Lørdag 24. september 2016
Lønnshopp: Are Stokstad i Amedia får plusset på 802.500 på lønningen sin i år. FOTO: NTB scanpix
Mediekonsernet Polaris skal kutte 300 millioner kroner, men styret vil ikke slutte å gi bonus til sjefene:
Får bonus mens de kutter
Undersak

Superlønn i Schibsted

Sjefene i Schibsted tjener desidert mest av de norske aviskonserntoppene.

Rolv Erik Ryssdal er sjef for det internasjonale konsernet, og han tjente i fjor 9,1 millioner kroner. Sjef for Schibsted Norge, Didrik Munch, hadde en lønn på 6,9 millioner kroner i fjor. Til sammen fikk de to nesten 10 millioner kroner i bonusordninger og ytelser. Samme år måtte Schibsteds fire norske region­aviser fullføre en omfattende kuttprosess som startet i 2012. 320 årsverk skulle vekk innen utgangen av 2015.

I forrige uke fikk de ansatte i Schibsteds største avis Aftenposten beskjed om at redaksjonen skal reduseres med ytterligere 40 årsverk.

I Amedia økte konsernsjefens lønn fra 3,7 millioner kroner i 2014 til 3,8 millioner i fjor. I år blir den totale lønna trolig i overkant av 4,2 millioner kroner, ifølge konsernet. Den inkluderer 800.000 kroner i ekstralønn som Stokstad fikk i forbindelse med salget av Amedia.

Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris sa fra seg lønnsvekst og bonus i fjor. Lønn og andre ytelser utgjorde da 3,2 millioner kroner.

Eva Stenbro
Sjefene for medie­konsernene Polaris og Amedia får utbetalt bonuser og ekstralønn samtidig som avisene må kutte.

Norske mediehus har slitt med stupende annonseinntekter i flere år, men på ledernes lønnsslipper er det lite krisestemning å spore.

Samtidig som konsernene kutter, får sjefene i både Polaris og Amedia utbetalt bonus eller ekstralønn i år.

I slutten av august varslet Polaris kutt på 300 millioner kroner fram mot 2020, og forrige uke ble det klart at konsernets største avis Adresse­avisen mister 60 årsverk.

Samtidig får konsernsjef Per Axel Koch utbetalt en bonus på 417.000 kroner i år. Dette blir utbetalt som «prestasjonsbasert lønn» og gjelder for 2015 – et år da konsernet meldte om 160 millioner kroner i kutt.

– Ideelt sett skulle vi gjerne vært foruten bonusordninger. De nye kuttene vil selvfølgelig prege diskusjonen om bonus for neste år, sier Terje Eidsvåg, journalist i Adresseavisen og ansattrepresentant i konsernstyret i Polaris.

Fakta

Norske mediekonsern:

• Schibsted er Norges største mediekonsern. Selskapet eier aviser og rubrikkselskaper i Norge og utlandet. Blant Schibsteds fem norske aviser er VG, Aftenposten og Bergens Tidende.

• Amedia er landets største eier av lokalaviser. Blant de 63 avisene i konsernet er Drammens Tidende, Tønsbergs Blad og Nordlys.

• Polaris Media eier flere region- og lokalaviser i Norge. Selskapets største avis er Adresseavisen, og Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke er blant de andre titlene.

Har tro på bonuser

Lønnssystemet for toppledelsen i Polaris ble endret i 2014, slik at bonusene nå fastsettes etter bestemte vilkår og ikke ut fra skjønn.

– Det kan og bør diskuteres om man i det hele tatt bør ha lederbonus, men så langt er erfaringene med denne ordningen noe bedre enn tidligere bonusordninger hos oss, sier Eidsvåg.

Styreleder Bernt Olufsen i Polaris forsvarer at konsernet utbetaler bonuser til topplederne.

– Prestasjonsbasert lønn er med på å sette tydelige krav og mål for våre ledere og er en god måte å forankre selskapets strategi i konsern­ledelsen, sier Olufsen.

Han forteller at kriteriene som danner grunnlag for den prestasjonsbaserte lønna, er knyttet til årsresultat og omsetningsmål, men også kvalitative mål som utvikling av arbeidsmiljø.

I fjor sa ledelsen i Polaris fra seg både lønnsvekst og bonus. Konsernsjef Per Axel Koch sa den gang til Medier24.com at konsernet kom til å «være forsiktig med lønnskostnadene framover».

– Er dere forsiktige nå, Bernt Olufsen?

– Lønningene er meget moderate. Konsernledelsen fikk en lønnsregulering på 2 prosent fra i fjor, som er helt i overensstemmelse med det de ansatte i konsernet fikk for øvrig. Og den prestasjonsbaserte lønnen meget moderat utformet, sier styrelederen.

1800 kroner per hode

I Amedia har konsernsjef Are Stokstad fått en ekstralønn på 802.500 kroner i år, opplyser konsernet.

Det tilsvarer tre månedslønner, og avtalen er ment som en kompensasjon for merarbeid i forbindelse med salget av Amedia til Spare­bankstiftelsen DNB.

Til sammen har Stokstad og fire av hans nærmeste medarbeidere fått fire millioner i ekstra lønn for arbeidet med salget, ifølge Dagens Næringsliv.

Samtidig sliter Amedias 63 lokalaviser med inntjeningen, og de har vært gjennom flere nedbemanningsrunder de siste årene. Seinest i mai ble det klart at konsernet kutter 49 årsverk i annonseproduksjonen for papiravisene.

Konserntillitsvalgt Eva Stenbro forteller at ekstralønnen til konsernledelsen har skapt frustrasjon på grunnplanet i konsernet.

For å synliggjøre hvor mye penger det er snakk om, har hun regnet ut hvor mye fire millioner kroner ville blitt fordelt på konsernets 2200 ansatte: 1800 kroner per hode.

– Folk er veldig sinte etter denne bonussaken. Forståelsen for at konsernet har store utfordringer er kanskje ikke så stor som den var før denne saken ble kjent, sier Eva Stenbro.

– Er det ikke rimelig at konsernledelsen får kompensert for merarbeid i forbindelse med salget?

– Våre ansatte har mer­arbeid hver eneste dag. Kjøp og salg av bedrifter burde ligge godt innenfor stillingsbeskrivelsen til konsernsjefen og øvrig konsernledelse. Det er klart det gjør noe med lagfølelsen når toppsjefene får bevilget store bonuser for en jobb de allerede er satt til å gjøre.

– Engangstilfelle

Styreleder André Støylen i Amedia forteller at ekstralønnen til topplederne var en del av avtalen da Sparebankstiftelsen DNB kjøpte Amedia av de tidligere eierne Telenor og LO i vinter.

– Vi aksepterte godtgjørelsen til ledelsen som en del av kjøpsavtalen. Det nye styret har ikke gjort noen egen vurdering av dette annet enn å konstatere at summen var innenfor normalt nivå, sier Støylen.

Amedia har hatt ordninger med resultatlønn og bonus til ledere tidligere, men disse ble avviklet i 2014 og 2015. Konsernet har gjennomført store kostnadskutt, i 2014 utgjorde kuttene 400 millioner kroner.

– Amedia har avskaffet bonusordninger, og vi har ikke noe ønske om å gjeninnføre det. Dette var helt klart et engangstilfelle, sier Støylen om årets ekstralønner.

Eva Stenbro er oppgitt over at det er den samme konsernledelsen som i sin tid stanset alle bonusprogrammer til redaktører og andre toppledere, som nå har takket ja til en solid ekstralønn.

– Siden finanskrisa har Amedia kuttet halvannen milliard i kostnader og nærmere 1500 ansatte har måttet gå. De som er igjen har jobbet maksimalt for å oppnå de gode resultatene vi har fått, med abonnementsvekst i 52 av 62 mediehus, sier Stenbro.

mari.vollan@klassekampen.no

Fredag 28. februar 2020
Den årelange krangelen om forfatternes stipendpott kan nærme seg en løsning: Partene er blitt enige om å overlate fordelingen til et nøytralt utvalg.
Torsdag 27. februar 2020
Romsås bades i sol idet Mariana begår barmhjertighetsdrap på en fugl. Filmen «Alle utlendinger har lukka gardiner» viser den gylne baksida av Oslos demoniserte østkant.
Onsdag 26. februar 2020
Antall påmeldte bøker til innkjøpsordningen har økt kraftig, og ordningen er presset. Utvalgsleder Anne Oterholm i Kulturrådet mener nye kriterier må til for å bevare ordningen.
Tirsdag 25. februar 2020
Det er ikke opp til Trond Giske å definere hva seksuell trakassering er, fastslår forfatterne av boka «Giske-saken».
Mandag 24. februar 2020
Plutselig kan grava til din favoritt­forfatter være borte. Kun tilfeldigheter gjorde at gravstedet etter den modernistiske poeten Claes Gill (1910–1973) nå kan bli bevart.
Lørdag 22. februar 2020
Må dagens forfattere selv ta ansvar for markedsføringen? Nei, sier Kaja Kvernbakken, som likevel finner stor glede i å «pushe» debutboka på Instagram.
Fredag 21. februar 2020
– Vi vil ha en eier som satser på journalistikken, sier Joel Jonsson, tillitsvalgt i Hall Media. Polaris og Amedia er i budkamp om det kriserammede konsernet.
Torsdag 20. februar 2020
De siste fem årene er det knapt blitt utgitt diktsamlinger for ungdom. Nå tror flere at trenden kan snu.
Onsdag 19. februar 2020
Resetts søknad om medlemskap i Redaktørforeningen ble avslått etter en «helhetsvurdering». Pressenestor Per Edgar Kokkvold etterlyser en bedre begrunnelse.
Tirsdag 18. februar 2020
Poet og bibliotekar Paal Bjelke Andersen opplever at de «enkle» diktene ikke snakker til ham.