Fredag 18. november 2016
Strid om oppdrettsforskning: Fiskeriminister Per Sandberg blir igjen beskyldt for å styre forskningen på fiskeoppdrett. Her fra et besøk hos Blom fiskeoppdrett. 8FOTO: PAUL S. AMUNDSEN
Statsbudsjettets formulering om Veterinærinstituttet skaper ny oppdrettssplid:
Sandberg i forskerfeide
Torgeir Knag Fylkesnes (SV)
Petter Aaslestad
FORSKNING: I forslaget til statsbudsjett får Veterinærinstituttet beskjed om å understøtte regjeringens oppdrettsmelding. Forskerforbundet reagerer.

Oppdrett

«I 2017 skal instituttet prioritere kunnskapsutvikling og faglig arbeid som kan understøtte målene regjeringen har presentert i Meld. St. 16 (2014–2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørret­oppdrett.»

Denne formuleringen om Veterinærinstituttets prioriteringer i 2017 i stortingsproposisjonen om statsbudsjettet får igjen diskusjonen til å blusse opp om hvorvidt forskere blir presset til å komme med resultater som passer med målet om fortsatt vekst i oppdrettsnæringen.

Fakta

Forskningsstrid:

• I forslaget til statsbudsjett for neste år skriver regjeringen at Veterinærinstituttet skal prioritere arbeid som kan understøtte målene i oppdrettsmeldingen.

• Veterinærinstituttet er et forskningsinstitutt som arbeider med biosikkerhet for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker.

• I vår ble fiskeriminister Per Sandberg også beskyldt for å styre forskning etter uttalelser om at Havforskningsinstituttet skal være næringsvennlig.

Reagerte

Det ble full klinsj mellom fiskeriminister Per Sandberg og akademiske miljøer da han i vår innkalte Havforskningsinstituttet til et møte etter klager på forskningen fra næringen. Sandberg uttalte at instituttet må lage modeller som gjør det forsvarlig å nå målene om vekst.

– Dette er et forsøk fra Sandberg på å styre forskningen for å bygge opp under egne ambisjoner om vekst i oppdrettsnæringen. Næringen har store utfordringer med lus og kjemikaliebruk, og da er det viktig å bevare Veterinærinstituttet som selvstendig forskningsaktør som ikke føler at de må levere på bestilling til en minister som helt klart ikke bryr seg så mye om de biologiske konsekvensene av næringen, sier Torger Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant fra SV.

Fiskeriminister Sandberg mener SV-politikeren tolker teksten feil.

«At Knag Fylkesnes leser formuleringen som at Veterinærinstituttet skal bidra til et mål om vekst i seg selv får være hans problem. Det er selvsagt verken meningen, eller innenfor Veterinærinstituttet sitt ansvars- og kompetanseområde.», skriver han i en e-post.

«Formuleringen betyr at Veterinærinstituttet skal bidra til at regjeringen kan fatte beslutninger om kapasiteten i norsk lakseoppdrett kan vokse eller ikke på et så godt faglig grunnlag som mulig.»

«Vi har ingen interesse i å styre de råd Veterinærinstituttet (eller andre) gir. Dersom vi gjorde dette, ville vi undergrave den politiske målsettingene om at næringen skal være miljømessig forsvarlig.»

Forskerforbundet: Synd

Men om Knag Fylkesnes misforstår formuleringen, er han ikke alene.

– Det synd at fiskeriministeren igjen kommer med formuleringer som trekker i tvil om forskningsmiljøenes oppgave skal være å gi uavhengige faglig råd eller bidra til at regjeringens politikk blir gjennomført. Etter kontroversene i vår om forskningen i den samme næringen er det overraskende dette skjer igjen, sier leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad.

Selv om han ikke er like knallhard i sin kritikk som Fylkesnes, mener han teksten skaper unødvendig tvil.

– Det er greit at regjeringen i sin langtidsplan setter opp prioriterte forsknings­områder. Men med en så høy konkretisering som det er i denne formuleringen, kan det virke som om regjeringen bestiller forskning som skal understøtte egen politikk, og det blir feil.

Blant forskerne som tidligere har vært i krangel med Sandberg, er professor ved NTNU, Jon Olaf Olaussen.

– Næringen vil lese at forskningen skal legge til grunn en forutsigbar vekst innen oppdrett. Men om forskerne da kommer fram til at det tvert imot kan være fordel­aktig å redusere aktiviteten, kan det oppstå uklarhet om hvorvidt Veterinærinstituttet følger prioriteringene de har blitt gitt, sier Olaussen.

– Dette er kanskje mindre alvorlig enn saken med Havforskningsinstituttet, men det er ikke vanskelig å lese mellom linjene hvilke resultater de ønsker seg, så det er fortsatt sammenliknbart.

– Ikke problematisk

Veterinærinstituttet selv reagerer imidlertid ikke på formuleringen.

«Vi ser ikke dette som problematisk», skriver kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas i en e-post.

«Som forvaltningsstøtte oppfatter vi ikke dette som politisk styring over innholdet i kunnskapsutviklingen. At vi som Norges ledende kunnskapsleverandør innen fiskehelse og -velferd skal bidra til at Norge har den beste kunnskapen innenfor de satsingsområder Stortinget har fastsatt, er bare rimelig».

Klassekampen kjenner imidlertid til at det også er ansatte på Veterinærinstituttet som er kritiske til formuleringen i statsbudsjettet.

stiann@klassekampen.no

Torsdag 14. november 2019
NY TID: Linn Herning har lenge vært bekymret for utviklingen av offentlig sektor. Først etter at hun ble alvorlig sjuk, ble hun ordentlig redd for at velferdsstaten ikke alltid kommer til å redde henne.
Onsdag 13. november 2019
KJØRER PÅ: Frp har abdisert som bilistenes parti, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han tar gjerne over tittelen.
Tirsdag 12. november 2019
MOT SKATT: En omfattende lobbykampanje i regi av sjømatnæringen ble sjøsatt for å hindre at norske oppdrettsselskaper skal bli ilagt grunnrenteskatt.
Mandag 11. november 2019
REDSKAP: Flere rødgrønne partier vil ta større kontroll over Oljefondet for å nå klimamål. SV åpner for å klimainvestere deler av fondet i Norge.
Lørdag 9. november 2019
SNAKKER: Flere LO-topper steilet da sentrale Ap-profiler åpnet for å ta med MDG i regjering. Nå har MDG gått i dialog med fagbevegelsen med mål om tettere samarbeid.
Fredag 8. november 2019
PRESSET: Trygderetten drukner i saker og har doblet saksbehandlingstida de siste årene. Nå må de forberede seg på en formidabel jobb om feilaktige Nav-saker skal behandles på nytt.
Torsdag 7. november 2019
URO: Det siste året har to av tre nye jobber kommet i bare to fylker – Oslo og Akershus. Aps Hadia Tajik mener regjeringens arbeidsmarkedspolitikk er «distriktsfiendtlig».
Onsdag 6. november 2019
GULL: Lakseoppdrett er god butikk. Samla formue til dei største eigarane i 18 av dei største selskapa runda ni milliardar kroner i 2018.
Tirsdag 5. november 2019
SLAKTA: Havbruksnæringa hentar ut ein ekstraprofitt på 20 milliardar kroner i året. LO meiner det trengst for å halde på og ut­vikle arbeidsplassar i Noreg.
Mandag 4. november 2019
LEIES INN: Barnehager i landets største kommuner leier vikarer fra bemanningsbyrå for titalls millioner hvert år. Fylkeslag i Utdanningsforbundet foreslår tiltak mot byråene.