Torsdag 19. januar 2017
HARDT VÆR: Miljøminister Vidar Helgesens redegjørelse for Stortinget ga ingen ro i ulvestriden. Om to uker møter han motforslag fra egne rekker. foto: siv dolmen
• Ulveopprøret fortsetter i Stortinget • Helgesen får motforslag fra egne rekker
Frp vil snu ulvevedtak
Morten Ørsal Johansen
SKUDDHOLD: Fremskrittspartiet vil fremme forslag i Stortinget som kan føre til lisensjakt på ulv før snøen forsvinner. Det kan gi flertall mot miljøminister Vidar Helgesen.

rovdyr

Stortinget vil om mindre enn to uker diskutere redegjørelsen om ulvekonflikten som Vidar Helgesen (H) presenterte tirsdag. Partiene som er mest kritiske til Helgesens politikk, har vind i seilene (se sidesak).

Regjeringspartiet Frp jobber med et forslag som kan pålegge miljøministeren å sette i gang jakt for å bringe ulvebestanden ned på nivået Stortinget har fastsatt.

– Målet er å gjennomføre fellingen som rovviltnemndene vedtok i løpet av vinteren, sier Frps næringspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen til Klassekampen.

Fakta

Ulvestriden:

• Miljøminister Vidar Helgesen (H) redegjorde tirsdag for Stortinget om ulvekonflikten.

• Når redegjørelsen skal debatteres, vil Helgesen møte forslag som vil overprøve hans beslutning om å stanse lisensfelling av 32 ulver i og nær ulvesonen i Hedmark.

• Det er reelt flertall i Stortinget mot Helgesens avgjørelse, men det er av juridiske og politiske grunner uvisst om Stortinget vil gripe inn.

• Helgesen og regjeringen mener det ikke er lovmessig grunnlag for å gjennomføre rovviltnemndenes fellings­vedtak.

Samlet gruppe

– Saken sorterer under energi- og miljøkomiteen. Jobber du på egne vegne?

– Nei, slett ikke. Vi må få fram forslag fra en samlet stortingsgruppe. Det vil bli fremmet av vår fraksjon i energi- og miljøkomiteen.

– Statsråden mener at det ikke er lovmessig adgang til å sette i gang lisensfelling i ulvesonen. Kan Stortinget overprøve det?

– Vi mener det ikke er hold i Helgesens konklusjon. Justisdepartementets lovavdeling har tatt feil tidligere, og deres råd må behandles med politisk skjønn. Lovavdelingen legger størst vekt på Bernkonvensjonen, og vi mener at det innenfor denne konvensjonen er fullt mulig å ta ut ulv i tråd med bestandsmålet Stortinget har vedtatt.

– Lisensjakt i ulvesonen skal etter reglene avsluttes innen 15. februar. Tida renner ut?

– Stortinget kan be om å utvide jaktperioden til 31. mars. Helgesen åpner i sin redegjørelse for å innføre lik jakttid innenfor og utenfor ulve­sonen, sier Johansen.

Opposisjonens dilemma

Etter Helgesens redegjørelse skrev NTB at Aps landbrukspolitiske talsperson, Knut Storberget, mener Stortinget må instruere regjeringen til å tillate lisensjakt. Overfor Klassekampen nyanserer han budskapet.

– Vi må vurdere alle tiltak, for det er dilemmaer ved å instruere. Det kan sette i gang rettslige prosesser som gjør det umulig å få felt ulv i vinter.

– Er det også et dilemma at Stortinget kan instruere regjeringen til å gjøre noe regjeringen mener er ulovlig?

– Hvis Stortinget mener felling er lovlig, er det jo ulike syn på dette. Det viktigste for meg er at instruksjon kan føre til lange rettslige prosesser. Det har vi ikke tid til.

– Uavhengig av hvem som har rett i lovtolkningen, har du tenkt over konsekvensene dersom Stortinget instruerer regjeringen til å gjøre noe den mener er ulovlig?

– Dette må regjeringen vurdere. Mitt ankepunkt mot instruksjon er at det kan være lite egnet for å få felt ulv raskt, svarer Storberget.

Senterpartiet vil etter alt å dømme delta dersom det danner seg et flertall for å overprøve Helgesens avgjørelse. Stortinget skal 2. februar behandle en interpellasjon om saken fra Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

KrF avventende

Kristelig Folkeparti var med på Stortingets forlik om bestandsmålet for ulv. Miljøpolitisk talsperson Rigmor Andersen Eide sier at partiet foreløpig ikke er innstilt på å instruere regjeringen.

– Vi merker oss at Helgesen sier at regjeringen legger stor vekt på å gjennomføre Stortingets vedtak. Han har forstått budskapet, og vi ser fram til at han kommer med en sak til Stortinget som gjør det mulig å gjennomføre forliket.

– Da vil det ifølge Helgesen være nødvendig med justeringer av naturmangfoldsloven?

– Det er krevende at det står i samarbeidsavtalen med KrF og Venstre at naturmangfoldsloven skal ligge fast. Det er opp til statsråden å finne veien videre.

SVs Heikki Eidsvoll Holmås advarer sterkt mot å instruere Helgesen.

– Det er renspikket ulvepopulisme. Stortinget kan ikke instruere statsråden til å bryte norsk lov. Da har vett og forstand forlatt salen, sier han til NTB.

Miljøbevegelsen er bekymret over signaler om at naturmangfoldsloven kan bli endret for å utvide handlingsrommet for ulvefelling.

– Det vil være å ta norsk forvaltning langt ut på glattisen, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF Norge.

alfs@klassekampen.no

Tirsdag 20. august 2019
KRISE: – Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen, sier Venstre-ordfører Lena Landsverk.
Mandag 19. august 2019
ADVARSEL: Russland har rustet opp. Hvis ikke Norge følger etter, vil USA ta over kontrollen i norske nærområder. – Da mister vi stadig mer råderett, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
Lørdag 17. august 2019
AVLYSER: Hurtigruten må avlyse to planlagte cruise til Frans Josefs land fordi Russland nekter skipene å seile i russisk farvann.
Fredag 16. august 2019
AVFALL: Landbruket er blant de beste i klassen i plast-retur. Likevel blir mer enn 2000 tonn brukt plast hvert år ikke levert til retur.
Torsdag 15. august 2019
VARME: Da broren til den terrorsiktede la ut en video der han deler sin desperasjon, strømmet norske muslimer til kommentarfeltet for å dele kondolanser, lykkeønskninger og hjertesymboler.
Onsdag 14. august 2019
SKUFFET: – Vi trenger en regjering som står imot muslimhets gjennom handlinger og ikke bare ord, sier Irfan Mushtaq. Her forteller han hvordan han opplevde den dramatiske eid-helga.
Tirsdag 13. august 2019
HØYREEKSTREM: Skribent Lasse Josephsen mener Philip Manshaus ble radikalisert på nettet. Han tror det kommer flere angrep fra unge høyreekstreme menn.
Mandag 12. august 2019
HAT: Samtidig som hver tredje nordmann har utpregede fordommer mot muslimer, har regjeringen avvist en egen strategi mot islamofobi. Nå må den komme, krever Venstres Abid Raja.
Lørdag 10. august 2019
STORKOALISJON: Norge ønsker seg en så stor og tung koalisjon i Persiabukta som mulig, sier forsvars- ministeren.
Fredag 9. august 2019
SKILLE: Jonas Gahr Støre (Ap) mener andelen heltidsansatte blir høyere når Ap har ordføreren i kommunen. Tall fra Kommunenes Sentralforbund viser at han trolig har rett.