Torsdag 29. desember 2016
Ny verden

• Russland og Tyrkia er enige om vilkårene i en våpenhvileavtale for Syria, melder tyrkiske medier. Denne avtalen, som skal tre i kraft i dag, representerer en større vending i internasjonal politikk. Bare for noen år siden ville en slik avtale vært utenkelig. I Syria-krigen har USA og andre vestlige land spilt seg selv utover sidelinja, mens Russland har overtatt regien. Like oppsiktsvekkende som Kremls nye rolle er det at det nettopp er Nato-landet Tyrkia som er Moskvas alliansepartner. Tyrkia og Russland har opp gjennom historien hatt et svært komplisert forhold, og Ankaras frykt for Kreml er en årsak til det tyrkiske Nato-medlemskapet.

• USA er fremdeles verdens største militærmakt, men Washingtons politikk i Midtøsten, inkludert Irak og Libya, har vært mislykket. Washington har i stedet vendt blikket østover, til Asia. Som Klassekampen skrev i går, prioriterer USA nå oppdemming av Kina framfor tilstedeværelse andre steder. To tredeler av USAs militære flåte skal flyttes til Stillehavsregionen, og 400 militærbaser skal bidra til innsirkling av Kina. Både Russlands nye rolle i Midtøsten og USAs behov for innringing av Kina er uttrykk for at geopolitikken er i ferd med å endre seg. USA utfordres i større grad enn tidligere av andre makter. Vi kan være i ferd med å gå fra en unipolar verden, der USA var den eneste dominerende makten, til en mer multipolar verden, der Kina og Russland, men også andre regionale makter spiller en større rolle.

• En verden der makten er mer jevnbyrdig fordelt kan ha sine fordeler. Mindre land kan i gitte tilfeller kunne hevde sin selvstendighet i større grad, slik for eksempel Filippinene nå gjør. Men det kan også bli en farligere verden, fordi konfliktene blir flere og mer uoversiktlige. For Norge vil en mer multipolar verden medføre nye utfordringer. Vi har tradisjonelt fulgt USA i tykt og tynt, ikke minst i forsvarspolitikken, mens en multipolar verden vil stille større krav til norsk forsvar og diplomati. Den nye situasjonen blir mer krevende, men den åpner også en mulighet for å føre en mer selvstendig linje, uavhengig både av russiske og amerikanske posisjoner.

Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...