Klassekampen.no
Fredag 13. januar 2017
Men barnet?

Omsorg

I sitt tilsvar til meg «Om barns og kvinners beste» beskriver Bjørg Ofstad en rekke viktige saker for feminister når det gjelder å støtte mor og far i deres omsorg for barn. Her er mye bra som jeg kan slutte meg til, men alt er beskrevet utelukkende ut fra de voksnes perspektiv. Jeg savner fortsatt en drøfting av barnets behov. Hva er best for barnet i ulike situasjoner og i ulike faser av utviklingen? Nøkkelen til en god omsorg er å ivareta disse behovene.

toriskar@online.no

Artikkelen er oppdatert: 2. februar 2017 kl. 10.42