Onsdag 31. august 2016
STORE KUTT: Budselskapet Norpost må kutte 500 årsverk, og avisbransjen frykter at kuttet vil ramme leveringen av lørdagsaviser til abonnentene.
• Bekymringen for lørdagsavisa øker i avisbransjen • Underleverandøren Norpost må si opp 500 ansatte
Frykter parkerte budbiler
Per Iversen
Stig Kleiven
Avisbransjen frykter at Norpost ikke vil være i stand til å levere lørdagsavisa som forutsatt, etter at selskapet har varslet masseoppsigelser.

Medier

Utenfor Norposts terminal på Alnabru i Oslo står budbilene stille. I går var det ikke leveringsdag for selskapet som har tatt opp konkurransen mot Postens monopol på distribusjon av brev- og pakkepost. Snart kan det bli langt færre biler som kjører ut av portene på Alnabru, etter at Norpost mandag varslet oppsigelser av 500 av sine 900 ansatte.

Nyheten om slankingen av Norpost sprer om mulig enda mer usikkerhet i mediebransjen om selskapet er i stand til å utføre oppdraget det nylig fikk som distributør av lørdagsaviser. Anbudet ble i sommer vunnet av det Ålesund-baserte logistikkselskapet Kvikkas, med Norpost som underleverandør.

– Det er ikke et godt tegn når selskapet som skal utføre denne jobben med å få ut avisene, må si opp halvpartene av budene sine, sier Bjørn Wisted, fagsjef for næringspolitikk i Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

Bakgrunnen for kuttet er en langvarig dragkamp om å få tilgang til Postens nøkler til inngangsdører og postkasser i bygårder, en kamp som Norpost ser ut til å tape. Selv ikke samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har fått Posten til å gi fra seg nøklene, noe som ble klart da partene møttes til et krisemøte tidligere denne uka.

Fakta

Lørdagsavis i fare:

• Samferdselsdepartementet lyste i januar ut en anbudskonkurranse for ombæring av lørdagsaviser etter at Posten sluttet å levere post på lørdager.

• Da fristen utløp 27. april, var Posten og logistikkselskapet Kvikkas alene om å ha levert inn tilbud.

• 1. juli ble det klart at Kvikkas får oppdraget å levere aviser i områder med spredt bosetting.

Økt bekymring

MBL har tidligere overfor Klassekampen anslått at mellom 60.000 og 70.000 abonnenter over hele landet er i faresonen når Posten i november slutter med avisbud på lørdager.

Også distribusjonsselskapet Mediaconnect har varslet at det ikke finnes løsninger på plass for rundt 5000 av abonnentene til riksaviser som Finansavisen, Klassekampen, Vårt Land og Nationen.

– Anbudet som Kvikkas vant, er veldig teknisk krevende og omfattende. Man kan spørre seg om ikke så drastiske kutt som Norpost varsler, vil påvirke muligheten til å gjøre jobben det skal gjøre. Det bidrar i hvert fall ikke til at vi føler oss tryggere på at dette vil gå etter planen, sier Wisted.

I et brev til Samferdselsdepartementet i forrige uke luftet Mediebedriftenes Landsforening (MBL) sine bekymringer, og ba samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om en utsettelse til etter nyttår. MBL hevder den nye leverandøren Kvikkas ikke er godt nok forberedt, har for lite kunnskap om distribusjon og ennå ikke har lagt fram en plan for å løse de mange utfordringene. MBL viser til at

• aviser som ikke kommer fram i tide til de regionale innleveringspunktene, ikke vil bli ettersendt påfølgende mandag.

• antallet innleveringspunkter er doblet til 20, noe som gjør at mange aviser får lengre reisevei og ikke vil rekke fristen for å komme med på Norposts budbiler.

• oppstart er satt til 1. november fordi Kvikkas vil komme i gang «før snøen faller», men uten hensyn til hvorvidt logistikk-løsningene har kommet på plass.

– Det er også en risiko for at løsningene kan bli langt dyrere for avisene enn det Posten har levert. Vi mener at departementet uansett må ta en mer aktiv rolle og sørge for at tilbudet blir slik som forutsatt, sier Bjørn Wisted.

Komplisert operasjon

Anbudet som Kvikkas vant, dekker de mest grisgrendte områdene i særlig de nordligste fylkene og på Vestlandet, og tilsvarer omtrent 15 prosent av landets areal. I de øvrige områdene hvor Posten hittil har levert på lørdager, må avisene finne nye løsninger med egne budselskap eller i samarbeid med andre.

Budselskapet Helthjem, som leverer aviser til Amedia og Schibsted, mener det vil bli problematisk for avisene å rekke fram i tide når Kvikkas har doblet antallet innleveringssteder til 20.

– Å legge om hele avisdistribusjonen for 101 aviser og 24 trykkerier over hele landet er en svært omfattende og komplisert operasjon. Det er grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt denne omleggingen er tilstrekkelig kvalitetssikret, sier administrerende direktør Per Iversen i Helthjem Mediapost.

Norpost avviser bekymring

Samferdselsdepartementet kunngjorde at Kvikkas skulle overta ansvaret i juli, og ifølge Iversen er det fortsatt en del aviser som ikke har rukket å finne en erstatning for Postens avisbud.

– Det er tempoet i denne omleggingen som gjør at mange blir bekymret. For oss hadde det vært enklere om Posten hadde vunnet anbudet, de hadde jo en innarbeidet logistikkløsning på plass alt, sier Per Iversen.

Administrerende direktør Hege Stenmarck i Norpost avviser at den varslede nedbemanningen vil gjør det vanskeligere å fullføre oppdraget med lørdagsaviser.

– 70 prosent av områdene vi dekker i dag er i byer. Avtalen om avisdistribusjon omfatter distriktene, hvor vi nå er i ferd med å bygge ut helt nye budnett. Nedbemanningen har derfor ingen sammenheng med tilbudet vi skal levere for avisene, sier Stenmarck.

God magefølelse i Kvikkas

Heller ikke daglig leder Stig Kleive i Kvikkas er redd for at Norpost ikke vil klare å innfri hvis over halvparten av de ansatte forsvinner.

– Norpost hadde en plan om å bygge ut sine tjenester for levering til postkasse i byer og sentrale strøk, men må avlyse dette når de ikke får tilgang til nøkler. Avisdistribusjon ute i distriktene har ingen forbindelse med dette, påpeker Kleive.

Han sier at forberedelsene til å overta ansvaret for lørdagsavisa går etter planen, og føler seg trygg på at avisbransjen og leserne blir fornøyd.

– I stedet for å være bekymret, burde hele bransjen nå være konstruktive og samarbeide videre for å få fornøyde kunder. Min magefølelse er at dette skal gå bra, og at Norpost og Kvikkas er en utrolig god match, sier Stig Kleive.

jonas.braekke@klassekampen.no

Mandag 19. november 2018
Ved å øke sine egeninntekter har de statseide teatrene kompensert for kutt i offentlig støtte. Men de kunstneriske ambisjonene vil snart bli skadelidende, hevder teatersjefer.
Lørdag 17. november 2018
Statlige teatre har økt sine egeninntekter, selv om de får mindre i offentlige tilskudd. Høyre jubler, mens SV mener tallene i rapporten gir et misvisende bilde.
Fredag 16. november 2018
– Det har aldri vært mindre grunn til å rehabilitere Alf Larsen, sier litteratur­forsker Tore Rem. Han reagerer på Forfatterforeningens unnskyldning til den omstridte poeten.
Torsdag 15. november 2018
Det er viktig at den hegemoniske historiefortellingen om jødeforfølgelsen i Norge blir utfordret, mener Irene Levin.
Onsdag 14. november 2018
Er 10.000 kroner i statsstøtte per avisabonnement for mye? Nei, sier sjefredaktøren i Helgelendingen, og får støtte fra KrF og Senterpartiet på Stortinget.
Tirsdag 13. november 2018
25.000 abonnenter kan miste papir­avisa dersom regjeringen går for et kompromissforslag som mediebransjen selv har spilt inn.
Mandag 12. november 2018
Litteraturprofessor Marianne Egeland mener det er vanskelig å se hvem som fører ordet i høstens kjendis­bøker.
Lørdag 10. november 2018
Etter en storstilt digitalisering av skolen er Bærum kommune klar for neste skritt: kutt i skolebibliotek­tjenesten.
Fredag 9. november 2018
Sentrale personer i motstandsbevegelsen ble varslet om deportasjonen av de norske jødene høsten 1942, men varslene ble ignorert. Det viser Marte Michelet i boka «Hva visste hjemmefronten?».
Torsdag 8. november 2018
Stig Aasvik har jobbet som skyggeskriver i 15 år. Likevel synes han det er trist at kjendis­intervjuer i bokform får så høye opplagstall.