Torsdag 1. desember 2016
Overrasket: Forsker Per Egil Mjaavatn har sammen med kollegaen Per Frostad intervjuet flere tusen elever i trondheimsregionen. Han er skremt over at så mange som en av fire jenter sliter psykisk.
Antallet jenter med psykiske vansker har doblet seg på ti år, viser fersk undersøkelse:
Jenter sliter mest psykisk
PSYKEN: Over 20 prosent av jenter på videregående skole sliter med emosjonelle vansker. – Skremmende tall, sier forsker bak undersøkelsen.

HELSE

Forskere ved NTNU har spurt både gutter og jenter på 13 videregående skoler i Sør-Trøndelag om emosjonelle vansker, egenverd, kroppsbilde, mestring og unngåelse.

Tallenes tale er klar: 22,2 prosent av jentene forskerne snakket med, sier de sliter med det forskerne definerer som «emosjonelle vansker». Det er mer enn en dobling siden forrige sammenlignbare undersøkelse, som kom i 2004.

– Dette er skremmende tall, sier førsteamanuens Per Egil Mjaavatn ved NTNU.

Han er en av to forskere bak undersøkelsen. I fjor høst reiste han og medforsker Per Frostad rundt for å snakke med 16-åringer.

Fakta

Emosjonelle vansker:

• NTNU-forskere undersøker hvordan 16-årige elever vurderer sin egen psykiske helse.

• Forskerne Per Egil Mjaavatn og Per Frostad har samlet data fra 2530 elever i VG1 ved 13 videregående skoler i Sør-Trøndelag. Svarprosenten var 86 prosent, i november 2015.

• Elevene skal følges i fire år, fra VG1 til de er ferdig med VG3 eller yrkesfaglig praksis.

• Undersøkelsen er sammenliknbar med undersøkelser fra en rekke land.

Dramatisk økning

Målet var å få oversikt over hvorfor ungdom ikke greier å fullføre videregående skole. De samme elevene skal følges i fire år, til de er ferdig med videregående opplæring.

NTNU-rapporten er sammenliknbar med tidligere store undersøkelser både i Norge og internasjonalt.

En britisk undersøkelse fra 2000 brukes som norm på feltet. Den viste at 5 prosent av unge i alderen 11 til 15 år skårer mellom 7 og 10 på skalaen «Emosjonelle vansker».

For den siste store norske rapporten, Akershus-undersøkelsen fra 2004, gjaldt dette 11 prosent av jentene.

I den ferske rapporten er andelen steget til det dobbelte.

– 22,2 prosent av jentene i vår undersøkelse lå så høyt på skalaen, sier Mjaavatn til Klassekampen.

Jenter sliter mest

Mens stadig flere jenter sliter psykisk, står guttenes psyke på stedet hvil.

Bare 3,5 prosent av guttene oppgir at de har emosjonelle vansker, mot 22,2 prosent hos jentene.

Mange av jentene svarer at de mister troen på seg selv om de svarer feil, at de ofte er misfornøyd med seg selv og at de ikke liker sin egen kropp. Denne forskjellen mellom kjønnene gjentar seg gjennom hele undersøkelsen, både med hensyn til egenverd, mestring og sosial selvoppfatning.

– Jentene sliter i større grad enn guttene, og kjønnsforskjellen er signifikant.

Forskerne vet ennå ikke hvorfor jentene sliter mer enn guttene.

– Jentene skårer dårlig, men det er guttene som faller fra. Hva er det med jentene som gjør at de står i det, undrer han seg.

Førsteamanuensen tror forhold som sosiale medier kan være en del av forklaringen Men også at holdningene til psykiske vansker kan ha endret seg.

Den nye vonde ryggen

– Flere snakker om psyken som den «nye vonde ryggen». Det er en slags sykeliggjøring av en normaltilstand, som om folk forventer at en ikke skal ha så mye motstand i livet, sier Mjaavatn.

Han understreker at det å skåre høyt på emosjonelle vansker ikke nødvendigvis betyr at ungdommene trenger behandling. Like fullt går andelen ungdom som får utskrevet medisiner, opp. Fra 2004 til 2014 økte utskrivingen av resepter for antidepressiver til jenter i alderen 15–19 år med 57 prosent.

Også bruken av sovemidler og medikamenter til i behandling av angst og ADHD øker.

Regjeringen har sagt at de vil ha livsmestring inn som eget fag i skolen.

Forskerne har tro på ordningen, men gir politikerne følgende råd:

– Faget bør ikke fokusere på lidelse og sykdom, men handle om at det er normalt å mislykkes og prøve en gang til. Ungdommen må lære at livet går opp og ned, sier Mjaavatn.

fridag@klassekampen.no

Fredag 20. september 2019
UTÅLMODIG: USAs ambassadør har møtt representanter fra utenrikskomiteen med klar beskjed: Norge må bruke mer penger på Forsvaret, eller risikere å stå alene.
Torsdag 19. september 2019
EKSTREMT: I kjølvannet av terrorangrepet mot moskeen i Bærum gikk antall tips til politiet om netthat og høyre­radikaliserte personer rett til værs.
Onsdag 18. september 2019
VIL SNAKKE: Flere LO-forbund har kontant avvist å inkludere MDG i en rødgrønn koalisjon i 2021. Nå inviterer MDG fagbevegelsen til samtaler.
Tirsdag 17. september 2019
KRAV: LO har krevd at Foodora gir fast ansettelse til et bud som ble innleid fra selskapet Easy Freelance under streiken.
Mandag 16. september 2019
ADVARSEL: Stasjonssjefen på Kongsberg advarte mot konsekvensene av politireformen. – Jeg forstår innbyggernes følelse av at de har tapt noe, sier Håvard Revå.
Lørdag 14. september 2019
LØFTEBRUDD: Politireformen ga løfter som ikke ble holdt. I Numedal kryper utryggheten inn i husene til folk. Frykten er at det som er blitt ødelagt, ikke lar seg reparere.
Fredag 13. september 2019
SKILLE: Private barnehager kan selv velge ut hvilke barn de vil tildele plass. Noen stiller som krav at foreldrene må kjøpe aksjer for å få barnehageplass.
Torsdag 12. september 2019
VINNAR: Etter ein knusande val­siger i Nordkapp vil SV og Senterpartiet ta frå Rica-gruppen kontrollen over Nord­kapplatået.
Onsdag 11. september 2019
NØTT: Mens LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er avvisende til et mulig nasjonalt MDG-samarbeid, vil ikke Mette Nord i Fagforbundet utelukke en slik allianse.
Tirsdag 10. september 2019
OPPVASK: Etter nok et smertefullt valg ber tidligere Ap-topp Helga Pedersen partiet om å alliere seg med MDG for å vinne regjeringsmakt i 2021.