Fredag 19. august 2016
Vil ha likebehandling: Artisten Chand Torsvik ble født i Bangalore i India i 1982 og adoptert av norske foreldre til Namsos. Han vil at adopterte og andre skal behandles likt.
Nye tall over «ukjente» nordmenn:
77.000 kan få passkrøll
Steinar Talgø
MANGEL: En befolkning på størrelse med Fredrikstad risikerer å få trøbbel i passkontroller og ikke slippe inn i land som USA. De er født i «gruppe 2-land» og mangler fødested i folkeregisteret.

integrering

«Det fins en plass der æ høre te», synger Chand Torsvik. Det er ikke fødeplassen Bangalore, men Namsos trønderrockeren synger om.

Om fødestedet hans i India er registrert i folkeregisteret, er han usikker på.

– Jeg har et veldig bra beskrivende ord for det her fra Trøndelag: Toillåt! sier namsosingen.

Dersom vinneren av sangtalentprogrammet X Factor i 2009 tar med adopsjonsmeldingen sin, går det antakelig greit når han skal fornye passet. Men mange andre adopterte fra 31 land, hovedsakelig i Afrika og Asia, har fått passet sitt påskrevet med «fødested ukjent» etter instruks gitt av Politidirektoratet 5. mars 2015. Praksisen ble stoppet 16. juni i år, og Politidirektoratet innførte strakstiltak etter påtrykk fra justisminister Anders Anundsen som innrømmet at ukjent i passet ville gi «en rekke uheldige og uoversiktlige konsekvenser».

Strakstiltakene innebærer at utenlandsfødte adopterte får etterregistrert fødested, mens andre utenlandsfødte nordmenn får fødeland registrert to ganger i passet.

Politidirektoratet har samtidig varslet at de vil arbeide videre med å vurdere om fødestedet angitt som fødeland er den beste løsningen på lang sikt.

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (Omod) mener løsningen er dårlig. De melder nå om at personer med fødeland oppført i passet to ganger har blitt utsatt for ekstra kontroll ved grensepasseringer i sommer.

Fakta

«Ukjente» nordmenn:

• 77.000 norske statsborgere født i 30 land i Afrika og Asia og Kosovo i Europa (gruppe 2-land) er ikke registrert med fødested i Folkeregisteret.

• For statsborgere født på norske sykehus vil sykehuset melde fra til Folkeregisteret om fødekommune og fødested.

• De som er født i et annet land enn Norge må melde om fødested til Folkeregisteret. Hvis fødested ikke er oppgitt i flyttemeldingen, blir feltet stående blankt.

• Folkeregisteret kan etterregistrere fødested på grunnlag av dokumentasjon folkeregisteret får fra utlendingsmyndighetene (UDI) eller Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

• Dokumentasjon fra «gruppe 2-land» derimot ansees ikke som gyldige.

Kilde: Skattedirektoratet

Den amerikanske ambassaden har bekreftet overfor Klassekampen at personer med fødeland angitt som fødested vil kunne bli nektet innreise til USA.

Mange risikerer problemer

Ferske tall Klassekampen har hentet inn fra Skattedirektoratet viser at et stort antall nordmenn risikerer passproblemer i framtida.

Hele 77.000 norske statsborgere født i «gruppe 2-land» er ikke registrert med fødested i folkeregisteret. Av disse er om lag 20.000 utenlandsadopterte, mens resten er innvandret fra 30 land i Afrika og Asia og Kosovo i Europa.

Chand Torsvik gikk under sitt norske navn Jørund fram til han ble artist på heltid i 2009. Nå er regelendringen viktig for ham.

– Jeg håper det går greit når jeg skal fornye passet mitt neste år, sier namsosingen.

Torsvik fulgte pass-saken i sommer.

– Jeg synes det er rart. Plutselig skal det ha noe å si hvor du er født når det ha vært greit i så mange år, sier Torsvik som reagerer på at strakstiltakene er ulike for adopterte og ikke-adopterte.

Likestillings- og diskrimineringsombudet gransker for tida om Politidirektoratet har brutt diskrimineringsloven med passpraksisen.

Nytt pass-system

Den omstridte passpraksisen henger sammen med en omlegging av saksbehandlingssystemet for pass og nasjonalt ID-kort som er på trappene.

Fra og med høsten 2017 vil det ikke lenger være mulig for saksbehandlere å overstyre opplysninger fra folkeregisteret. Derfor har det vært viktig for Politidirektoratet å klargjøre for politidistriktene som utsteder pass at de må hente personinformasjon direkte fra folkeregisteret og ikke videreføre opplysninger i utgåtte pass, slik sedvanen har vært.

Alle som er født på norske sykehus får fødested registrert automatisk i folkeregisteret. Men for nordmenn født i utlandet har registreringen vært mangelfull. For norske statsborgere født i vestlige land har det gått greit å etterregistrere disse opplysningene. Verre har det vært for nordmenn fra lista med «gruppe 2-land», som Norge ikke stoler på dokumentasjon fra. Lista er utarbeidet av Skattedirektoratet basert på egne erfaringer med gyldighet av attester fra ulike land.

India ble satt på denne lista 10. januar 2013 og landets ambassade har bedt om en redegjørelse for hvorfor Norge mener deres attester har «liten eller ingen troverdighet». Det framgår av et dokument Likestillings- og diskrimineringsombudet har fått fra Skattedirektoratet.

Vil finne løsninger

Klassekampen har spurt Politidirektoratet om hva de vil foreta seg for opplyse 77.000 norske statsborgere om at de må ha riktig informasjon i folkeregisteret.

«Politidirektoratet har dialog med Folkeregisteret for å finne de beste løsningene for de berørte. Spørsmål om hvilke krav som gjelder for å få registrert fødested i passet må rettes til Folkeregisteret», skriver seksjonssjef Steinar Talgø i Politidirektoratet til Klassekampen i en e-post.

Han understreker at det nye saksbehandlingssystemet for pass ikke påvirker muligheten til i ettertid å få fødested registrert.

aseb@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 19. august 2016 kl. 08.14
Lørdag 15. desember 2018
ÅTVARAR: Mette Nord seier ho ikkje veit kor LO landar i EØS-spørsmålet i 2021, og vil sjølv ikkje garantera for avtalen.
Fredag 14. desember 2018
LOV: Nav-kontorene mener innføringen av lovpålagt aktivitetsplikt hjelper ungdommen, men andelen unge på sosialhjelp er like høy som før loven kom.
Torsdag 13. desember 2018
NYTT: I 2017 døde flere rusbrukere av heroin-medisinen metadon, enn heroin, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.
Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Tirsdag 11. desember 2018
FORSLAG: Venstrevridde eksperter vil lage et nytt europeisk parlament og la institusjonen rå over et kjempebudsjett på 4 prosent av Europas BNP.
Mandag 10. desember 2018
BARNEFRI: Fødselsraten i 2017 var den laveste som er målt. I 2018 ligger vi an til sette ny bunnrekord.
Lørdag 8. desember 2018
PRESSEFRIHET: Norge vil avgi en flere punkts stemmeforklaring til FNs migrasjonsavtale mandag. Ett av punktene skal tydeliggjøre pressens uavhengighet.
Fredag 7. desember 2018
VERPESJUKE: Regjeringen har satt ned en egen arbeids­gruppe for å få norske kvinner til å føde flere barn. MDG mener befolkningsvekst bør komme gjennom innvandring.
Torsdag 6. desember 2018
PROFIL: Unge Venstre-leiar ­Sondre Hansmark seier Abid Raja er blant dei einaste som profilerer Venstre sin eigen politikk.
Onsdag 5. desember 2018
UHOLDBART: Elin Ørjasæter slakter Trine Skei Grandes lederstil etter at partilederen anklaget partifelle for å være illojal.