Mandag 22. mai 2017
Hele landet

• Hvorfor klarte ikke amerikanske medier å forutse Donald Trumps valgseier? Spørsmålet fikk Politico, et amerikansk mediehus som særlig dekker amerikansk politikk, til å granske journaliststanden. De satte sammen et kart som viser hvor amerikanske journalister bor og arbeider, og så hvordan dette har endret seg over tid parallelt med overgangen fra tradisjonelle til digitale mediehus. Kartet viser at journalistene, som så seint som i 2008 bodde nokså jevnt fordelt over hele USA, nå klynger seg sammen på øst- og vestkysten. «Mediebobla er ekte, og mer ekstrem enn mange trodde. Og den er drevet av dype trender i medieindustrien», konkluderer Politicos Jack Schafer.

• Lokale og regionale aviser har vært bundet til nærområdet av trykkeri, avisdistribusjon og lokale annonsører. De nye digitale mediene, hvor journalistene kan jobbe fra hvor som helst med nettilgang, fører i USA til en lemenmarsj av mediefolk vekk fra republikanske kjerneområder til de mer liberale kyststripene. «Dette er ikke bare et skifte i medium, det er et skifte i sosiopolitikk,» skriver Schafer: Nesten 90 prosent av journalistene i de nettbaserte mediene bor i områder hvor Clinton vant, 75 prosent i områder hvor hun vant med mer enn 30 prosentpoeng. Samtidig blir folk i resten av landet i stadig mindre grad sett og hørt.

• Schafer ser ikke for seg at bransjen selv vil finne løsninger som sikrer skikkelig dekning av områder med mindre penger og færre folk. Her hjemme har pressestøtteordningene bidratt sterkt til at vi, på tross av vanskelig medieøkonomi, fortsatt har små og store aviser spredt utover hele landet. Denne våren er Mediemangfoldsutvalgets forslag til endringer i dagens pressestøtteordninger ute på høring. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har allerede signalisert at hun mener forslagene i rapporten er kostbare, og at vi må regne med at aviser vil dø. Vi mener erfaringene fra det amerikanske medielandskapet underbygger at bransjen alene ikke kan sikre en mediestruktur hvor hele landet blir sett og hørt, og at det kan få dyptgripende konsekvenser å overlate dette til markedskreftene.

Torsdag 21. februar 2019
• Månestråle barnehage på Frogner i Oslo har lenge profilert seg som en mønsterbarnehage. Ved å ta inn ekstra kostpenger har barnehagen kunnet servere blant annet frokostbuffet og chiagrøt, og slik framstilt seg som et attraktivt alternativ...
Tirsdag 19. februar 2019
• Fellesnemnda som planlegger nye Vestland fylke, vedtok nylig lønnsbetingelser for politikerne i det kommende storfylket. Det endelige vedtaket lå et stykke under innstillingen fra arbeidsutvalget, som ville gi de folkevalgte et solid...
Mandag 18. februar 2019
• Den store sikkerhetskonferansen i München gikk av stabelen denne helga med ledere fra hele verden til stede. Den viste at det er økende motsetninger, ikke bare mellom Washington og Moskva og Beijing, men også mellom USA og Europas...
Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...
Mandag 11. februar 2019
• Det heter seg at Norges utenrikspolitiske linje står fast. Det har den gjort i 70 år, og det har den offisielt også gjort etter at Donald Trump inntok Det hvite hus for to år siden. I løpet av disse to årene har bekymringen for økte...
Lørdag 9. februar 2019
• Denne uka fikk Folketinget i Danmark en grundig, historisk rapport om landets militære engasjement i Kosovo, Irak og Afghanistan. Målet var å kartlegge de politiske beslutningene som har ført til dansk krigsdeltakelse, så politikerne kan...