Klassekampen.no
Tirsdag 7. mars 2017
Lær av Trondheim, frigjør kvinnedagen

Feminisme

I trønderbyen skaper 8. mars verken konflikt eller vonde følelser, slik den gjør andre steder. Samtidig har de en feministmarkering med et omfang og engasjement som jeg sjelden har sett maken til. Det er virkelig inspirerende!

Nøkkelen til suksessen er at 8. mars-markeringen spres over flere dager. I fjor var det 17, i år er det 30, faktisk hele mars måned. Det er fritt oppmøte til planleggingen i 8. mars-komiteen og de som vil framføre eller mene noe spesielt, får tildelt hver sin dag. Så lager de i stand det de vil.

Resultatet er et utrolig mangfold med foredrag og teater, sang og debatter med spredning fra Zonta, grønt nettverk og Kvinnefronten til Svartlamon damekor og finske badehustradisjoner, feministisk selvforsvar og kristent interkulturelt arbeid.

Det kan virke litt ambisiøst når Trondheims-prosjektet snakker om «feministhus» (Klassekampen 28. februar). Men det som skjer, er at 8. mars-komiteen leier et tomt butikklokale (ikke veldig stort) i et kjøpesenter sentralt i byen og bruker det til arrangementene. Det er lett å komme til og det er mange folk der. Opplegget er basert på frivillig innsats, men de får også pengestøtte fra ulike hold. Så det er bare å sette i gang!

Dette er viktig skolering og organisering for en feministisk bevegelse. For nærmere kontakt med POPUP feministhus i Trondheim, se Klassekampen 4. mars.

toriskar@online.no

Artikkelen er oppdatert: 24. mars 2017 kl. 14.21