Klassekampen.no
Lørdag 3. september 2016
Utdanning som vare II

Skolepenger

I Klassekampen 30. august argumenterer Mats Kirkebirkeland fra Civita på nytt for privat betaling for høyere utdanning.

Denne gangen er anliggendet «å frigjøre midler over de offentlige budsjettene».

Men dersom en mener at det finnes tilstrekkelig privat kjøpekraft til å holde oppe etterspørsel etter denne utdanningen, sier en samtidig at det finnes nok midler i samfunnet til å finansiere en slik utdanning.

Det dreier seg egentlig om å hente dem inn ved en fornuftig progressiv skattepolitikk.

Forskjellen er at offentlig ansvar har en rekke gunstige effekter:

Foruten utdannet arbeidskraft som samfunnet trenger, også en sammenpresset lønnsskala som fremmer sosial likhet og internasjonal konkurransekraft, forhold mellom studenter og lærer som ikke styres av «cash nexus», og en invitasjon til å studere også for personer med lav familieinntekt.

Det siste løses neppe av stipendier spesielt til disse.

Erfaringer fra Canada og USA sier at det er politisk vanskelig å få gjennomslag for stipendier til fattige, hos en middelklasse som sjøl sliter hardt med å finansiere utdanning for sine barn.

knut.kjeldstadli@iakh.uio.no

Artikkelen er oppdatert: 16. september 2016 kl. 12.11