Fredag 9. desember 2016
Satser digitalt: – Jeg er storforbruker av LOs fagblader og er inne på nettsidene deres daglig. Men jeg leser også fagbladene og LO-Aktuelt på papir, sier LOs andre nestleder Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Fartein Rudjord
• Færre leser papirutgavene av LOs fagblader • Digital lesing kompenserer ikke for nedgangen
Fagblader mister lesere
Svein-Yngve Madssen
Fagbladenes papirutgaver leses av stadig færre, viser en medieunder­søkelse. LO håper å lokke med­lemmene sine over på digitale plattformer.

Medier

LOs medlemmer er som nordmenn flest, i hvert fall når det gjelder medievaner. I sommer ble 2000 medlemmer kontaktet av Opinion for å svare på spørsmål om LOs fagblader og tilhørende nettpublikasjoner.

Ikke uventet er det stadig flere av LO-medlemmene som foretrekker å lese nyheter på nett og mobil og ikke minst via sosiale medier. 44 prosent svarer at de forventer å finne informasjon om LO og Fagbevegelsen på Facebook.

– Medievaneundersøkelsen er et nyttig verktøy for oss for å måle utviklingstrekk og trender blant våre medlemmer. Vi ser at det følger samme tendens som i befolkningen for øvrig, sier LOs andre nestleder Hans-Christian Gabrielsen.

– Overgangen til digitale plattformer har pågått lenge, men tiltar nå i styrke. Derfor skal vi satse enda sterkere for å bygge en digital satsing som er framoverlent og offensiv.

Fakta

LO satser digitalt:

• LOs ledelse har satt av 7,8 millioner til digital utvikling av fagblader og kommunikasjons­arbeid.

• En undersøkelse gjennomført av Opinion på oppdrag fra LO viser at fagbladene mister lesere på papir, men øker på nett.

• 64 prosent av LO-medlemmene har stor tillit til fagbladet sitt, en økning på 3 prosent.

Facebook gir LO trafikk

Gabrielsen satt også som leder av LOs medieutvalg, som skulle vurdere mediestrategien etter at LO solgte seg ut av mediekonsernet Amedia (tidligere A-pressen). Forslaget om å støtte Dagsavisen og Klassekampen med til sammen 19 millioner kroner ble vedtatt av forbundslederne i LO-sekretariatet. Samtidig ble det satt av 7,8 millioner kroner til digitalt utviklingsarbeid innen LO Media, stiftelsen som består av nærmere 20 fagblader i tillegg til LO-Aktuelt og nettavisen Frifagbevegelse.no.

– Undersøkelsen viser en tydelig forventning om å finne informasjon og nyheter om fagbevegelsen og forbundene i digitale kanaler. For å få dette til må vi samordne og utnytte ressursene våre bedre. Vi er også nødt til å være villige til å prøve ut nye ting og heller legge bort det som ikke virker etter hensikten, sier Hans-Christian Gabrielsen.

– Halvparten av LOs medlemmer forventer å bli informert på Facebook. Men å bruke Facebook som informasjonskanal er vel ikke helt uproblematisk for LO?

– Vi har lagt merke til at Face­book har vært i søkelyset i den seinere tid for sin sensur av redaksjonelt innhold. Samtidig ser vi at mye av trafikken på fagbladenes nettsider kommer via Facebook, og nyhetssakene deres deles også mye i sosiale medier. Men vi skal være bevisste på hvilke plattformer vi benytter, og vi kommer ikke til å legge alle eggene i én kurv, sier Gabrielsen.

Økt tillit

LO har gjennomført samme medieundersøkelse tre ganger tidligere, seinest i 2012. I år var det bare fire av ti LO-medlemmer som mente at papirutgavene er den viktigste informasjonskanalen for fagbevegelsen og forbundene, mot seks av ti i den forrige undersøkelsen. Lesetida har også gått noe ned.

Paradoksalt nok er det fortsatt et stort flertall som foretrekker å lese på papir framfor på nett eller mobil. Hele åtte av ti LO-medlemmer svarer ja til dette. Seks av ti av dem som får tilsendt et av forbundenes medlemsblader, tar seg også tid til å lese bladene, riktignok en nedgang på ti prosent siden 2012.

Undersøkelsen viser også at tilliten til hovedorganet LO-Aktuelt har økt kraftig. 18 prosent sier de har «meget stor tillit» til LO-Aktuelt – og 46 prosent svarer «stor tillit».

Ansvarlig redaktør i LO-Aktuelt, Svein-Yngve Madssen, tror økt profesjonalisering av fagbladene er årsaken.

– At tilliten øker fra år til år, er svært gledelig. Det er troverdigheten vi lever av, sier Madssen.

Samtidig erkjenner redaktøren at nedgangen på papir har vært betydelig også for fagbladene de siste årene. At LO har bevilget 7,8 millioner kroner for å flytte lesere over til digitale plattformer, er derfor svært gledelig, mener Madssen.

– Det ville vært galskap å legge ned papirutgavene, som fortsatt er det foretrukne formatet for det store flertallet. Men det blir helt avgjørende at vi får med oss flere av leserne over på digitale plattformer.

Mer propaganda

For foreløpig er ikke veksten i digitale lesere nok til å kompensere for nedgangen på papir, som den heller ikke har vært i mediebransjen for øvrig. Hele 64 prosent av LOs medlemmer svarer også at de «i stor grad» støtter en økt satsing på LOs nettpublikasjoner.

I så måte er de siste årenes satsing på nettavisen frifagbevelse.no vært en suksess, mener Madssen. Nettstedet har nå 35.000 «likes» på Facebook og rundt 40.000 daglige sidevisninger, og nyheter herfra blir ofte sitert i riksmediene. Frifagbevegelse.no er også blitt en viktig fellesportal for de andre 20 fagbladene som LO-forbundene står bak, som Fagbladet, Posthornet og Arbeidsmanden.

– LOs ledelse er en veldig profesjonell eier, og jeg forventer at de opprettholder satsingen på fagbladene sine. Det er viktigere enn noensinne, med den politiske utviklingen vi har sett i både USA og andre land, hvor løgn og propaganda er i ferd med å vinne enda mer terreng, sier Svein-Yngve Madssen.

For øvrig viser Opinions undersøkelse at LO-medlemmer ikke skiller seg nevneverdig fra andre i sine preferanser for allmenne nyheter. VG er er desidert størst også blant LO-medlemmene. Sju av ti er innom VG.no minst en gang i uka, mens bare én av fire leser papiravisa.

Lokalavisa står sterkere. Halvparten av LO-medlemmene leser lokalavisa si på papir jevnlig.

jonas.braekke@klassekampen.no

Onsdag 17. april 2019
Steikende sol tilsier ikke lenger bare glade badedager, men også tørke og skogbrann. Hva er egentlig «pent» og «stygt» vær i klimakrisas tid?
Tirsdag 16. april 2019
Halvparten av abonnentene til Helgelendingen kan miste avisa med ny postlov. – Dette blir alvorlig for oss, sier redaktør Geir Arne Glad.
Mandag 15. april 2019
Skodespelarar slår ring om Eirik Stubø med støtteopprop.
Lørdag 13. april 2019
En rapport av Sigurd Høst blir brukt til å begrunne regjeringens nye medie­politikk. Selv kjenner han seg ikke igjen i Trine Skei Grandes påstand om at store områder ligger i «medie­skygge».
Fredag 12. april 2019
Norske forlag vil fremdeles ikke levere lyd­bøker til konkurrentenes strømmetjenester. – Aktørene ser seg ikke tjent med å komme til enighet, mener medieviter Terje Colbjørnsen.
Torsdag 11. april 2019
For tre år siden refset KrF og Venstre regjeringen for å sabotere omdelingen av aviser. I dag får mellompartiene selv refs for å ha sviktet papiravisene.
Onsdag 10. april 2019
200.000 lesere vil miste papiravisa som følge av regjeringens spareplan for Posten. Større aviser som Nationen rammes hardt, mens lokal­aviser skjermes.
Tirsdag 9. april 2019
Vebjørn Sand får låne kommunal kremtomt uten å betale en krone. – Udemokratisk, mener kunstkritiker Kjetil Røed.
Mandag 8. april 2019
Gyldendal får kritikk fra Utdanningsforbundets Thom Jambak for å bruke spesialskrevne tekster til nye norskbøker. Forfatter Gro Dahle fant tjue relevante norske forfatterskap på stående fot.
Lørdag 6. april 2019
Goliat forlag ut­lyser krimkonkurranse med 100.000 i premie, men prispengene er egentlig et forskudd. – I beste fall småfrekt, sier forfatter Tom Egeland.