Klassekampen.no
Lørdag 27. mai 2017
Viser fram Kjedsomheten: Ingeborg Senneset skriver om en hverdag med anoreksi. Foto: Olav Olsen
Anoreksi: Ingeborg Senneset viser hvordan spiseforstyrrelsen er skadelig helt fra begynnelsen av, selv før kroppsmasseindeksen er truende lav.
Forsøk på kontroll

<PARAGRAPH style="Initial 5 linjer">Litteratur om anoreksi fungerer som en trigger for andre anorektikere, hevdet kritiker og skribent Kathleen Rani Hagen i Klassekampen i vår. Kan den også fungere på en annen måte? Svaret er sannsynligvis det kjedelige: både ja og nei.

For anorektikere, fanget som de er i en verden hvor sykt er godt og frisk er ondt, er det thinspiration å finne i absolutt all litteratur om mat og kropp – også i Ingeborg Sennesets «Anorektisk», som forteller om hennes til sammen tre år med innleggelser på psykiatrisk avdeling med alvorlig anoreksi.

Det interessante spørsmålet om anoreksi og litteratur, er derfor paradoksalt nok ikke hvordan slike bøker kan fungere for den gruppen som er sykdommen aller nærmest, men hvordan den kan fungere på andre måter, eller for andre mennesker.

Egentlig er det forunderlig at en sykdom som er så kjedelig, i det hele tatt har potensial til å bli glorifisert og romantisert. En av styrkene ved Sennesets bok er at den viser frem nettopp kjedsomheten i en hverdag som ikke dreier seg om stort annet enn hvor mye eller lite man spiser, når og hvor man skal spise (eller ikke) neste gang, ispedd litt armhevinger, noen joggeturer og en og annen røykepause.

Fakta:

Sakprosa

Ingeborg Senneset

Anorektisk

Cappelen Damm 2017, 320 sider

Der pasienten kjeder seg, hender det dessverre også at leseren kjeder seg, men i nettopp dét lykkes teksten med å vise frem det genuint livstruende i spiseforstyrrelsen. Den er ikke bare farlig og skadelig når kroppsmasseindeksen er faretruende lav: Den er det helt fra begynnelsen av, i seg selv, i sin fortrengning og fornektelse av livet og dets uforutsigbarhet.

Umulige skjønnhetsidealer kan ha en rolle å spille, men sjelden alene. Oftere handler det om kontroll eller forsøk på kontroll (som den tynne kroppen er bevis for), eller om mangel på identitet (som den undervektige eller overvektige kroppen skjuler).

Teksten i «Anorektisk» baserer seg på Sennesets dagboksnotater fra tiden på de ulike behandlingsinstitusjonene, med enkelte bearbeidelser – de fleste konkrete tall på vekt er for eksempel klokt utelatt.

Senneset skriver også nokså lite om hva som fremprovoserte sykdommen hos henne, men nøyer seg med å gi et og annet hint. Det er behandlingen og tilfriskningen som er hennes anliggende. Slik verner hun seg selv og sine nærmeste, og dette valget er det lett å forstå, selv om det også frustrerer denne leseren – for som Finn Skårderud skriver i det gode forordet er det ikke mulig å forstå spiseforstyrrelsen før man kjenner den enkelte pasienten.

Det er for øvrig interessant å merke seg at Skårderud ser ut til å ha tatt noe av kritikken som Hilde Sandvik og andre reiste mot ham for et par år siden inn over seg. Sandvik stilte blant annet spørsmål ved om han med sin estetisering av anoreksi ikke kunne risikere å holde pasientene fast i sykdommen, heller enn å hjelpe dem ut av den. Da stilte han seg helt avvisende til kritikken – denne gangen er han for eksempel nøye med å peke på at anorektikere tross alt blir tatt mer på alvor i det norske behandlingssystemet enn bulimikere og særlig overspisere. Poenget stiller ikke hans valg av «Villa Sult» som navn på et behandlingssted for spiseforstyrrede i et særlig stiligere lys.

«Jeg skriver ikke for å sette punktum, forstå meg selv, komme videre, eller andre floskler. Jeg skriver for å gi behandlere, pårørende, berørte og synsere et verktøy», skriver Senneset innledningsvis.

Et verktøy til hva skriver hun ikke, men hvis det hun sikter til er den nødvendige innsikten i anorektikerens virkelighet som skal til for å kunne hjelpe, lykkes hun. Og det er ingen liten prestasjon.

bokmagasinet@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 20. juni 2017 kl. 12.49