Klassekampen.no
Lørdag 29. april 2017
Produktiv: I perioder har Kamel Daoud skrevet fem kronikker per dag. FOTO: NICOLAS TUCAT, AFP/NTB SCANPIX
Sett fra sør: Kamel Daoud er ikke nådig mot Vestens dobbeltmoral.
En fremmed tar ordet

Hvordan bli et fritt menneske? Dette er kjernespørsmålet i algeriske Kamel Daouds tekstsamling «Mes indépendances. Chroniques 2010-2016», som nylig ble gitt ut parallelt i Frankrike og Algerie.

For nordmenn flest er Daoud mest kjent for romanen «Meursault-saken» som kom i norsk utgave for et par år siden, hvor forfatteren går i direkte dialog med Albert Camus’ eksistensialistiske klassiker «Den fremmede». Som vi husker handler «Den fremmede» om hvordan Meursault, blendet av lyset på stranden, dreper en mann. I boka får mannen aldri noe annet navn enn «araberen», og i Daouds bok er det den dreptes bror som tar ordet for å fortelle både om ham, men også om sitt eget trøstesløse liv i kjølvannet av kolonitiden og en ikke bare vellykket avkolonisering.

Mennesket er dømt til frihet, mente eksistensialistene, og et liknende syn gjennomsyrer «Mes indépendances», som til tross for sitt relativt brede omfang bare utgjør et ganske lite utvalg av tekstene Daoud skrev og publiserte i sjuårsperioden: De vel 180 tekstene er valgt ut fra en samling på imponerende 2000 tekster, en produktivitet som er de færreste skribenter forunt, men som også vitner om den særegne posisjonen aviskommentaren har i algerisk offentlighet. I et fint forord skriver forfatter og journalist Sid Ahmed Semiane om hvordan kommentaren, i et land som ennå ikke har overbevist om sin demokratiske standard, er et fristed hvor man kan slå snart i den ene retningen, snart i den andre.

Fakta:

Sakprosa

Kamel Daoud

Mes indépendances

Chroniques 2010–2016

Actes Sud 2017, 464 sider

Tonen i Daouds tekster varierer fra det sobert analyserende til det billedrike og eventyraktige. Regimet med sittende president Abdelaziz Bouteflika er et yndet tema, det samme er diskusjonene om muligheten for omveltning og demokratisering av de nordafrikanske landene. Det er også arven etter kolonitiden, Algeries nåværende forhold til Frankrike, kvinnens stilling i de arabiske landene, og ikke minst islamismen.

Daoud er ikke nådig på vegne av Europas og USAs behandling av landene lenger øst og sør – særlig godt skriver han om dobbeltmoralen i å drive krig mot noen islamister mens man driver handel med andre. Men han nekter også å gå inn i noen offerrolle på vegne av Algerie – tvert imot skriver han at landet «har gjort postkolonial nærtagenhet til en forretningsidé».

Men betegnende nok er ikke teksten som for alvor gjorde Daoud til et navn i Europa, tatt med. Den skrev han i etterkant av hendelsene i Köln nyttårsaften 2015, da et stort antall kvinner ble seksuelt trakassert, truet og/eller voldtatt. Daouds kronikk, som ble trykket i flere europeiske aviser, gikk i rette med det han mener er islams og den arabiske kulturens «sykelige forhold til kvinnen og kroppen».

Teksten vakte enorm oppsikt og ble gjenstand for mye debatt, ikke minst i Frankrike, hvor det kom opprop både til støtte for Daoud, men også mot kronikken og islamofobien enkelte mente den uttrykte.

Én av årsakene til at Köln-teksten er utelatt, er at den delvis var avskrift av ting han hadde skrevet flere ganger – mange år tidligere – men som ingen da hadde lagt spesielt merke til. En annen er at Daoud ikke skal ha kjent seg igjen i noen av posisjonene som omga teksten hans. I 2016 uttalte han at debatten rundt Köln-teksten hadde gjort ham så desillusjonert på journalistikkens vegne, at han ville avslutte kommentatorvirksomheten. For alle som er opptatt av ytringsfrihet og en opplyst offentlig samtale, er det trist og et stort tap, men det er dessverre også talende for ytringsklimaet vi befinner oss i.

Nå gjenstår det å se hvor lenge en som i perioder av livet har skrevet fem kronikker per dag, klarer å holde seg til et slikt løfte. Å være friheten gitt er i sannhet ikke noen enkel sak.

bokmagasinet@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 10. mai 2017 kl. 14.11