Klassekampen.no
Tirsdag 25. oktober 2016
Bør gripe inn: Vinmonopolet.
Vinmonopolet selger vin som er laget under umenneskelige forhold.
Vin med bismak

Jeg arbeider i en butikk som er en del av det svenske Systembolaget. Jeg svarer gjerne på spørsmål om hvordan vinene produseres – om smak, jordsmonn, lagring, region og druetype. Men når det gjelder arbeidsvilkårene bak vinene, kan jeg ikke gi like konkrete svar. Av menneskene som har laget varene, finnes det få spor i butikkene. Det samme gjelder det norske Vinmonopolet.

For å tette noen av hullene i kunnskapen min har jeg, på eget initiativ, reist til vingårder i Stellenbosch og Robertson i Sør-Afrika. Jeg har truffet hundrevis av arbeidere, besøkt mange av de stedene der de bor på vingårdene og noen ganger delt hverdagen deres i en tid. Jeg har deltatt i fagforeningsmøter og arrangert reiser til Stockholm, der landarbeidere har fortalt Systembolaget om de vilkårene de lever under. Som ansatt i Systembolaget har jeg også hatt muligheten til å intervjue eiere av vingårder og hørt deres side av historien.

Det er ingen tvil om at sørafrikanske viner ofte produseres under fullstendig umenneskelige vilkår. Ifølge tall fra Afrikagrupperna dekker landarbeidernes minimumslønn, som er det de fleste tjener, kostnadene til 61 prosent av et fullverdig kosthold. I rapporter fra Human Rights Watch og Swedwatch kan man lese om akutt fattigdom, usikre ansettelsesforhold og diskriminering av kvinner og faglig aktive.

På et internasjonalt seminar i Cape Town spurte en svensk parlamentariker arbeiderne som var til stede: «Hvordan overlever dere da, hvis lønnene er så lave?» Svaret han fikk, sier mye: «Det gjør vi jo ikke. Vi dør unge.»

Norske Vinmonopolet er en av verdens største innkjøpere av vin. Selskapet har siden 2012 hatt et etisk regelverk for sine leverandører. Det er et skritt i riktig retning, men fortsatt stilles det ingen krav om at arbeiderne skal kunne leve av sine lønninger (det er bare en anbefaling).

Hvor mange rapporter om elendigheten i Sør-Afrika, Chile og Argentina må vi bli publisert før Vinmonopolet begynner å stille krav til levelønn? Hvordan er det mulig å omtale noe som etisk handel uten et slikt krav?

Arbeiderne på Robertson Winery har nå streiket i en måned. De kjemper for at sultelønningene heves og at fagforening skal få arbeide i fred. Robertson Winery bruker nå streikebrytere. Som en siste utvei henvender arbeiderne seg nå til deg som vinkunde, og ber deg om å boikotte Robertson Winery under streiken:

«Ikke kjøp denne vinen som vi har produsert gjennom hardt arbeid. Ved å støtte boikotten vil du ikke bare gi håp til de streikende arbeiderne, men til alle arbeidere i landbruket og de fattige».

Jeg skriver dette som representant for min fagforening, som deltar i boikotten mot Robertson Winery.

emil.boss@sac.se

Oversatt av Lars Nygaard.

«Som en siste utvei henvender arbeiderne seg nå til deg og ber deg om å boikotte»

Artikkelen er oppdatert: 1. november 2016 kl. 12.13