Fredag 19. august 2016
Fylkesreform

• Inndelingen av et lands forvaltningsstruktur er en av de aller viktigste forutsetningene for et velfungerende folkestyre. Inndelingen må ta befolkningsmessige og geografiske hensyn, samtidig som den skal være funksjonell ut fra hvilke oppgaver de ulike forvaltningsnivåene skal utføre. I Norge har vi hatt ulike modeller, fra middelalderens len og sysler til eneveldets amt og fogderier. I 1919 ble amtene til dagens fylker. Endringer kan være høyst nødvendige, men de må gjennomføres med grundighet, med gode utredninger og brei demokratisk debatt.

• Nå er det fylkesinndelingen som står på dagsordenen. Nærmest som en tilfeldighet. Ønsket om å slå sammen fylker til større regioner er fullstendig løsrevet fra hvilke oppgaver de nye regionene er tenkt å utføre. Et minstemål for å gjennomføre en reform er å legge fram en begrunnelse for hva som er problemet med dagens ordning og hva som søkes løst ved en ny inndeling. Ifølge Kommunal Rapport diskuteres det nå om Østfold, Akershus, Buskerud og muligens Vestfold skal bli en ny storregion rundt Oslo. Det vil i tilfelle bli en region med 1,4 millioner innbyggere, nesten 30 prosent av Norges befolkning. Er det virkelig noen som ser for seg en balansert regionstruktur med en slik gigantenhet?

• Fylkesordfører i Møre og Romsdal, Jon Aasen (Ap), sier til Kommunal Rapport at fylket som det er i dag er godt i stand til å håndtere oppgavene som er klare for regionene. «Prosessen er halvhjertet og har ikke et snev av innovasjon eller oppgaver i seg», sier han. I juni i år ba Stortinget regjeringen nedsette et utvalg som skal se på nye oppgaver til regionene. Utvalget skal nedsettes våren 2017, samtidig som fylkene har frist for å fatte vedtak om sammenslåing 1. desember i år. Lenge før man i det hele tatt har funnet ut hva regionene skal gjøre, skal de altså fusjoneres. Og fremdeles har man ikke tatt stilling til hva dette betyr for valgene og Stortingets sammensetning, som baserer seg på fylkesinndelingen. Det er nesten utrolig at en moderne stat kan gjennomføre så fundamentale endringer i forvaltningsstrukturen på en så skjødesløs ad hoc-måte.

Onsdag 12. desember 2018
• Den som vet hvordan pølser lages og anbudsprosesser går for seg, får aldri en rolig natts søvn igjen. I høst har flere aviser sett nærmere på bakgrunnen for at britiske Go-Ahead vant anbudet på...
Tirsdag 11. desember 2018
• Hvordan redde Europa fra EU-kritiske populister? Blant dem som har forsøkt å svare på det spørsmålet, er Frankrikes president Emmanuel Macron. Han kom til makten med en ambisiøs reformplan for unionen, som skulle sikre økonomisk stabilitet...
Mandag 10. desember 2018
• «Kanskje må vi søke i genene for å finne svar på Solvangs oppførsel i disse debattene.» Setningen er hentet ut av en klage til Kringkastingsrådet på programleder for NRKs «Debatten» Fredrik Solvang. Solvang og andre profilerte journalister...
Lørdag 8. desember 2018
• Natt til fredag ble justisminister Tor Mikkel Waras hus og bil tagget ned med hakekors og ordet rasist. I tillegg ble bilens bensintank forsøkt påtent. Den ansvarlige er i skrivende stund ikke tatt, og både politi og justisministeren selv...
Fredag 7. desember 2018
• Tirsdag denne uka inviterte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie forskere, LO og NHO til frokostmøte om organisert arbeidsliv. Statsråden fra Høyre ønsket innspill til hvordan Norge kan stanse fallet i antall organiserte i...
Torsdag 6. desember 2018
• Det er uenighet innad i regjeringen om hvorvidt Norge skal signere FNs nye migrasjonsavtale, som i norsk oversettelse har fått navnet «Global plattform om trygg, velordnet og regulær migrasjon». Mens Venstre og Høyre er klare for å signere...
Onsdag 5. desember 2018
• De siste to ukene har mange hundre tusen franskmenn tatt til gatene i protestbølgen mot høye levekostnader og en varslet avgiftsøkning på drivstoff og strøm. Grasrotbevegelsen bak opprøret har fått navnet «De gule vestene», etter...
Tirsdag 4. desember 2018
• Avisa Nationen fyller 100 år og feiret i går seg selv med en stor jubileumsavis. I den forteller sjefredaktør Irene Halvorsen om grunnlaget for avisa: Forankret i norske lokalsamfunn, men med blikket vendt mot verden. Det er særlig synlig...
Mandag 3. desember 2018
• I dag starter FNs klimakonferanse i Katowice i Polen. Der samles verdens land for å komme et skritt nærmere en løsning på klimakrisa. Forhandlingene i Polen skal følge opp Parisavtalen, som ble inngått i desember 2015. Den sier at vi må...
Lørdag 1. desember 2018
• Klassekampen har denne uka skrevet om forslaget til nye læreplaner i grunnskolen som i disse dager er ute på høring. Kritikken har særlig dreid seg om at historie har blitt tonet kraftig ned til fordel for et nåtidsperspektiv. Tanken er at...