Fredag 14. oktober 2016
KAN GÅ HVER TIL SITT: EU- og EØS-minister Elisabeth Aspaker vil at Norge skal fortsette å være medlem i EØS. Islands statsminister Sigurdur Ingi Jóhannsson vil revurdere EØS- og Schengen-avtalen. Her fra da begge var fiskeriministre.FOTO: Nærings- og fiskeridepartementet
Brexit fører til nye diskusjoner på Island:
Revurderer EØS-avtalen
Kathrine Kleveland
Sigbjørn Gjelsvik
EØS: Partiet til Islands statsminister vil revurdere EØS- og Schengen-avtalen. Norge bør følge i samme fotspor, mener Nei til EU og Senterpartiet.

EØS

Det vakte både sjokk, sinne og jubel da britene før sommeren stemte for at Storbritannia skal forlate den europeiske unionen.

Blant dem som jublet over britenes «nei», var Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. Hun mente britenes avgjørelse åpnet for EØS-avtalen burde diskuteres.

Men diskusjonen om Norges forhold til EU har ikke fått avisspaltene til å renne over, og regjeringen har vært tydelig på at de ønsker å opprettholde EØS-avtalen.

Fakta

EØS, Schengen og Efta:

• EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) er en avtale mellom Norge, Island, Liechtenstein og EU.

• Efta (Det europeiske frihandelsforbund) består av Sveits i tillegg til EØS-landene.

• Schengen-avtalen er et regelverk som skal erstatte grensepostene og grensekontrollene mellom landene i traktaten med eksterne grensekontroller. Avtalen omfatter 26 europeiske land.

Brexit:

• I juni i år stemte et flertall av den britiske befolkning for at Storbritannia skal forlate EU.

• Den norske regjeringen står fast på at Norge skal beholde EØS-avtalen.

Redsel for EØS

Men nå, etter at etter at partiet til den islandske statsministeren har vedtatt at Island bør revurdere EØS- og Schengen-avtalen, er Kleveland igjen i strålende humør:

– Dette er fantastisk og bør være en vekker for den norske regjeringen. Det viser at islendingene tar på alvor at brexit fører til en ny situasjon for alle land i Europa, sier Kleveland.

Sigurdur Ingi Jóhannsson har vært Islands statsminister siden september, etter at den forrige statsministeren trakk seg etter avsløringer om at han har penger i skatteparadis.

Jóhannssons parti, Fremskrittspartiet, har nylig vedtatt å revurdere Islands medlemskap i EØS og Schengen, blant annet fordi britene stemte for å forlate EU. Kleveland mener at brexit gir nye muligheter til landene som er utenfor EU, og har tro på at det vil bli diskutert også i Norge.

– Nå kan det se ut som vi får en reell debatt om EØS-avtalen.

Hun mener regjeringens politikk styres av en redsel for å forkludre EØS-avtalen.

– Jeg ønsker meg en mer offensiv regjering. Jeg skulle ønske at regjeringen tar kontakt med Storbritannia og finner ut hva vi kan samarbeide om, sier hun.

Hvis Island bestemmer seg for å gå ut av EØS og Schengen, vil det bli helt nødvendig for Norge å vurdere sitt medlemskap på nytt, mener Kleveland.

– Det er prisverdig at islendingene nå tar debatten. Det at det er statsministerens parti, et regjeringsparti, gjør det ekstra interessant. De viser evne til å se situasjonen med et åpent sinn, framfor å tviholde på EØS-avtalen slik regjeringen gjør.

Støtte fra Senterpartiet

Nei til EU er ikke de eneste som syns nyheten fra sagaøya er positive. Senterpartiet ønsker også å erstatte EØS-avtalen med handelsavtaler og andre bilaterale avtaler. Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik mener i likhet med Kleveland at regjeringen forholder seg for passiv til brexit.

– Den norske regjeringen har en helt irrasjonell og tilfeldig holdning til Storbritannia. Det eneste tenkbare for dem ser ut til å være at man har en stadig tettere europeisk integrasjon, sier Gjelsvik. Han er tidligere leder for Nei til EU og har vært prosjektleder for et utvalg som har sett på alternativer til EØS-avtalen.

Han mener at et av alternativene vil være at Efta-landene og eventuelle land som forlater EU, går sammen om å forhandle med EU. Det vil være interessant både for Efta-landene og EU.

Gjeldsvik mener regjeringen kan bli tvunget til å ha en mer aktiv posisjon, hvis Island forlater EØS og bare Norge og Liechtenstein står igjen.

– Hvis Island trekker seg fra EØS-avtalen, vil det være meningsløst å opprettholde dem. Da må også vi se for oss hva som kan være alternativene.

– Britene får bedre avtale

Gjelsvik tror at britene, som verdens femte største økonomi, vil klare å få en bedre avtale med EU enn den EØS-landene har. Det vil også gi muligheter til Norge og Island.

– En av grunnene til at britene ikke ser på EØS som interessant, er at EU fatter vedtak som EØS-landene kopierer. Det er en husmannskontrakt. Det har Storbritannia og Sveits skjønt. Nå ser vi at også islendinger ser at de må se om det fins bedre alternativer.

Påvirker ikke høyre

– EØS-avtalen gir oss veldig mange fordeler, uavhengig av om Island er med eller ikke, sier Øyvind Halleraker, stortingsrepresentant for Høyre.

– Hvis Island går ut av EØS, vil vi ha en situasjon med svært få land i EØS, for å si det forsiktig, men jeg har ikke noe grunnlag for å si at det påvirker vårt syn på norsk EØS-medlemskap, mener nestlederen i utenrikskomiteen.

– Et bredt flertall på Stortinget mener at EØS-avtalen er en stor fordel for Norge, sier Halleraker.

astridr@klassekampen.no

Mandag 17. desember 2018
FRAMTIDSFRYKT: Nordmenn flest uroar seg mest for klimaendringar og svekka velferdsstat, ifølge eit notat frå tankesmia Agenda.
Lørdag 15. desember 2018
ÅTVARAR: Mette Nord seier ho ikkje veit kor LO landar i EØS-spørsmålet i 2021, og vil sjølv ikkje garantera for avtalen.
Fredag 14. desember 2018
LOV: Nav-kontorene mener innføringen av lovpålagt aktivitetsplikt hjelper ungdommen, men andelen unge på sosialhjelp er like høy som før loven kom.
Torsdag 13. desember 2018
NYTT: I 2017 døde flere rusbrukere av heroin-medisinen metadon, enn heroin, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.
Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Tirsdag 11. desember 2018
FORSLAG: Venstrevridde eksperter vil lage et nytt europeisk parlament og la institusjonen rå over et kjempebudsjett på 4 prosent av Europas BNP.
Mandag 10. desember 2018
BARNEFRI: Fødselsraten i 2017 var den laveste som er målt. I 2018 ligger vi an til sette ny bunnrekord.
Lørdag 8. desember 2018
PRESSEFRIHET: Norge vil avgi en flere punkts stemmeforklaring til FNs migrasjonsavtale mandag. Ett av punktene skal tydeliggjøre pressens uavhengighet.
Fredag 7. desember 2018
VERPESJUKE: Regjeringen har satt ned en egen arbeids­gruppe for å få norske kvinner til å føde flere barn. MDG mener befolkningsvekst bør komme gjennom innvandring.
Torsdag 6. desember 2018
PROFIL: Unge Venstre-leiar ­Sondre Hansmark seier Abid Raja er blant dei einaste som profilerer Venstre sin eigen politikk.