Onsdag 7. september 2016
Hva er Norge?

• Kunsthistoriker Tommy Sørbø har kritisert den positive mottakelsen kong Haralds velkomsttale på hagefesten i Slottsparken i Oslo 1. september har fått. Her beskrev kongen Norges geografi, samtidig som han sa at landet er bebodd av mange forskjellige folk, fra ulike landsdeler og verdensdeler og med ulike yrker. I den grad hagetalen var normativ, handlet den om at alle måtte inkluderes. Sluttpoenget lød: «Norge er dere, Norge er oss.»

• Sørbø mener kongen reduserer det norske til geografi og etterlyser en definisjon av hva det norske er. Det kan han ha et poeng i, men det kongen snakket om var ikke hva det norske er, men hva Norge er. Og det kan faktisk forstås som to ulike ting. Norge er i utgangspunktet et land, avgrenset av statsgrenser og befolket av folk som har statsborgerskap her. Nasjonalstaten har selvfølgelig en lang historie, der det vi tenker på som det norske har vokst fram. Det er vært en kontinuerlig strid om hvilken vei samfunnsutviklingen skal ta og hvilke verdier og lover som skal gjelde her. Ut av denne striden har det moderne Norge vokst fram. Men striden om hvem vi er og hvem vi skal bli, tar aldri slutt. Den pågår i dag og fortsetter i stadig nye generasjoner.

• Norge som statsenhet innbefatter alle innbyggerne. Alle har vi like stor rett til å si vår mening og kjempe for det vi tror på, kristne, hedninger og muslimer – kommunister, høyreradikale, sosialdemokrater og liberalister. De fleste av oss vil fra tid til annen si at den vi kjemper mot bryter med norske verdier, at han vil svekke folkestyret ved å underlegge oss Brussel, omdanne Norge til en vasallstat under USA eller innføre kommunistisk planøkonomi (stryk det som ikke passer), men så lenge vi respekterer lovene vedtatt av Stortinget, har vi alle like stor rett til å hevde vår mening og delta i striden om hva Norge og det norske skal være. I en tid der noen forsøker å forandre definisjonen av Norge, fra et nasjonalitetsbegrep basert på statsborgerskap til en nasjonalitet basert på verdimessig enighet, kan det noen ganger være verdt å understreke, som kongen gjorde, at vi alle hører til her, uavhengig av hudfarge, legning, tro og mening.

Lørdag 15. desember 2018
• Den norske offentligheten deler seg i synet på den franske protestbevegelsen som har fått navnet «de gule vestene». Er de voldelige opportunister som ødelegger for en flott president, eller småfolk som uttrykker legitim bekymring når nye...
Fredag 14. desember 2018
• Onsdag stemte folkevalgte i den svenske Riksdagen gjennom et nytt budsjettet for 2019. Med knapt flertall var det budsjettet fra de borgerlige partiene Moderaterna og Kristdemokraterna som vant, mot forslaget fra dagens rødgrønne...
Torsdag 13. desember 2018
• I Oslo Høyres alternative budsjett for hovedstaden foreslår partiet å spare inn 48 millioner på renovasjon allerede fra 2019, skriver Dagsavisen. Det viser at Høyre besitter frekkhetens nådegave. Det var deres byråd som i sin tid ga...
Onsdag 12. desember 2018
• Den som vet hvordan pølser lages og anbudsprosesser går for seg, får aldri en rolig natts søvn igjen. I høst har flere aviser sett nærmere på bakgrunnen for at britiske Go-Ahead vant anbudet på...
Tirsdag 11. desember 2018
• Hvordan redde Europa fra EU-kritiske populister? Blant dem som har forsøkt å svare på det spørsmålet, er Frankrikes president Emmanuel Macron. Han kom til makten med en ambisiøs reformplan for unionen, som skulle sikre økonomisk stabilitet...
Mandag 10. desember 2018
• «Kanskje må vi søke i genene for å finne svar på Solvangs oppførsel i disse debattene.» Setningen er hentet ut av en klage til Kringkastingsrådet på programleder for NRKs «Debatten» Fredrik Solvang. Solvang og andre profilerte journalister...
Lørdag 8. desember 2018
• Natt til fredag ble justisminister Tor Mikkel Waras hus og bil tagget ned med hakekors og ordet rasist. I tillegg ble bilens bensintank forsøkt påtent. Den ansvarlige er i skrivende stund ikke tatt, og både politi og justisministeren selv...
Fredag 7. desember 2018
• Tirsdag denne uka inviterte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie forskere, LO og NHO til frokostmøte om organisert arbeidsliv. Statsråden fra Høyre ønsket innspill til hvordan Norge kan stanse fallet i antall organiserte i...
Torsdag 6. desember 2018
• Det er uenighet innad i regjeringen om hvorvidt Norge skal signere FNs nye migrasjonsavtale, som i norsk oversettelse har fått navnet «Global plattform om trygg, velordnet og regulær migrasjon». Mens Venstre og Høyre er klare for å signere...
Onsdag 5. desember 2018
• De siste to ukene har mange hundre tusen franskmenn tatt til gatene i protestbølgen mot høye levekostnader og en varslet avgiftsøkning på drivstoff og strøm. Grasrotbevegelsen bak opprøret har fått navnet «De gule vestene», etter...