Fredag 27. januar 2017
FRA VONDT TIL VERRE: - Det har vært veldig lite som har vært «vanlig» ved denne prosessen, sier hodejeger Trine Larsen i Hammer & Hanborg om prosessen med å finne ny administrerende direktør ved Nasjonalmuseet.
• Få nye søkere til stillingen som sjef for Nasjonalmuseet • Det nye styret får kritikk for å gå for fort fram
Direktørjakten får stryk
Favoritt: Nasjonalmuseets adminstrererende direktør Audun Eckhoff har søkt om å få fortsette i en ny åremålsperiode.
Linda Bernander Silseth
Rekrutterings­eksperter mener jakten på ny direktør ved Nasjonalmuseet framstår som en skinn­prosess, og vil ikke bli overrasket om nåværende direktør Audun Eckhoff blir sittende.

Museer

Tirsdag utløper fristen for å søke stillingen som ny direktør ved landets største museum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

– Jeg vil ikke bli overrasket om dette bare er en skinnprosess og at avgjørelsen i realiteten er tatt på forhånd. Måten dette er håndtert på, gjør at man mister interessante og dyktige kandidater som kunne vært riktige til rollen som ny direktør, sier Trine Larsen, managing partner ved rekrutteringsfirmaet Hammer & Hanborg.

Prosessen med å finne nåværende direktør Audun Eckhoffs etterfølger kom skjevt ut fra start i fjor sommer, da styret sendte ut en pressemelding om at stillingen ville bli utlyst «av prinsipielle årsaker» og samtidig oppfordret Eckhoff til å søke.

Med et nytt styre på plass fra nyttår skulle tilliten til prosessen gjenopprettes. Men rekrutteringseksperter Klassekampen har snakket med, mener det nye styret har gjort vondt til verre:

Mandag denne uka, en drøy uke før den forlengede søknadsfristen går ut, ble det nye styret presentert på et allmøte for de ansatte ved Nasjonalmuseet. Her benyttet museets nye styreleder Linda Bernander Silseth anledningen til å fortelle at det nye styret vil kunngjøre ansettelsen av ny direktør allerede i begynnelsen av februar. Det betyr at avgjørelsen vil bli tatt bare noen dager etter at den siste søknadsfristen har utløpt.

Fakta

Jakter ny direktør:

• Nasjonalmuseet skal ansette ny direktør etter at åremålet til nåværende direktør Audun Eckhoff løper ut 25. mars i år.

• Det forrige styret med styreleder Svein Aaser engasjerte hodejeger­firmaet Isco Group.

• 11. november i fjor ble stillingen utlyst i norske og flere utenlandske aviser, med søknadsfrist 31. desember.

• Fristen ble seinere forlenget med én måned, til 31. januar.

• Prosessen vil bli fullført av det nye styret som tiltrådte 3. januar, med Linda Bernander Silseth som styreleder.

– Bekymringsfullt

At styreleder allerede nå signaliserer at styret har samlet seg om en kandidat, får hodejegerne til å steile.

– Jeg må si jeg satte kaffen i halsen da jeg leste jobbannonsen i fjor sommer. Og så fortsetter det nye styret bare i det samme sporet. Det er sterkt bekymringsfullt for valget av toppleder til en så viktig institusjon som Nasjonalmuseet, sier Larsen.

Thorleif Solstad, managing partner i rekrutteringsbyrået Solstad Gruppen, mener det er grunn til bekymring.

– Det er for så vidt ikke uvanlig at man fører en skinnprosess, som egentlig bare har til hensikt å legitimere valget som allerede er tatt. Det er bare å legge to og to sammen og trekke konklusjonen av det man kan se, sier han.

Kritiserer prosessen

Ekspertene peker på flere sider ved rekrutteringsprosessen som framstår uryddig og lite tillitvekkende.

Fjorårets pressemelding fra tidligere styreleder Svein Aaser ga et tidlig signal om at Eckhoff var tiltenkt stillingen.

Det forrige styret la premissene for utlysningen og leverte kravspesifikasjonene for sjefsstillingen til rekrutteringsfirmaet Isco Group, mens det nye styret skal fullføre prosessen med intervjuer av kandidater og ansettelse.

Fristen for å søke ble utsatt med én måned, fra 31. desember til 31. januar, trolig for å få inn flere søkere. Hvis styret likevel ender opp med en kandidat som har sendt inn søknad innen den ordinære fristen, kan det oppstå tvil om han eller hun var den optimale kandidaten.

Hodejegerne som Klassekampen har snakket med, mener det ikke lar seg gjøre å gjennomføre en forsvarlig ansettelsesprosess på så kort tid, og at styrelederen dermed gir et tydelig signal til potensielle søkere om at styret allerede har en bestemt kandidat i siktet.

– Veldig ofte er det kandidater som venter med å sende inn søknad til det bare er noen dager igjen av fristen. I dette tilfellet virker det jo som om det ikke er kommet inn så mange søknader, og da er det lett å tenke at det blir Eckhoff som får fortsette, sier Larsen.

Hun forteller at hun normalt bruker seks til åtte uker på en ansettelsesprosess.

– Det er en omstendelig prosess hvis det skal gjøres på forsvarlig vis, med blant annet intervjuer, tester, kartlegging og samtaler med involverte aktører, forklarer hun.

– Hvis styret ansetter ny direktør så kort tid etter fristens utløp, er det imponerende effektivt, sier Thorleif Solstad.

– Men i dette tilfellet har det tidligere styret gjort mye av forberedelsene?

– Det er det nye styret som reelt og formelt blir sittende med ansvaret for den nye direktøren. Det gamle styret kan orientere om sine meninger om saken, men burde ha overlatt hele prosessen fra start til det nye styret.

– For fort i svingene

Helene Tronstad Moe er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania. Hun mener prosessen virker lite tillitvekkende.

– Man kan ikke lage en god kravspesifikasjon for en topplederstilling uten å først vite hvem kandidaten skal jobbe for. I dette tilfellet ble jo stillingsbeskrivelsen laget før det forrige styret kjente til sammensetningen av det nye styret, sier hun.

Hun mener Nasjonalmuseets styre med sin framferd risikerer at det blir stilt spørsmål ved hvorvidt ansettelsen av ny direktør har gått riktig for seg.

– Jeg kan forstå at styret har villet presse på for å vinne tid. Men her har det gått for fort i svingene, og det man vinner i tid, kan i neste omgang gå tapt i form av svekket tillit til den nye administrerende direktøren. Han eller hun kan også bli mistenkt for å ha vært med på et uryddig spill, selv om vedkommende er helt uskyldig i det hele, sier Moe.

Avviser kritikken

– Det nye styrets første og høyeste prioritet har vært å rekruttere en ny direktør og sikre at prosessen hele veien er god og holder en høy kvalitet, sier styreleder Linda Bernander Silseth.

Hun avviser at det nye styret har gått for raskt fram, og viser til at arbeidet allerede var kommet godt i gang da styret tiltrådte 3. januar.

Noe av det første det nye styret gjorde, var å nedsette et ansettelsesutvalg som siden har jobbet på høygir med ansettelsen. Foruten Silseth selv består utvalget av nestleder Jan Erik Knarbakk og en representant for de ansatte.

Ifølge Silseth har utvalget jobbet raskt og effektivt og gjennomført flere kartleggingssamtaler med aktuelle søkere.

– Det forrige styret startet prosessen allerede i oktober i fjor og la til grunn en mest mulig åpen prosess med bred kartlegging av mulige kandidater. Rekrutteringsfirma ble engasjert, og stillingen deretter utlyst både i Norge og i flere utenlandske medier. Etter at søknadsfristen ble forlenget har det ikke kommet inn mange nye kandidater, sier hun.

– Når vil styret ansette ny direktør?

– Arbeidet er nå kommet så langt at vi ikke har mye som gjenstår før vi kan gi vår innstilling til styret. Trolig vil avgjørelsen tas en liten uke eller få dager etter fristens utløp, med mindre det kommer inn noen svært sterke søknader helt på tampen, sier Silseth.

Nasjonalmuseets administrerende direktør Audun Eckhoff har tidligere bekreftet overfor Klassekampen at han er blant søkerne.

jonas.braekke@klaassekampen.no