Klassekampen.no
Torsdag 16. februar 2017
Hvorfor så vanskelig, Lindeberg?

Klima

I sitt svar til meg i gårsdagens avis roter nok en gang Erik Lindeberg sammen tallene for Californias egne CO2-utslipp knyttet til produksjon av strøm og de totale CO2-utslippene når importen fra nabostatene tas med. Californias egne utslipp er på 52 millioner tonn. Fortsatt.

Når det kommer til uran-ressurser er det ikke så knapt som Lindeberg skal ha det til; i USA, Japan og nå Kina jobbes det med å utvinne uran fra havet, der det er anslagsvis 4 milliarder tonn av grunnstoffet. Nok 1000 reaktorer av dagens størrelse i 100.000 år. I tillegg vil uran i havet konstant bli fylt på fra naturlige forvitringsprosesser i landmassene og på det viset blir uran like fornybart som sol og vind. Eneste spørsmålet er når hav-utvinning blir like kostnadseffektivt som gruvedrift.

Jeg påstår ikke på noe vis at CO2-rensing bare kan ta unna 15 prosent av CO2-utslippene. Jeg presenterer et regnestykke for hvilke volumer som må håndteres hvis vi greier å fange 15 prosent av CO2-utslippene. Hvilken prosentandel av CO2-utslippene Lindeberg mener det er realistisk å fange og lagre vet jeg ikke. Men det er i alle fall greit om folk skjønner hvor enorm en fysisk håndtering det vil kreve av gassen. Jeg har heller aldri påstått at kjernekraft skal være den enste strømprodusenten, så stråmannsargumentasjonen om 4500 reaktorer legger vi til side.

Det jeg til gjengjeld har argumentert for er at kjernekraft bør utgjøre en del av porteføljen med CO2-fri energiproduksjon. Praktiske erfaringer med kjernekraft i Frankrike (75 prosent kjernekraft), Sverige (40 prosent), Sveits (33 prosent), Belgia (37 prosent) viser at dette er en energikilde som funker, er raskt skalerbar og som er til stede i de fleste fossilfrie strømnett uten 100 prosent vannkraft. Kjernekraft utgjør i dag henholdsvis 55 og 60 prosent av den fossilfrie strømproduksjonen i Europa og i USA. Vi må ikke gjøre dette vanskeligere enn det er, ved å velge bort løsninger vi ikke føler er «riktige». Utfordringen er mer enn stor nok som den er.

oystein.heggdal@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 9. mars 2017 kl. 16.02