Lørdag 1. oktober 2016
TELLER BYRÅKRATER: Utenriksminister Børge Brende og hans departement flytter Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter for å ikke få flere byråkrater på sine lister.Foto: Tom Henning Bratlie
Flytter byråkrater til frivillig sektor for å pynte på regjeringens byråkrati-statistikk:
Trikser med statistikken
GREP INN: Børge Brende grep inn for å flytte byråkrater fra statlig til frivillig sektor. Men Utenriks­departementet skal fremdeles betale de samme ansattes lønn.

BYRÅKRATI

I over ett år hadde Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (Nordem) forberedt seg på å flytte fra Universitetet i Oslo til Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad).

Avdelingen, som er finansiert av Utenriksdepartementet, skulle etter planen bli en del av Norad fra nyttår.

Så blandet utenriksminister Børge Brende (H) seg inn.

Fakta

Nordem:

• Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (Nordem) er i dag en del av Universitetet i Oslo, men finansieres av Utenriks­departementet.

• Nordem er ansvarlig for å rekruttere, lære opp og sende ut personell til internasjonale menneskerettighetsoperasjoner og valgobservasjon.

• I mai 2015 ble det bestemt av Nordem skulle bli en del av Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), som er direkte underlagt Utenriks­departementet.

• Denne avgjørelsen ble omgjort 29. juni i år. Nå skal Nordem i stedet legges inn under Flyktninghjelpen, som er en privat stiftelse.

Brende bråsnudde

29. juni i år fikk Nordem uventet beskjed om at de ikke lenger skulle bli en del av Norad. Nå var ordren at avdelingen skal legges under Flyktninghjelpen, som er en privat stiftelse. Begrunnelsen fra departementet var klar: De ønsket ikke at de ansatte i Nordem skulle komme inn på statistikken over ansatte i departementer og direktorater.

«Hovedgrunnen for avgjørelsen er regjeringens mål om å redusere antallet regjeringsansatte, inkluderte ansatte i Utenriksdepartementet og Norad» (Klassekampens oversettelse), heter det i en e-post Nordem sendte til sine ansatte i august.

Nordems direktør, Siri Skåre, sier avgjørelsen kom uventet og at de ansatte i Nordem ble «veldig forbauset og skuffet».

– Vi fikk beskjed om at forutsetningene hadde endret seg siden beslutningen om å flytte til Norad ble fattet i mai 2015. Vi leste hovedbegrunnelsen som at man ikke ønsket å øke antall stillinger i departementer og direktoratet, og at det ville blitt en del årsverk dersom vi ble regnet som ansatte under Utenriksdepartementet, sier hun.

– Kom denne endringen fra Børge Brende personlig?

– Det må du spørre departementet om. Vi fikk beskjed om at det var en avgjørelse som ble tatt av politisk ledelse, og at ministeren var involvert.

Vil kutte byråkratiet

Solberg-regjeringen har som mål å redusere antallet byråkrater, både i statsforvaltningen og internt i departementene. Likevel meldte NRK i august at byråkratiet har fortsatt å vokse under blåblå ledelse, men at veksten har vært svakere enn under den forrige regjeringen.

Samtidig har antallet ansatte i departementene gått ned med 26 byråkrater. Disse har ikke mistet jobben, men blitt flyttet til underliggende etater.

Siri Skåre anslår at Nordem utgjør drøyt 40 årsverk, pluss et sekretariat på syv faste stillinger. Dersom disse hadde blitt en del av Norad, kunne denne flyttingen alene ha nullet ut regjeringens byråkrati­kutt.

Men selv om de ansatte i Nordem nå går over til frivillig sektor, sparer ikke AS Norge en eneste krone.

– Hvem betaler lønnen til de ansatte i Nordem i dag?

– Det er en bevilgning fra Utenriksdepartementet til universitetet, som fram til årsskiftet fortsatt er arbeidsgiver for Nordem, sier Skåre.

– Og hvem betaler lønnen for de ansatte når de havner under Flyktninghjelpen?

– Det vil vel være de samme midlene.

Sparer ikke penger

Utenriksdepartementet bekrefter at de ikke sparer penger på å flytte Nordem til Flyktninghjelpen. I en e-post til Klassekampen begrunner kommunikasjonssjef Frode Andersen endringen med at departementet og underliggende organer jobber etter en klar føring om at antallet ansatte skal reduseres.

«Den opprinnelige planen var å legge Nordem til Norad, men i lys av beslutningen om at alle departementer skal redusere antall ansatte, inkludert i underliggende etater, ble det gjort en fornyet vurdering. Konklusjonen var at den beste løsningen ville være at denne typen virksomhet forble utenfor departementet og direktoratet», skriver han.

– Sparer departementet penger på endringen?

«Det forventes ingen vesentlige budsjettmessig innsparing som følge av omgjøringen. Det var heller aldri meningen. Diskusjonen rundt en ny institusjonell forankring av Nordem kom som følge av at UiO ikke ønsker å videreføre avtalen vi har i dag.»

– Skal departementet fremdeles betale for Nordem?

«Ja, Nordem er en god ordning og en internasjonalt anerkjent merkevare som Utenriksdepartementet ønsker skal videreføres. Departementet vil i løpet av høsten klargjøre rammer og forutsetning for videre økonomisk støtte til Nordem i ny organisasjon.»

– Er dette en avgjørelse Børge Brende har tatt personlig?

«Beslutningen er foretatt på ordinær måte i departementet.»

siment@klassekampen.no

Lørdag 25. mai 2019
FEIDE: På Frogner i Oslo er en familieleilighet ombygd til ti hybler. Naboene i sameiet har i lang tid kjempet mot utleiemogul og tidligere bystyre­politiker Nordan Helland.
Fredag 24. mai 2019
BOMVEG: Ap-leiar Jonas Gahr Støre vil ta ned bomstasjonar og innføra eit meir rettferdig system for vegbetaling. Bompengetoppar vendar forslaget ryggen.
Torsdag 23. mai 2019
EIER IKKE: Regjeringen vil at flere skal bli boligeiere, men for mange sykepleiere i Oslo forblir boligdrømmen en drøm.
Onsdag 22. mai 2019
ISLAMSK FINANS: Bare 11,8 prosent av et utvalg norsk-somaliere i Oslo eier egen bolig. 95 prosent ville ha kjøpt dersom det fantes en boligfinansiering i tråd med islam.
Tirsdag 21. mai 2019
UTE: Regjeringa vil med lov hindra framtidig bruk av Oljefondet i Norge. Både Senterpartiet og Raudt reagerer.
Mandag 20. mai 2019
FRIHET: Ytrings­friheten er truet av både Facebook og hatprat, og Torbjørn Røe Isaksen vil ettergå hvordan de store private selskapene styrer offentligheten.
Lørdag 18. mai 2019
OMKAMP: Etter at regjeringens spare­plan har gått i vasken, tror Liv Signe Navarsete (Sp) på omkamp om Andøya.
Torsdag 16. mai 2019
PRISSJOKK: Frank Bakke-Jensen (H) åpner for at andre kan måtte ta regningen for ekstra kostnader. – Kan bety å sende regningen til velferden, pensjonister og fattige, sier SV.
Onsdag 15. mai 2019
GÅR NASJONALT: Rundt 500 bunadskvinner viste muskler foran Stortinget i går. De varsler kamp for fødeavdelinger over hele landet.
Tirsdag 14. mai 2019
LIKT OG ULIKT: Lammekarré og rødvin til tross, norske islam­kritikere fikk ikke servert det de ­ønsket seg da de hadde Steve ­Bannon til bords.