Klassekampen.no
Fredag 17. februar 2017
Konkret

Eøs

Janne Lisesdatter Håkonsen skriver (15. februar) at jeg betrakter EØS-motstand som et utslag av at man er «forvirra eller feilinformert». Det er en grov påstand, som jeg skulle ønske hun hadde begrunnet – og som jeg ikke kan la stå uimotsagt.

I den etter hvert ganske lange EØS-debatten har jeg hele tida forsøkt å ta meningsmotstandernes argumenter på alvor. Jeg har også gjort mitt beste for å forstå hva det er folk ønsker å gjøre utenfor EØS, som de mener vi ikke kan gjøre innenfor. Utover at noen ønsker et totalforbud mot vikarbyråer, har svaret kokt ned til et ønske om å begrense innvandringen fra øst- og sentral-Europa. Det skal oppnås ved å innføre et system med arbeidstillatelser. Å mene det er selvsagt helt legitimt, noe jeg har understreket gjentatte ganger – men jeg er altså helt uenig i at det er en god idé. En av grunnene er at jeg mener det vil gjøre utenlandske arbeidere mindre tilbøyelige til å ha noe med fagforeninger å gjøre. Dermed vil det svekke, ikke styrke, kampen mot sosial dumping.

Håkonsen synes det står «mye bra» i Arbeiderpartiets utkast til program, men synes på den annen side det er problematisk at vi først og fremst vil «styrke grep og reguleringer som har vært der lenge». Jeg antar hun sikter til at vi blant annet vil styrke arbeidsmiljøloven, gjøre det enklere å allmenngjøre tariffavtaler, utvide solidaransvar til byggherre, gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for personell på flerbruksfartøy, regulere bemanningsbransjen strengere, avskaffe nullprosentkontrakter og «fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag», stille krav om lærlinger, fagkompetanse, sikkerhet, språk og annet ved offentlige anbud, heve fagforeningsfradraget – for å nevne noe.

Hvilke grep er det hun savner, utover kravet om at vi må ut av EØS? Både Ap, LO-forbundene og LO er svært åpne for forslag om hva vi kan gjøre for å rette opp maktubalansen i norsk arbeidsliv. En slik konkret diskusjon om virkemidler tar jeg gjerne, for det er jo dette arbeiderbevegelsens styrke og innflytelse i siste instans står og faller på: Om vi klarer å utforme konkret politikk med betydning her og nå, som betyr noe for folk som lever av arbeidet sitt.

jonas.bals@stortinget.no

Artikkelen er oppdatert: 14. mars 2017 kl. 13.51