Klassekampen.no
Mandag 30. januar 2017
Grenseløse: Bakkantinnene sprang ut i skogen, lystne og gale og uten moralske barrierer. Her er en av dem blant to satyrer. illustrasjon: fra vase eller drikkeskål, 380–370 f.kr.
Menneske, lytt til dine lyster!
I Euripides’ «Bakkantinnene» drikker kvinner melk av ulver, jager menn og dreper sauer, under påvirkning av guden Dionysos.

antikken

Er det farlig for et menneske å ignorere begjæret, opplevelsen av rus og eufori – den dionysiske erfaringen? Er det destruktivt å undertrykke begjær? Hvis det er en slags «moral» i Euripides’ tragedie «Bakkantinnene», så er det dette: det er en fordel å teste sine grenser med hensyn til rus og seksualitet, og det kan være skadelig å la være å lytte til sine lyster.

Dionysos’ straff

Det er det å la være å lytte til sine lyster, som er dét den ene av de to frontfigurene i tragedien gjør feil. Kong Pentheus av Theben forsøker å stoppe guden Dionysos’ frivole påvirkning på kvinnene i hans by.

Dionysos raser mot Theben, fordi den kongelige familien der ikke vil akseptere at han er en gud. Han er født av månegudinnen, Selene, som Zeus’ uekte barn, men Selenes familie tror ikke på denne forklaringen og mener at Dionysos’ far er en dødelig. Dionysos vil motbevise dette, og hans vrede går i særlig grad utover Agave, hans tante, Pentheus’ mor.

Dionysos får en stor gruppe kvinner i Theben til å springe ut i skogen og herje blant dyra, lystne, gale, uten grenser og moralske barrierer. Hvor gale de ble, får vi vite av gjetere, som fant kvinnene i skogen og ble så sjokkerte at de rapporterte til hoffet hva de hadde sett.

De første bakkantinnene de hadde sett, sov fredelig, men deretter hadde de sett flere som oppførte seg merkelig. Noen drakk melk fra ulver og gaseller, andre fikk vann, vin og melk til å springe opp fra jorden. En av kvinnene hadde en thyrsos-stav, som det rant honning fra.

Slikket rene av slanger

Gjeterne ville fange en av bakkantinnene, men da snudde leken seg, og de fant seg selv forfulgt.

De klarte å unnslippe de ville kvinnene, men buskapen deres ble revet i stykker. Bakkantinnene fortsatte, herjet og plyndret landsbyer og klarte å holde all motstand unna med sine thyrsos-staver. Etterpå, da de hadde kommet tilbake til fjellet, lot de seg slikkes rene av slanger.

En av disse kvinnene, som Dionysos hadde gjort spesielt gal, var Agave. Hennes skjebne ble å rive av Pentheus’ – hennes egen sønns – hode, i beruset overbevisning om at han var en løve. Da hun tok ham med tilbake til hoffet og gradvis forsto hva hun hadde gjort, var Dionysos’ straff fullendt.

Bakkantinnene forstås gjerne som et uttrykk for innføringen av østlige kulter i Hellas.