Fredag 13. januar 2017
Uakseptabelt

• Klassekampen skrev i går om hvordan det tas hardere og hardere midler i bruk i norsk narkotikadebatt. Stiftelsen Retretten, som er en frivillig organisasjon som arbeider for å hjelpe rusavhengige i norske fengsler, har i månedsvis vært utsatt for en massiv svertekampanje fra anonyme narkotikaliberalister. Alle instanser som har kontakt med Retretten, har blitt nedrent av advarsler mot å jobbe med dem.

• Det hevdes at Retretten driver med økonomisk kriminalitet fordi den har kjøpt akupunkturnåler (som brukes i behandlingen av abstinenser) av et selskap eid av mannen til daglig leder av Retretten, Rita Nilsen. Selskapet er imidlertid det eneste selskapet som har disse spesielle nålene, og støtten til akupunkturtilbudet har vært gjennomgått i flere instanser og vært oppe i Stortinget, uten at det har fått konsekvenser for støtten. Likevel fortsetter de anonyme aktivistene sin svertekampanje. Michel Mateos ved Retretten sier til Klassekampen at organisasjonen siden juli i fjor har mottatt hundrevis av henvendelser fra bekymrede brukere og pårørende og har måttet bruke svært mye tid på å håndtere den omfattende svertekampanjen. Han forteller at det ikke er noen tvil om at det er organisasjonens restriktive syn på legalisering av narkotika som har gjort den til målskive. Også Diakonhjemmet i Oslo, som inngikk intensjonsavtale med Retretten, har blitt utsatt for det samme. Direktør for omsorg ved Diakonhjemmet, Helle Gjetrang, forteller at hun har fått en rekke e-poster med grov hets. Det er også satt ut rykter om henne.

• Å drive anonym sverting og utsetting av falske rykter om organisasjoner som arbeider for å hjelpe folk ut av ødeleggende rusmisbruk, er uhørt. Det er også åpenbart at det pågår en kampanje for å delegitimere enkeltpersoner, som lederen for rusfeltets samarbeidsorgan Actis, Mina Gerhardsen. Denne typen svertekampanjer, kombinert med utsetting av falske rykter, hører ikke hjemme i en demokratisk debatt og må fordømmes på det sterkeste. Organisasjoner som jobber for liberalisering av norsk narkotikapolitikk, må selv rydde opp i egne rekker.

Tirsdag 25. juni 2019
• Amerikanske Lawrence Wilkerson var i 2003 stabssjef for USAs utenriksminister Colin Powell. Han var med på å sette sammen etterretningsmaterialet Powell presenterte for FN for å få organisasjonens godkjentstempel på et militært angrep på...
Mandag 24. juni 2019
• NHO Service og Handel har for alvor kastet seg inn i kommunevalgkampen. Med kampanjen «Proffentlig», som kopler ordene privat og offentlig, ønsker foreningen «å hylle samarbeidet mellom private og offentlige løsninger». NHO Service og...
Lørdag 22. juni 2019
• Etter andre verdenskrig etablerte verdens nasjoner med FN-pakta et sett regler for å unngå nye, ødeleggende krigsutbrudd. Målet var å hindre at konflikter endte i militære konfrontasjoner og i stedet bygge opp et internasjonalt system for...
Fredag 21. juni 2019
• Bompengeopprøret er en ulykke for Ap – som om partiet ikke hadde nok av bekymringer fra før. Klassekampens Oslo-måling i går viste at skepsisen mot bommene er størst i de områdene der Ap tradisjonelt har stått sterkest. Både...
Torsdag 20. juni 2019
• Den siste uka har norsk offentlighet vært preget av den forsøksvise uttransporteringen av familien Abbasi, som består av mor Atefa Rezaie og de tre søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16). De ble først flydd til Istanbul i påvente...
Onsdag 19. juni 2019
• Leder i Manifest tankesmie Magnus Marsdal tok i gårsdagens avis til orde for at SV og Rødt bør inngå en forpliktende avtale om politikk de ønsker gjennomslag for, før de vil støtte en ny regjering. Han mener det vil gi partiene sterkere...
Tirsdag 18. juni 2019
• I Store norske leksikon er ordet vy beskrevet slik: «Oversikt over noe omfattende og uoversiktlig. Denne betydningen brukes oftest i flertallsformen vyer. Man kan for eksempel ha store vyer om framtida, det betyr at man har store ønsker...
Mandag 17. juni 2019
• Først ble det påpekt at han var lite synlig i valgkampen. Så uteble han fra Socialdemokratiets valgfest. Da han dukket opp til regjeringsforhandlinger forrige lørdag, framsto Henrik Sass Larsen «riv-rav-ruskende gal», ifølge Ekstra Bladets...
Lørdag 15. juni 2019
• Vi lever i Twitter-stormenes tid, hvor moralsk reinhet fort blir et kompromissløst krav fra krigere på sosiale medier. Slike tider gir dårlig grobunn for satiren, sjangeren som skal avdekke samfunnets eller menneskets skrøpeligheter. Nå...
Fredag 14. juni 2019
• Statens sivilrettsforvaltning har avslått tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunders krav på erstatning etter at korrupsjonssiktelsen mot ham ble henlagt. Lunders krav var på mer enn en halv milliard kroner, basert på et regnestykke hvor tapte...