Klassekampen.no
Onsdag 19. april 2017
LO, Ap og EØS

Eøs-avtalen

Det er maktbalansen i arbeidsmarkedet som ligger til grunn for «den norske modellen». Det er bare en godt organisert fagbevegelse som i lengden kan balansere arbeidskjøpernes makt.

I LO, i opinionen generelt og på Stortinget er det er solid flertall for å beholde EØS-avtalen. Samtidig erkjenner stadig flere fagforbund – ikke bare i LO – at det er det EØS-styrte arbeidsmarkedet med «fri flyt» av arbeidskraft i regi av bemannings-/vikarbyråer som er den største trusselen mot maktbalansen i arbeidsmarkedet og dermed mot «den norske modellen»

Hvem skulle tro, for 17 år siden, da det statlige monopolet på arbeidsformidling ble opphevet av en Arbeiderpartiregjering for å tilpasse oss til EU, at europeisk mafia skulle får et så sterkt fotfeste i deler av arbeidsmarkedet i Norge, som vi i dag erfarer? Men et klart flertall av velgerne og de fagorganiserte ser fortsatt ikke denne koplingen mellom EØS-liberalismen, mafia og trusselen mot «den norske modellen». Derfor ser de heller ikke noe alternativ til EØS.

De fleste delegatene til LOs kongress i mai er derimot klar over en slik sammenheng. Men dermed er det ikke opplagt at kongressen vil kreve at EØS-avtalen må sies opp. Bindingen til Arbeiderpartiet vil nok forhindre det.

Det bør derfor fremmes et forslag på kongressen med et krav om at en ny regjering med Ap som dominerende parti må reforhandle EØS-avtalen, med sikte på å gjeninnføre og modernisere det statlige monopolet på alminnelig arbeidsformidling. Et slikt forslag innenfor rammen av en EØS-avtale bør kunne få flertall på kongressen.

Etter brexit vil en reforhandling av EØS-avtalen bli nødvendig – uansett hva Ap og Høyre sier i den kommende valgkampen. De vil nok en gang motsette seg at Norges forhold til EU gjennom EØS blir en sak som skal engasjere velgerne fram mot valget.

hnk.ebbing@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 20. april 2017 kl. 13.12