Klassekampen.no
Mandag 5. september 2016
Veto mot mennene

FN

Spenningen fortsetter etter tredje prøveavstemning i FNs sikkerhetsråd 29. august om ny generalsekretær i FN. En mannlig kandidat har trukket seg. Men fortsatt er det to menn på topp: Den tidligere høykommissæren for flyktninger, António Guterres, fra Portugal står øverst, slik han har gjort hele tida. Men nå følges han av utenriksministeren fra Slovakia som ny nummer to. Tredjeplass blir delt av en mann og en kvinne.

Utenriksminister Susana Malcorra fra Argentina, som uventet røk opp på tredjeplass ved forrige avstemning, har nå falt ned igjen, men hun er blitt erstattet av Unescos generaldirektør Irina Bokova fra Bulgaria, som lå forholdsvis lavt forrige gang. De andre kvinnene ligger nederst på lista.

Neste prøveavstemning er 9. september. Da må vetolandene Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia og USA tone flagg. Flere av de kvinnelige kandidatene er utmerket kvalifisert. Men holdningene i Sikkerhetsrådet er motsigende. Tradisjonen taler for at menn håndterer makt best. Samtidig vil stormaktene gjerne ha en generalsekretær som lar seg manipulere for å tjene deres interesser.

Ut fra likestillingskrav bør det nå velges en kvinne for første gang, men for å duge må hun være usedvanlig godt kvalifisert, hva nå det måtte innebære. Kvinnelige toppledere blir vanligvis møtt med motstridende forventninger. Er de tøffe, er de ikke kvinnelige. Er de kvinnelige, er de ikke tøffe. Og uansett er det usikkert hvordan en kvinnelig generalsekretær vil fungere i en organisasjon dominert av mannskultur og mannemakt?

Vil britenes statsminister Theresa May eller amerikanernes president Barack Obama våge å nedlegge veto mot en eller flere mannlige kandidater for å få en kvinnelig generalsekretær i FN for første gang?

toriskar@online.no

Artikkelen er oppdatert: 12. september 2016 kl. 11.13