Onsdag 10. august 2016
ADVARER: Stortingsrepresentant for Høyre Heidi Nordby Lunde ønsker ikke egne regler for voldtektssaker i domstolene. Hun sier vi må ha et likt rettsvern i alle saker.
• Regjeringen avviser å lage nye regler for voldtektssaker • Ap er åpne for endringer
Klart nei til kvinnekrav
NEI: Hemsedalsaken har utløst kritikk av meddommerordningen og krav om ny rettspraksis for voldtektssaker. Regjeringen sier nei til særbehandling av voldtektssaker.

VOLDTEKT

Mandag demonstrerte tusenvis av menn og kvinner mot frifinnelsen av tre menn siktet for å ha voldtatt Andrea Voll Voldum i Hemsedal i mars 2014. Fagdommerne i saken mente de tiltalte var skyldige, men tre av lekdommerne mente bevisene ikke holdt.

Kvinnefronten, som sto bak demonstrasjonene, mener saken viser at det trengs egne regler for voldtektssaker i domstolene. De krever:

At fagkyndige skal tillegges mer vekt i voldtektssaker, på bekostning av lekdommere.

Egen opplæring for fagdommere og lekfolk i hvordan seksualitet og fordommer kan påvirke skyldspørsmål i voldtektssaker.

Egne etiske retningslinjer for forsvarsadvokater i voldtektssaker.

Fakta

Rettssikkerhet:

• Kvinnefronten har kommet med krav om egne regler for voldtektsaker i domstolene, etter at tre menn ble frikjent for gruppevoldtekt i den såkalte Hemsedalsaken.

• Alle saker med betydelig strafferamme i Norge avgjøres enten av meddomsrett, hvor skyldspørsmål avgjøres av et flertall lekdommere sammen med fagdommere, eller av en jury.

• Juryordningen er vedtatt avviklet av Stortinget.

• Politiet anslår at det begås 8000 til 16.000 voldtekter og voldtektsforsøk hvert år.

Nei, nei, nei

Under den blåblå regjeringen kan Kvinnefronten se langt etter kravet om egne regler for voldtektssaker.

– Jeg blir veldig ukomfortabel av disse forslagene. Vi må ha et robust rettssystem hvor det er likt rettsvern i alle saker. Vi kan ikke ha egne regler for voldtekt, sier Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre.

Hun var selv appellant under demonstrasjonen for økt rettssikkerhet for kvinner i Oslo mandag.

Hun er spesielt kritisk til Kvinnefrontens forslag om at meddommerne skal ha mindre å si i voldtektssaker.

– Det er utrolig urettferdig at denne ene saken setter meddommerne i vanry. Meddommerne er et viktig korrektiv til fagdommerne, og skal bringe folks rettsoppfatning inn i rettssalene.

– Men forskning viser at lekdommere i større grad frifinner i voldtektssaker og kan ha holdninger til kvinner som påvirker utfallet?

– Alle saker vil kunne preges av fordommer. Tror du narkomane, rusmisbrukere, asylsøkere eller prostituerte ikke blir møtt med fordommer? Undervisning i objektivitet bør gjelde for alle saker, voldtekt er ikke i en særstilling, sier Lunde.

Ber folk besinne seg

I Frp frykter man konsekvenser for rettsvernet hvis Kvinnefronten får gjennomslag.

– Rettssikkerhet gjelder for begge parter. Den skal ivareta offeret, men også den tiltalte. Vi kan ikke ta bort prinsippene for å få folk dømt. Da kan vi like gjerne kaste ut forsvarsadvokaten av rettssalen, sier Jan Arild Ellingsen, medlem i justiskomiteen for Frp.

Han skjønner at Hemsedalsaken har opprørt mange, men ber folk besinne seg.

– Det man foreslår her, er jo å lage en slags spesialdomstol for voldtektssaker. Det er farlig. Vi skal være veldig forsiktige med å kaste rettsstatens prinsipper på båten, det vil ikke tjene oss på lang sikt, sier Ellingsen.

Systemet med meddommere i rettssalen er under behandling i Stortinget, og skal legges fram rundt jul. Politikerne diskuterer forskjellige modeller. I alle modellene vil det være flere lekdommere enn fagdommere, men ratioen er ikke avgjort. Ellingsen forteller at Frp jobber for flest mulig vanlige folk i forhold til fagdommere i rettssaker.

Horribelt

– Jeg synes det er helt horribelt. De hører ikke på folket. Folket ser problemet, men det gjør ikke regjeringen, sier Tina Skotnes i Kvinnefronten, som mener mangelen på støtte fra regjeringen er «som forventet.»

– Regjeringen mener det blir feil å lage egne regler for voldtektssaker?

– Det er klart vi kan ha egne regler for voldtektssaker. Det må vi når vi ser at kvinners rettssikkerhet ikke blir ivaretatt uten, sier Skotnes.

Stortinget vedtok nylig å avvikle juryordningen til fordel for flere rettssaker med meddommere. Skotnes mener det var et skritt i riktig retning og at kravet om økt innflytelse til fagdommere i voldtektssaker er en naturlig forlengelse av vedtaket.

– Når man fjernet juryordningen, var det dels fordi man så at juryens holdninger gjorde at for mange ble frikjent i voldtektssaker. Det er vanskelig å svare på akkurat hvordan sammensetningen av retten bør være i voldtektssaker, men noe må gjøres, sier hun.

Ap er åpne

Arbeiderpartiet har ikke diskutert forslaget om egne regler for bruk av meddommere i voldtektssaker, men er åpne for ekstra opplæring og egne etiske retningslinjer for voldtektssaker.

– Kunnskap om hvordan ubevisste holdninger påvirker de valg og de refleksjoner man gjør, er spesielt viktig når man skal ta avgjørelser som får store konsekvenser for andre, sier Kari Henriksen (Ap) i Stortingets justiskomité.

Hun tror egne etiske retningslinjer kan være en god rettesnor for advokater i voldtektssaker.

jo.skarderud@klassekampen.no

Fredag 13. desember 2019
IKKE HØRT: Allerede i 2014 stilte Nav-ansatte spørsmål ved om reglene for trygdeeksport ble tolket rett. Nesten alle ofrene i Nav-skandalen ble fengslet i årene etter.
Torsdag 12. desember 2019
FORANDRET: Martin Apenes var med på å bygge opp Nav, og mener det ikke ble som tenkt. – Politikerne skaper mistillit til offentlige tjenester, sier han.
Onsdag 11. desember 2019
I TRØBBEL: Både jetfly og forsvarshelikoptre er tatt i bruk for å sikre beredskapen i nord under Babcocks sammenbrudd. Det kan ende med en kjemperegning for selskapet.
Tirsdag 10. desember 2019
KRISE I LUFTA: Luftambulansen i Nord-Norge har sviktet 286 ganger på fem måneder. Helseminister Bent Høie vet verken prislappen eller hvem som skal ta regningen for ekstra beredskapstiltak.
Mandag 9. desember 2019
Hysj: Riksrevisjonen kritiserer regjeringen i ­hemmelig jager­flyrapport, men Forsvarsdepartementet hevder rapportens gradering gjør det ­umulig å fortelle hvor alvorlig kritikken er.
Lørdag 7. desember 2019
URO: SAS vil legge nye fly inn i et eget selskap med nye avtaler for de ansatte. Lederen i Norsk Kabinforening frykter at SAS ikke ønsker skandinaviske ansatte i framtida.
Fredag 6. desember 2019
HANDLEKRAFT: Regjeringen har på kort tid sørget for å mykne opp i au pair-reglene som skapte trøbbel for justisminister Jøran Kallmyr.
Torsdag 5. desember 2019
IKKJE FORSYNT: Trass i at Sp strir imot kvart forsøk på å skape raudgrøn samling, går partiet no saman med SV og Ap for å få opp sjølvforsyningsgraden.
Onsdag 4. desember 2019
PRESS: USAs press på europeiske Nato-land kommer ikke til å stanse frihandelsavtalen mellom Norge og Kina. Samtidig varsler utenriksminister Ine Eriksen Søreide en diskusjon om Norges forhold til Kina.
Tirsdag 3. desember 2019
NATO: Forholdet til Kina blir en viktig sak på Nato-møtet i London denne uka. Ap-leder Jonas Gahr Støre er skeptisk til å sende norske styrker til Asia.