Torsdag 22. desember 2016
Rovdyrforlik

• Striden om norsk rovdyrpolitikk er uforsonlig og bitter mellom de som ønsker en størst mulig ulvestamme – også hvis det rammer beitenæringen – og de som over­hodet ikke vil ha ulv i norsk natur. Saken vekker sterkt engasjement på begge sider. Det er likevel et stort flertall i Stortinget som er for ulv, men på et nivå som gir grunnlag for en levende beitenæring. Det er en type matproduksjon som er viktig for bosetting i distriktene og som er godt tilpasset de særegne geografiske forholdene i Norge.

• Til tross for at spørsmålet er betent og konfliktfylt, har Stortinget – etter lange tautrekkinger og vanskelige avveininger – kommet fram til rovdyrforlik både i 2004 og 2011. Premisset har vært et dobbelt mål om både beitebruk og rovdyrforvaltning. De siste årene har også ulvebestanden økt og ligger nå godt over bestandsmålet. Så seint som i mai i år ble Ap, KrF, Høyre og Frp enige om bestandsmål for ulv. På dette grunnlaget har rovviltnemndene fattet fellingsvedtak. Når Klima- og miljødepartementet med et pennestrøk slår en strek over dette møysommelig framforhandlete kompromisset i Stortinget, vekker det med rette oppsikt.

• Skal mennesker fra ulike samfunnslag og næringer over hele landet leve sammen med et minimum av tillit, kreves det politiske avveininger mellom forskjellige interesser. Det er nettopp det vi har Stortinget til. Når regjeringen etterpå velger å overkjøre de folkevalgte – og rovviltnemndene som jobber på grunnlag av Stortingets beslutninger – bidrar det ikke bare til å undergrave demokratisk fattede vedtak, men også tilliten til det politiske systemet. Det norske folkestyret står sterkt og har historisk klart å bringe oss tørrskodd gjennom svært kompliserte saker, også der uenigheten har vært stor. Det skyldes blant annet at de folkevalgte har bakgrunn fra ulike deler av landet og derfor er i stand til å avstemme ulike hensyn. I vanskelige saker er Stortinget det beste presisjonsverktøyet vi har. Hvis ikke de folkevalgte lenger kan avveie mellom forskjellige interesser, tar vi et nytt skritt vekk fra et levende folkestyre som nyter brei tillit i alle deler av befolkningen.

Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...
Lørdag 10. august 2019
• «Det skjer en stor omstilling av offentlig sektor i Norge, som er uopprettelig, selv med en regjering av en annen politisk farge. Tannkremen er ute av tuben for godt. Dette tror jeg får store konsekvenser både for tilliten til offentlig...