Torsdag 25. august 2016
Langtidsplan

• Den nye langtidsplanen for Forsvaret er nå til høring i Stortinget. Stortinget har en kjempeoppgave foran seg i det som kan karakteriseres som en skjebnetime for norsk forsvarspolitikk. Spesielt bør Stortinget avklare to ting, landmaktens framtidige rolle i forsvaret av nasjonalstaten Norge og finansiering av den framtidige forsvarsstrukturen. Forsvarsanalytiker Jacob Børresen og svært mange andre har slått fast at bakkestyrker er kjernen i enhver nasjons forsvar. Det er på bakken vi lever og bor, og det er der kriger og konflikter blir avgjort. Målet for norsk forsvarspolitikk må først og fremst være å hindre at andre makter truer vår suverenitet og erobrer norsk territorium. Vi må derfor bygge opp en forsvarsmakt som gjør invasjon og suverenitetskrenkelse lite attraktivt. Et forsvar er en grunnleggende forutsetning for at nasjonalstaten kan føre en selvstendig politikk.

• I langtidsplanen satses det tungt på innkjøp av kampfly, ubåter og overvåkingsfly, mens Hærens framtid er utsatt til en framtidig landmaktstudie. Stortinget må under behandlingen sikre at ikke Hæren blir svekket før landmaktstudien er gjennomført. Det andre spørsmålet Stortinget må gå grundig inn i er finansieringen. Slik det ligger an til nå legges det opp til betydelige investeringer i nye luft- og sjømaktkapasiteter, mens Hæren de facto prioriteres ned. Arbeiderpartiets forsvarspolitiker, Anniken Huitfeldt, har tidligere advart mot at Hæren vil havne i en skvis fordi midlene låses til andre ting, kampfly, overvåking og ubåter.

• Langtidsplanen representerer en ytterligere negativ utvikling for norsk forsvarspolitikk. Norge gjør seg selv enda mer avhengig av andre lands krigsstrategier og prioriterer den typen ressurser som andre lettest vil kunne bidra med, kampfly. Rask og massiv overføring av bakkestyrker er derimot betydelig mer urealistisk. Ethvert land må selv kunne forsvare sitt territorium så langt det formår. I konfliktfylte tider kan i prinsippet alt skje, og det er tankeløst å forlite seg på ett enkelt scenario. Det sikreste er derfor å holde seg med et balansert territorialforsvar, som vil kunne fungere i de fleste situasjoner.

Lørdag 22. februar 2020
• Forslaget om å innføre grunnrente­beskatning på havbruk, såkalt lakseskatt, støter på stadig nye problemer. Regjeringspartiene var tidlig ute og trakk i nødbremsen, og Venstre, Høyre og Frp fikk landsmøtevedtak mot en slik skatt allerede...
Fredag 21. februar 2020
• Bare dager før demokrater i delstaten Iowa skulle stemme over hvem som skal bli partiets kandidat til presidentvalget i USA i november, trykket The New York Times artikkelen «Bernie Sanders and His Internet Army» (Bernie Sanders og hans...
Torsdag 20. februar 2020
• Hvordan blir folk deltakere i demokratiet? Ofte er utgangspunktet en helt konkret sak de engasjerer seg i og organiserer seg for å fremme. Noen samler seg i grupper på sosiale medier, hvor de møter likesinnede og deler informasjon. Slike...
Onsdag 19. februar 2020
• Professor Jørn Rattsø og Geir Vinsand i Nivi Analyse kritiserte i Aftenposten mandag resultatene av kommune- og regionreformen. I Aftenposten framstilles de som «to av Norges fremste eksperter på offentlig styring». I realiteten står de...
Tirsdag 18. februar 2020
• Flyselskapet Widerøe varslet i går kutt i rutetilbudet i Nord-Norge. «Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-­Norge», sier administrerende direktør Stein Nilsen i en pressemelding. 4000 flyginger på...
Mandag 17. februar 2020
• Vår nye fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) har hatt god inntekt i vinter. Etter at han først tiltrådte som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet 4. november i fjor, har han fått betalt både for den jobben og for jobben som...
Lørdag 15. februar 2020
• Styret i Norsk Redaktørforening sa denne uka nei til å ta opp Resetts redaktør Helge Lurås som medlem. Foreningen finner etter en helhetsvurdering at Resett ikke fyller kriteriene for opptak, som blant annet innebærer at mediet forplikter...
Fredag 14. februar 2020
• Da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus slo seg sammen i 2011, var det en forutsetning at den nye høgskolen skulle ha to studie­steder, et i Pilestredet i Oslo og et på Kjeller i Akershus. I intensjonsavtalen står det også at framtidig...
Torsdag 13. februar 2020
• Joe Biden har vært den amerikanske politiske og økonomiske eliten og det liberale politiske sentrums sikre kort i kampen for å slå Donald Trump i den kommende presidentvalgkampen i november. Denne planen ser nå ut til å gå i vasken. I...
Onsdag 12. februar 2020
• E-tjenesten la mandag fram sin vurdering av aktuelle sikkerhets­utfordringer for Norge. Det nye i analysen er at Kina nå er løftet fram som den største sikkerhets­politiske trusselen mot Norge ved siden av Russland. Som begrunnelse skriver...