Klassekampen.no
Torsdag 11. august 2016
Kontroversiell: Til tross for at Islam Net har ekstreme tolkninger av islam, er det positivt at leder Fahad Qureshi deltar i debatten, skriver Lars Gule. Foto: Adrian Johansen
Et generasjonsskifte i norske muslimers islam-forståelse er på gang.
Opprørske unge

I juli gikk lederen i Islam Net, Fahad Qureshi, ut i en kronikk i VG, «Islam Nets syn på homofili, steining og dødsstraff», i et forsøk på å «oppklare misforståelser». Bakgrunnen er en kjent video fra et av Islamnets arrangementer i 2013, hvor Qureshi oppfordrer de tilstedeværende til å uttrykke sin mening om en rekke kontroversielle straffer – som pisking, steining og annen dødsstraff – for flere «forbrytelser» som er opplistet i konservative islam-tolkninger. Denne videoen, og den overveldende tilslutning til de konservative og fundamentalistiske tolkningene av islam fra de tilstedeværende, har blitt brukt av mange til å klassifisere Islam Net generelt og Qureshi spesielt som fundamentalister.

I VG-kronikken skriver Qureshi at han har blitt misforstått, men også at han uttrykte seg på en «uheldig» måte. Han understreker at Islam Net på ingen måte går inn for sharialover i Norge, og at organisasjonen insisterer på at man skal følge landets lover. Det er dermed – for eksempel – tillatt å være og å praktisere homofili. Islam Net mener dette er en synd, men ikke noe organisasjonen kan eller vil gjøre noe med. Annet enn med ord.

Det er ikke urimelig å tolke denne «tydeliggjøringen» fra Qureshi som en moderering av tidligere standpunkter. Det er ingen radikal endring, men en forsiktig justering av kursen. Og i riktig retning – sett fra et menneskerettslig synspunkt. Men selvsagt har Islam Net og Qureshi fortsatt ytterliggående standpunkter, også sammenlignet med hva muslimer flest tror og praktiserer.

Dette har blitt påpekt av flere debattanter. Først ut var Ali Chisthi, også i en kronikk i VG: «Vi har fått nok. Vi kan ikke lenger sitte stille. [ ...] Det har kokt i de norsk-muslimske miljøene de siste årene, det som kommer frem til overflaten nå og endelig når offentligheten er bare toppen av isfjellet», skriver han i kronikken «Kampen om islams sjel». Dermed utvider han debatten til også å handle om konservative holdninger i hele det muslimske miljøet. Dette er i tråd med flere innlegg, ikke minst fra unge muslimske kvinner, som har blitt publisert den siste tiden. Andre har også fulgt opp kritikken av Islam Net de siste dagene, blant andre Shoaib Sultan og Linda Noor.

Denne debatten illustrerer en større diskusjon, en diskusjon hvor unge norske muslimer gir uttrykk for sin forståelse av islam. De er i ferd med å finne en egen muslimsk identitet. Det vil si, det er slett ikke én identitet, men mange. Og i stor grad i opposisjon til foreldrenes islam-forståelse. Noen er «opprørske» på mer konservativt og fundamentalistisk vis enn foreldregenerasjonen, som Islam Net, mens andre kritiserer tradisjonelle oppfatninger og praksiser.

Debatten løper parallelt med at det etableres nye organisasjoner og samtalearenaer, som Minareten, Madina Institute og ILM – Islams lære og metode. I tillegg kommer grupper med en mer politisk orientering, som Samfunnsengasjerte norskpakistanere (SNP) og Norsk-pakistansk nettverk. Samtidig mener noen at yngre muslimer også får større innflytelse i de etablerte moské-miljøene. Det dannes nettverk, og sosiale medier brukes flittig til å debattere. Det har blitt en slags bevegelse som varsler et generasjonsskifte i islam-forståelsen.

Dette er først og fremst positivt fordi de fleste innenfor denne bevegelsen leter etter – og finner – islam-tolkninger som er forenlige med det moderne samfunnets normer og verdier. Men endringene er ikke bare positive. Islam Net illustrerer at det også utvikler seg tolkninger som er i strid med menneskerettighetenes og demokratiets insistering på alles like verd og like rettigheter.

Det samme har vi sett i andre europeiske land, hvor altfor mange muslimer i andre og tredje generasjon med innvandrerbakgrunn har inntatt svært konservative islamistiske standpunkter. I verste fall utvikler dette seg til militant salafi-jihadistisk protest mot samfunnet, sympatier med Den islamske staten og en reell fare for terrorhandlinger.

Det er derfor debatten mellom muslimer er viktig og verdifull. Det er den som kan bremse en utvikling mot de ekstreme islam-tolkningene. Og på tross av sine ekstreme tolkninger av islam, er det positivt at Islam Net velger å delta i debatten. For debatt er bedre enn tilbaketrekning og isolasjon. Debatt er integrasjon.

lars.gule@hioa.no

Lars Gule, Gyrid Gunnes og Bjørn Olav Utvik skriver om religion i Klassekampen hver torsdag.

Artikkelen er oppdatert: 6. september 2016 kl. 14.51