Lørdag 12. november 2016
New Deal

• Under New Deal i USA på 1930-tallet vokste den moderne amerikanske velferdsstaten fram. I et land dominert av ekstremt sterke truster, konglomerater og banker ble kapitalen regulert og sosiale reformprogrammer iverksatt. Det demokratiske partiet var arkitekten for dette arbeidet, der arbeidsfolk og landarbeideres rettigheter ble sikret – et reformarbeid som ble utgangspunktet for den store framgangen i levestandard for vanlige amerikanere etter krigen. For første gang tok staten ansvar for den grunnleggende velferden for borgerne, noe som var et radikalt brudd med fortida.

• I en artikkel i The Atlantic skriver Matt Stoller om New Deal og dagens demokratiske parti. Målet på 1930-tallet var ikke bare å gjennomføre sosiale velferdsordninger, men også å regulere kapitalen. New Deal-pionerene mente forutsetningen for å styrke arbeidstakernes innflytelse var å begrense kapital­eiernes makt. Truster og kjedemakt ble brutt opp, slik at ikke makten og rikdommen ble samlet på for få og mektige hender. Den amerikanske høyesterettsdommeren Louis Brandeis slo fast at amerikanerne måtte bruke demokratiet for å holde makten i sjakk. Denne linja sto sterkt i partiet til langt ut på 1960-tallet. Endringen skjedde da nye krefter overtok posisjonene på 1970-tallet. De hadde vokst opp i en tid da banker og finanskapital var kontrollert. Den utøvende makten ble først og fremst symbolisert av Richard Nixon og Vietnamkrigen.

• Det liberale ble likelydende med sivile rettigheter og krigsmotstand, mens hele New Deal-programmet ble forlatt. Da Ronald Reagan opphevet det antimonopolistiske lovgivningsregimet fra New Deal på 1980-tallet, var motstanden relativt liten fra Demokratene. På 1990-tallet tok Bill Clinton ut anti-trustpolitikken av partiets program. I stedet ble globalisering, deregulering og balanserte budsjetter partiets politikk. Kapitalmakten ble ikke lenger sett på som en trussel mot demokrati og arbeids­takerrettigheter. Spørsmålet er om denne politikken skal videreføres eller om det nå kreves en nyorientering basert på erfaringene fra den progressive New Deal-epoken.

Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...