Klassekampen.no
Lørdag 6. august 2016
Kandidat: Irina Bokova er blant de best kvalifiserte til vervet som FNs generalsekretær. Foto: Mike Segar, REUTERS/NTB scanpix
Får vi en kvinnelig generalsekretær?

FN

21. juli holdt FNs sikkerhetsråd en første prøveavstemning over hvem som skal bli FNs nye generalsekretær når Ban Ki-moon slutter ved årets utgang. For første gang på 70 år er det på alvor tale om en kvinnelig generalsekretær.

Tidligere har valgene av ny generalsekretær foregått i største hemmelighet. Nå har den danske presidenten i generalforsamlingen åpnet opp. For første gang har medlemsstatene nominert kandidater, navnene er offentliggjort og kandidatene er blitt presentert for medlemsstatene. Hittil er det foreslått seks kvinnelige og seks mannlige kandidater.

De best kvalifiserte kvinnene er Irina Bokova fra Bulgaria, som er generaldirektør for Unesco, og Helen Clark fra New Zealand, som leder UNDP– FNs utviklingsprogram.

Sikkerhetsrådet skal anbefale en kandidat til stillingen, som siden skal velges av generalforsamlingen. Selv om navnene nå er kjent, er drøftingene i Sikkerhetsrådet hemmelige. Det blir holdt prøveavstemninger helt til én kandidat får flertall uten at det blir nedlagt veto fra noen av veto-maktene. Selv om avstemningen 21. juli er hemmelig, har det lekket ut at det blant de fem som fikk flest stemmer, var fire menn. Av Sikkerhetsrådets 15 medlemmer er alle menn, unntatt én: representanten fra USA. Skal det igjen være slik at menn velger menn?

I FN-pakten slo verdens nasjoner fast at kvinner og menn hadde like rettigheter, og i 1975 krevde de at alle hindringer som sto i veien for likestilling måtte avskaffes. FN skulle selv gå i bresjen. Men FN har aldri hatt mer enn en firedel kvinner på høyt ledernivå. Hvis FNs medlemsland mener alvor med løftene om likestilling mellom kvinner og menn, må de nå stemme på en kvinne.

Hvorfor må generalsekretæren absolutt være en mann? Flere av dem som har hatt jobben, har ikke imponert med sin integritet og effektivitet. Ban Ki-moon har vært så middelmådig at 37 sivilsamfunnsgrupper verden over nå krever at den nye generalsekretæren må avgi løfte om å skape et mer ansvarlig og åpent FN.

Det er uklart når den neste prøveavstemningen vil finne sted. Den endelige avgjørelsen blir sannsynligvis tatt i september. Det bør legges press på politikerne.

toriskar@online.no

Artikkelen er oppdatert: 25. august 2016 kl. 10.31