Lørdag 25. mars 2017
Redaktør: Faktisk-redaktør Kristoffer Egeberg er ikke ute etter å ta mediene i fusk og faktafeil. – Vi skal granske påstander, uavhengig av hvor de framkommer, sier han.
Garanterer upartisk faktasjekk:Nettstedet Faktisk skal luke ut falske ­nyheter og udokumenterbare påstander fra det ­offentlige ordskiftet i Norge.
«Vi har ingen agenda»
Undersak

Navn: Kristoffer Egeberg.

Stilling: Redaktør for Faktisk.

Aktuell med: VG, Dagbladet og NRK har sammen etablert Faktisk, en redaksjon som skal sjekke sannhets­gehalten av påstander som framkommer i det offentlige ord­skiftet. Nettstedet Faktisk skal lanseres innen sommeren 2017.

– I korte trekk, hva skal Faktisk faktisk gjøre?

– Vi skal drive med faktasjekk i det ­offentlige ordskiftet. Det innebærer at vi tar for oss påstander som lar seg faktasjekke, altså ikke meninger eller politiske ytringer. Vi skal også faktasjekke mye annet enn politikk, som klima, forskning og helse.

– På pressekonferansen tirsdag denne uka sa Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen at dere skal bidra til å styrke tilliten til redaktørstyrte medier. Mens du sa at dere skal drive med faktasjekk av det offentlige ordskiftet. Kan ikke disse to formålene komme i konflikt med hverandre?

– Jeg skal ikke forsøke å analysere hva Markussen mente. Men fra mitt ståsted handler det om at mediene også skal vise at vi tar ansvar i den ­situasjonen vi befinner oss, blant annet med framveksten av nettsteder som sprer falske nyheter. Vi har ikke amerikanske tilstander i Norge ennå, men vi kan vel alle være enige om at vi har fått et veldig polarisert offentlig ordskifte. Det har fått en temperatur vi ikke har sett maken til tidligere og det framsettes påstander som ikke alltid­ er like godt forankret i fakta. Vi skal forhåpentlig bidra til et litt rausere­ debattklima, nettopp ved å ikke være dømmende eller refsende. Bare tenk på ordet «faktisk», det er et relativt ufarlig ord som vi bruker ofte.

Fakta

Bakgrunn

• NRK, Dagbladet og VG samarbeider om en redaksjon for faktasjekking av norske medier og nyheter på nett, Faktisk.

• Prosjektet er finansiert med åtte millioner kroner fra Stiftelsen Fritt Ord, Stiftelsen Tinius, Dagbladets stiftelse og NRK.

• I februar meldte nettstedet Poynter.org at det finnes 96 slike nettsteder for faktasjekking over hele verden, blant dem amerikanske Politifact, britiske Full Fact og franske Les décodeurs.

• Prosjektet er blitt kritisert for å være initiert av mediebransjen selv. Til Klassekampen torsdag uttalte journalist og forfatter Jon Hustad (bildet) at mediene outsourcer sin viktigste ressurs, nemlig troverdighet.

– Er ikke «faktisk» et ord vi bruker i dagligtalen for å vise at det vi sier er sant, uten at vi nødvendigvis har flere argumenter å bringe til torgs?

– Jo, hehe, men du kan jo snu på det: nå skal ordet «faktisk» relateres til oss. Jeg kommer fra nyhetslinja i journalistikken og er ingen utpreget politisk journalist, og synes det er vanskelig å kjenne seg igjen i mye av kritikken som har kommet fram etter at faktisk.no ble kunngjort, også fra venstrevridde polemikere. Men jeg kan garantere at vi overhodet ikke har noen politisk agenda. Jeg så blant annet at noen hevdet det var Obama som skulle ha ringt oss og bedt oss om å sette i gang med faktasjekking, med penger fra George Soros. Det ville vært en spennende telefon å få, og de pengene skulle jeg gjerne sett noe til.

– Hvis vi faktasjekker denne påstanden, vil det lede oss fram til Pål Steigans medieblogg. Det var han som skrev at det var Barack Obama som tok initiativ til et nasjonalt handlings­senter for faktasjekking, som skulle tjene amerikanske interesser. Ser du ikke poenget hans, at faktasjekking ikke er apolitisk, men kan fremme interessene til mektige aktører?

– Jeg kan forstå at den påstanden dukker opp. Men mitt inntrykk av faktasjekkere som Poynter i USA og Full Fact i Storbritannia er at de har en nøytral og teknologisk tilnærming, snarere enn politisk. Sorry altså, men vi har virkelig ingen politisk agenda.

– Men når dere velger hvilke debatter og saker dere skal faktasjekke, hvordan kan dere unngå verdivalg som i bunn og grunn er politisk motiverte?

– Det kommer sikkert til å bli en utfordring. Derfor må vi ha full åpenhet om alle prosessene og vise fram alle kildene som konklusjonen bygger på. Hvis vi gjør feil, noe som vi helt sikkert vil gjøre, må vi sørge for å rette opp umiddelbart. Vi skal være nøytrale og skal ikke ta noen i løgn eller være et dømmende organ. Det finnes nok av slike fra før. Vi er heller ikke ute etter å refse­ mediene, slik noen ser ut til å tro. Vi skal granske påstander, uavhengig av hvor de framkommer. I dag er Facebook og andre sosiale medier viktige kanaler for å komme til orde, noe politikerne også benytter seg av. Vi skal også faktasjekke disse, eller andre debatter som mange er opptatt av.

– Bør ikke faktasjekk være medie­husenes eget ansvar?

– Det er overhodet ikke sånn at de outsourcer noe som helst. Verken VG, Dagbladet eller NRK er nødvendigvis overbegeistret for å avse ressurser som de kunne hatt god bruk for internt. Jeg håper at vi kan utvikle gode verktøy som også andre journalister kan benytte, også de som hospiterer hos oss. Til dette formålet har vi inngått et samarbeid med blant annet IBM og NTNU. Sistnevnte stiller en liste med 600 fagfolk fra ulike felt til rådighet, som også vil bli tilgjengelig for alle andre.

– Tror du mange vil tro på forsikringene om at Faktisk er uavhengig, når det er Dagbladet, VG og NRK som står bak? Dette er jo de samme mediene som enkelte anklager for å spre venstrepropaganda og falske nyheter?

– Jo, men disse anklagene kan jeg ikke få gjort noe med. Det er jeg som skal ha ansvaret for dette prosjektet, og verken John Arne, Gard eller Thor Gjermund (sjefene i de tre mediehusene, red, anm.) kommer til å ha noen redaktørrolle i Faktisk. At det er mediehusene som etablerer et slikt prosjekt, tror jeg har å gjøre med at Norge er et lite land og at det er svært ressurskrevende å drive. Av flere onder er det en fordel å ha så kunnskapsrike og solide aktører i ryggen.

– Du kommer selv fra Dagbladet, de du skal jobbe sammen med kommer fra VG og NRK. Vil ikke lojalitetsbånd og laugsmentalitet føre til at dere blir mindre harde i klypa mot disse tre mediehusene?

– Nei, det er det ingen grunn til å tro. Vi har alle et utgangspunkt, men vi er først og fremst profesjonelle. Og jeg kan love at vi vil holde hverandre i øra og sørge for at ingen medier vil slippe lettere unna enn andre.

– Journalist Jon Hustad veddet månedslønnen sin på at dere i svært liten grad ville være kritiske til egne mediehus?

– Jeg har allerede sjekket liknings­tallene for å se hva han tjener. La oss si det sånn: Jeg tar imot veddemålet.

jonas.braekke@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 25. april 2017 kl. 10.55
Onsdag 8. april 2020
At besøkstallet ved Nordnorsk kunstmuseum falt i fjor, henger sammen med at tallene hadde økt kraftig i foregående år, hevder den sparkede direktøren Jérémie McGowan.
Onsdag 8. april 2020
KAMP: Hele verden vil ha tak i det ­samme utstyret. – Det stjeles og beslaglegges over en lav sko. Vi har væpnede vakter på lageret vårt i Kina, sier forretningsmannen Stephen Fu.
Onsdag 8. april 2020
TENKER NYTT: Ap-leder Jonas Gahr Støre sier Norge ikke var godt nok forberedt på pandemi. Han ber om grundig evaluering når krisa er over.
Onsdag 8. april 2020
• Koronakrisa har gitt oss digitalisering på speed. Der vi før møttes fysisk, har vi de siste ukene lært oss å manøvrere sosial kontakt ved hjelp av Zoom, Teams, Skype og Facetime. Lærere samles i grupper på Facebook for å dele digitale...
Tirsdag 7. april 2020
• Tenketanken Civita fortsetter sin utrettelige kamp for eierskapet til den norske modellen og begreper som tillit og faglig argumentasjon. I Civitas virkelighetsoppfatning er det i skjæringspunktet mellom Arbeiderpartiets høyreside og Høyre...
Tirsdag 7. april 2020
På grunn av korona­krisa har Forsvaret stengt museene sine. Det har også ført til at flere medarbeidere er blitt sagt opp på dagen.
Tirsdag 7. april 2020
NY EPOKE: Jubel og lettelse, sinne og avventende skepsis møter Keir Starmer, idet den nyvalgte Labour-lederen tar fatt på sin forvandling av partiet.
Tirsdag 7. april 2020
KRISETID: I hvor stor grad skal krise­tiltakene fortsette etter påske? Tida er inne for en langsiktig strategi og ­retning for landet, mener flere i ­opposisjonen.
Mandag 6. april 2020
AlbumJohann Sebastian Bach «Johannes-Passion, BWV 245»Collegium Vocale Gent Philippe Herreweghe (dir.)Phi/Outhere MusicDet er nå 50...
Mandag 6. april 2020
KommentarRobert Altmans bransje- og tidsåndssatire «The Player» (1992) utspiller seg i og rundt et filmstudio der hovedpersonen Griffin Mill (Tim Robbins) er ansvarlig for å sile...