Lørdag 29. oktober 2016
Nationen

• I norsk mediebransje har det lenge eksistert en slags enighet mellom små og store medier. De små har støttet nullmoms (koster staten rundt to milliarder kroner årlig), som i første rekke kommer de store aktørene til gode, mens de større har sluttet opp om produksjonsstøtten (koster staten mer beskjedne 300 millioner kroner). Denne siste pressestøtten går til lokalaviser, ukeaviser som Dag og Tid, nummer to-aviser og fem riksspredte meningsbærende aviser, blant andre Nationen og Vårt Land. I Dagens Næringsliv torsdag bryter Dagbladet og dets eiere i Aller denne enigheten med brask og bram. Dagbladet-redaktør John Arne Markussen og direktør Dag Sørsdahl vil avvikle pressestøtten som går til 151 små og mellomstore aviser over hele Norge.

• At Dagbladet nå går inn for å avvikle pressestøtten, får nå så være. Men når det skjer gjennom direkte angrep på en konkurrent, ledsaget av velkjente høyrepopulistiske argumenter, er det grunn til å heve øyenbrynene. Dagbladet og Aller har plukket seg ut Nationen som hakkekylling i sin kamp mot pressestøtten, en avis de karakteriserer som «næringslivsavis», eid av «sterke finansielle særinteresser». Det er riktig at Nationen er eid av Tun Media, der de største eierne er Tine, Agri, Landkreditt, Nortura og Norges Bondelag, men å karakterisere avisa som et fagblad for næringen er å skyte langt over mål.

• Nationen dekker et svært vidt emneområde med ståsted i distriktene. Det er saker og temaer som i svært liten grad dekkes av andre medier. Uten Nationen ville vi ikke hatt en årvåken dekning av distrikts- og landbrukspolitikk, matproduksjon og EU. Skal Norge ha et mangfold av medier, er vi avhengig av at det finnes forskjellige typer eiere, med ulike ståsteder i lokalsamfunn, stiftelser, fagbevegelse og organisasjonsliv. Slike eiere har ofte vist seg som svært gode eiere, ikke minst fordi de har hatt helt andre krav til overskudd og utbytte. For Dagbladet er det åpenbart slik at Aller-konsernet, som eies av en av Danmarks rikeste familier, er en ideell eier, mens Nationens eiere med røtter i landbruket og distriktene ikke er det. Dem om det.

Mandag 16. desember 2019
• Dagens Næringsliv avslørte i helga hvordan Norges rikeste plasserer inntektene skattefritt i private holdingselskaper. Dette ble mulig etter en endring av skattelovgivningen i 2006. «Oligarkøyeblikket i norsk økonomi», som professor...
Lørdag 14. desember 2019
n«Overse demokratiet og konsekvensene vil, for å være ærlig, komme og bite deg bak», sa ­Labours partisekretær Ian Lavery til BBC i går. Lavery kommer fra Labours kjerneområder i Nord-England, hvor De konservative har gjort et brakvalg. Før Lavery...
Fredag 13. desember 2019
• Til alle tider har sosieteten fått uforholdsmessig stor plass i den offentlige bevissthet. Livet til de rike og berømte får brei omtale, og framveksten av sosiale medier har ikke akkurat gjort dekningen mindre: Nå publiserer nettaviser...
Torsdag 12. desember 2019
• I dag går britene til et valg landets tabloider har døpt «brexmas elections» fordi spørsmålet om EU-medlemskap har en så sentral posisjon i en valgkamp rett oppunder jul. De britiske tabloidene er ellers omtrent akkurat så hardt vinklet...
Onsdag 11. desember 2019
• Sveriges regjering unngikk med nød og neppe en større krise denne uka, etter at Vänsterpartiet i går trakk mistillitsforslaget mot sosialdemokratenes arbeidsmarkeds­minister Eva Nordmark. Mis­tilliten ble fremmet sammen med Moderaterna,...
Tirsdag 10. desember 2019
• Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Vy Tog skal drifte Bergen-strekningene. For Vys del må det også være en lettelse at selskapet fortsatt får drifte en lengre togstrekning i Norge. Hadde selskapet tapt også dette anbudet,...
Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...