Klassekampen.no
Torsdag 25. august 2016
Blir løftene holdt?

FN

Alle land støtter i prinsipp likestilling mellom kjønnene, og mange har sluttet seg til kampanjen for å få en kvinnelig generalsekretær i FN nå. Men skal det lykkes, må representantene i FNs sikkerhetsråd følge ord med handling. De må stemme på kvinner. Eller de må få mannlige kandidater til å trekke seg.

Etter at kandidatene til stillingen som FNs generalsekretær er blitt presentert, er det nå holdt to prøveavstemninger i sikkerhetsrådet. De skal være hemmelige, men resultatene lekker ut. Den første avstemningen var 21. juli. Det var i alt tolv kandidater, seks kvinner og seks menn. To av mennene kom klart på topp, António Guterres fra Portugal, tidligere høykommissær for flyktninger, og en fra Slovenia.

Blant de seks som fikk mest støtte, var det bare én kvinne: Irina Bokova fra Bulgaria, som er generaldirektør for Unesco. De fem andre kvinnene havnet nederst på lista, og en av dem har trukket seg etterpå.

Den andre avstemningen fant sted 5. august. Igjen havnet to menn på topp: portugiseren som sist, men nå etterfulgt av en serber. Og Susana Malcorra fra Argentina, tidligere kabinettsjef i FN-sekretariatet, røyk uventet opp på en tredjeplass slik at det nå var to kvinner blant de seks som fikk mest støtte. Men Bokovas stilling ble til gjengjeld svekket. Og den tredje beste kvinnen, Helen Clark fra New Zealand, som leder FNs utviklingsprogram, UNDP, fikk enda mindre oppslutning enn sist.

Nylig uttalte Ban Ki-moon seg om sin etterfølger, men understrekte at det ikke er han som bestemmer. Og han sa bare at han gjerne så en kvinne som etterfølger. Det skulle bare mangle. FN har aldri hatt mer enn en firedel kvinner på høyeste nivå.

Neste prøveavstemning er 29. august. De landene som tar demokrati og likestilling på alvor, må nå gjøre sitt for at FN tar et skritt fram over.

toriskar@online.no

Artikkelen er oppdatert: 6. september 2016 kl. 13.19