bomstasjon i Dronning Blancas vei på Bygdøy.

Klassekampen har vært i kontakt med Oslo Høyre-leder Nikolai Astrup. Han viser til gruppeleder Eirik Lae Solberg, som ikke har besvart Klassekampens henvendelser.

Rune Dahl, som er pressekontakt for Høyres bystyregruppe i Oslo, sier imidlertid til Klassekampen at partiet ikke ønsker å kommentere de pågående forhandlingene.

Møtes igjen neste uke

5. juni i fjor inngikk Oslo og Akershus en revidert avtale om Oslopakke 3, som er en overordnet plan for bygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus fram til 2036. Avtalen har en ramme på 100 milliarder 2016-kroner. Finansieringen skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer de statlige jernbaneinvesteringene i regionen. I Oslopakke 3-avtalen er det lagt opp til at nye bomstasjoner, endrede takster og endringer i trafikantsystemet i Oslo skal gi minst 25 milliarder 2016-kroner i bompengeinntekter fram til 2036.

Oslo-politikerne som forhandler om det nye bompengeregimet er Eirik Lae Solberg (H), byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Andreas Halse (A). Fra Akershus stiller Tonje Brenna (Ap), Solveig Schytz (V) og fylkesordfører Anette Solli (H). I tillegg deltar veidirektør Terje Moe Gustavsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Neste forhandlingsmøte er på mandag.

politikk@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 2. juni 2017 kl. 10.25
Onsdag 21. november 2018
KAN SNU: Få vil stå opp for EØS i LO. Lederne i Handel og Kontor og Arbeidsmandsforbundet åpner for at deres forbund også kan snu.
Tirsdag 20. november 2018
VRAKET: Rogaland KrF vil ha Kjell Ingolf Ropstad som ny KrF-leder – ikke Olaug Bollestad. Flere fylker peker på Hans Olav Syversen etter rå maktkamp.
Mandag 19. november 2018
HÅRDA BUD: Frisør­bransjen sliter med å rekruttere tillits­valgte. Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter konflikt med sjefen.
Lørdag 17. november 2018
ANBUD: NSB var best på organisasjon og ledelse, mens SJ var best på kundetilfredsstillelse. Go-Ahead var kun best på pris i anbudskonkurransen om å få drifte Sørlandsbanen.
Fredag 16. november 2018
HEMMELIG: Etterretningstjenesten skal betale kilder svart – og kunne bryte norsk lov uten straff. Det er regjeringens forslag til ny etterretningslov.
Torsdag 15. november 2018
SATSER: Equinor bruker rekordmye penger på lobbyisme i Brussel. Målet er å sikre etterspørselen etter gass i lang tid framover.
Onsdag 14. november 2018
VIND I SEGLA: Produksjonen av kraft frå vindturbinar vert meir enn firedobla innan 2020. Nasjonal ramme for vindkraft skal opne for endå meir, men ikkje på Smøla.
Tirsdag 13. november 2018
VISJON: Torgeir Knag Fylkesnes vil styrke SVs nærings- og distriktsprofil. – Mitt største ønske for SV er at vi skal bli mer ambisiøse og mindre flinke, sier han.
Mandag 12. november 2018
IKKE RØR! Stjørdal kommune har for mange barnehager, men på tross av støtte fra et enstemmig bystyre får de ikke lov å kutte antall plasser hos private. Nå drøfter Stortinget lovendring.
Lørdag 10. november 2018
DYRT: Zerokonferansen omtaler seg selv som Norges viktigste møteplass for alle som er opptatt av klima. Men hvis vanlige folk skal med, må prisen ned, sier Natur og Ungdom.