Fredag 9. desember 2016
HIV OG HOI: Guri Melby er gruppeleiar for Venstre i Oslo bystyre. I deira alternative Oslo-budsjett for 2017 har dei – litt overraskande – valt å leggje inn inntekter frå ein eigedomsskatt dei eigentleg er imot.
Norske kommunar krev inn 36 prosent meir eigedomsskatt enn for fire år sidan:
12 milliardar i husskatt
Undersak

SV-jubel for sentrums skatteiver

– Det er svært gledeleg at også Venstre og KrF ser at vi treng eigedomsskatten i 2017, seier Sunniva Holmås Eidsvoll. Ho er gruppeleiar for SV i Oslo bystyre og svoren tilhengar av eigedomsskatten.

– Utan eigedomsskatten er det vanskeleg å få på plass satsingar på velferd, klima og miljø, meiner ho.

I år er eigedomsskatten på 2 promille. I 2017 blir den på 3 promille. Både Venstre og KrF har budsjettert med 2 promille eigedomsskatt, medan Høgre har budsjettert med null.

– Det er ein interessant politisk skilnad i at dei splittar lag. Uavhengig av kva dei gjer framover, har dei forskjellig syn i 2017. Høgre kuttar dramatisk i bydelsøkonomien. Det kuttet er ikkje Venstre og KrF villige til å vere med på, meiner Eidsvoll.

Erik Lunde
PENGAR TIL ALLE: Kommune-Noreg set ny rekord i eigedomsskatt. I Oslo budsjetterer både Venstre og KrF med ein skatt dei eigentleg er mot.

EIGDEDOMS-SKATT

– Vi er imot eigedomsskatt.

Det seier Guri Melby, gruppeleiar for Venstre i Oslo bystyre.

Likevel har både Venstre og KrF lagt inn eigedomsskatt på to promille i sine alternative Oslo-budsjett. Dette er satsen det raudgrøne byrådet har for 2016 og som aukar til tre promille i 2017.

Melby er langt frå åleine om å tenkje at det er lettare å gjere opp kommunebudsjetta med eigedomsskatten: Tal frå Finansdepartementet viser at regjeringa forventar at kommunane tek inn 12,1 milliardar kroner i eigedomsskatt i 2017. I 2013, då dei blåblå tok over, var talet 8,9 milliardar. Dermed har talet auka 3,2 milliardar – eller 36 prosent – på fire år.

Helga Pedersen er kommunalpolitisk talsperson i Arbeidarpartiet. Ho meiner den blåblå skatterekorden er eit uttrykk for svak kommuneøkonomi.

– Kommunane har svært tronge rammer. Det er interessant at det har kome ein svært sterk auke etter at Frp og Høgre kom i regjering, seier Pedersen.

Ho minner om at Frp i 2013 gjekk til val på å nekte kommunane å kunne ta inn eigedomsskatt.

– Eg har ei veldig klar oppfatting av at kommunane tek inn eigedomsskatt fordi dei vil unngå å kutte i velferd, heller enn å satse nytt, seier Ap-toppen.

Fakta

Eigedomsskatt:

• Norske kommunar har løyve til å krevje inn eigedomsskatt.

• Kommunen kan velje å krevje inn eigedomsskatt i heile kommunen, berre i tettstader eller berre frå verk og bruk.

• Eigedomsskatten kan vere mellom 2 og 7 promille av taksten på eigedomen.

• Ifølgje Statistisk sentralbyrå har 365 av 428 kommunar – 85 prosent – eigedomsskatt i 2016.

• Frp har programfesta at dei vil fjerne retten til å krevje inn kommunal eigedomsskatt.

Oslo håvar inn

Oslo reknar med å ta inn om lag 450 millionar kroner i eigedomsskatt i 2017. Dette er pengar det er vanskeleg for opposisjonen å stryke i eitt budsjett, innrømmer gruppeleiar Erik Lunde i Oslo KrF.

– Vi meiner det er vanskeleg å fjerne heile skatten på eitt år. Vi er mot eigedomsskatten, men vi er ikkje villige til å fjerne den så raskt at det går ut over andre satsingar, seier Lunde.

Han trur også at Oslo KrF kan få nye diskusjonar om eigedomsskatten når den fyrst er innført.

– Det kan godt hende det blir diskusjonar om eigedomsskatt for neste bystyreperiode. Vi hadde det då vi laga programmet sist òg. Oslo KrF er mot eigedomsskatten, men det er ikkje ei hovudsak for oss, seier Lunde.

Vurderer grøne avgifter

Lunde kunne tenkje seg å stryke eigedomsskatten og i staden innføre fleire grøne skattar og avgifter. Det vil også Guri Melby frå Oslo Venstre.

– Eigedomsskatten kan ein ikkje unngå, men grøne avgifter kan ein unngå ved å endre åtferd, seier Melby.

Ho meiner det er «uansvarleg» å kutte heile skatteinngangen på eitt år, slik Oslo Høgre har gjort i sitt budsjett.

– Det blir for drastisk å stryke heile på eitt år. Å ta ned bydelsramma så mykje er ikkje ansvarleg, seier Melby.

Erik Lunde meiner det må vere greitt å meine noko om pengebruken når pengane fyrst er der:

– Vi stemmer mot auken, men når eit fleirtal har valt å innføre eigedomsskatten, ser vi ikkje at vi ikkje skulle ha ei meining om korleis dei pengane skal brukast.

politikk@klassekampen.no

Torsdag 22. august 2019
POLITI: Norske moskeer fikk ikke PSTs varsel om en økt trussel fra høyreekstreme. Politi­direktoratet sier at politidistriktene ble bedt om å «opprette dialog» med trossamfunnene.
Onsdag 21. august 2019
TRUSSEL: I mai ga PST politiet beskjed om at trussel­nivået for angrep fra høyre­ekstreme var økt. Moskeer var aktuelle mål, men ingen informerte dem.
Tirsdag 20. august 2019
KRISE: – Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen, sier Venstre-ordfører Lena Landsverk.
Mandag 19. august 2019
ADVARSEL: Russland har rustet opp. Hvis ikke Norge følger etter, vil USA ta over kontrollen i norske nærområder. – Da mister vi stadig mer råderett, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
Lørdag 17. august 2019
AVLYSER: Hurtigruten må avlyse to planlagte cruise til Frans Josefs land fordi Russland nekter skipene å seile i russisk farvann.
Fredag 16. august 2019
AVFALL: Landbruket er blant de beste i klassen i plast-retur. Likevel blir mer enn 2000 tonn brukt plast hvert år ikke levert til retur.
Torsdag 15. august 2019
VARME: Da broren til den terrorsiktede la ut en video der han deler sin desperasjon, strømmet norske muslimer til kommentarfeltet for å dele kondolanser, lykkeønskninger og hjertesymboler.
Onsdag 14. august 2019
SKUFFET: – Vi trenger en regjering som står imot muslimhets gjennom handlinger og ikke bare ord, sier Irfan Mushtaq. Her forteller han hvordan han opplevde den dramatiske eid-helga.
Tirsdag 13. august 2019
HØYREEKSTREM: Skribent Lasse Josephsen mener Philip Manshaus ble radikalisert på nettet. Han tror det kommer flere angrep fra unge høyreekstreme menn.
Mandag 12. august 2019
HAT: Samtidig som hver tredje nordmann har utpregede fordommer mot muslimer, har regjeringen avvist en egen strategi mot islamofobi. Nå må den komme, krever Venstres Abid Raja.