Klassekampen.no
Lørdag 6. august 2016
Flere gravide katastrofetenker

Helse­- ­­opplysning

Lørdag 30. juli skrev jeg i Klassekampen at helsemyndighetene bør redegjøre for, oppdatere og nyansere kunnskapen de påstår å ha om sammenhengen mellom alkohol i svangerskapet og fosterskader. Spesialkonsulent ved Borgestadklinikken, Liv Drangsholt, svarer med (3. august) å tillegge meg synspunkter og en praksis jeg ikke kjenner meg igjen i.

Innledningsvis skriver Drangsholt at det er «uheldig at innleggene ofte blir unyanserte. Unyansert informasjon kan misforstås og virke villedende.» Nettopp. Det var i grunnen mitt poeng. Jeg etterlyser nyanser i den informasjonen Helsedirektoratet gir til gravide kvinner, og som jeg forventes å videreformidle til de kvinnene som spør meg til råds. Det er neppe jeg som står for villedende informasjon, rent vitenskapelig, i denne saken.

Drangsholt og jeg synes å være enige om fakta. Helsedirektoratets retningslinjer baserer seg på et arbeid gjort av en ekspertgruppe i 2005. Siden den gang har vi fått nye, store kunnskapsoppsummeringer der det relativt entydig slås fast at man ikke kan gjenfinne alkoholrelaterte skader på barn av mødre som har drukket litt alkohol – litt betyr i denne sammenhengen ett vinglass eller én øl i ny og ne. Det er samtidig velkjent og godt dokumentert som Drangsholt skriver, at store mengder alkohol er skadelig for fosteret.

Det må kunne gå an her som ellers å ha flere tanker i hodet på én gang. Jeg og de fleste leger med meg, gir råd om å la være å drikke alkohol i svangerskapet, rett og slett fordi det er en enkel leveregel som er særlig nyttig for dem som i ikke-gravid tilstand drikker mye. Men når gravide spør, skal de ha ærlige svar: Nei, vi kan ikke angi en sikker nedre grense for alkoholskader; Nei, ingenting tilsier at det er skadelig å bruke alkohol i små mengder. Såpass nyansert informasjon får både helsemyndigheter, leger, jordmødre og gravide tåle. De av mine gravide pasienter som velger å fortsette å drikke et par glass vin i løpet av helgen eller én øl under fotballkampen ser jeg ingen grunn til å kjøre kampanjer mot, eller «veilede» ut av sin livsstil.

Gravide kvinner er fritt vilt i helseopplysningens tidsalder. Et enkelt søk på nett – og det er der de gravide er – forteller at det er uendelig mye som kan skade et foster og gi barnet en dårlig start: slem samboer, tobakk, rusmidler, reseptfrie medisiner, depresjon, naturpreparater, feriereiser til land med økt smitterisiko, kjæledyr, spekemat, overspising, underspising, dårlige arbeidsforhold, overtrening og stress. For å nevne noe.

Svangerskapet, som i utgangspunktet er en naturlig tilstand, er blitt en unntakstilstand der alt kan gå galt og mor får skylden. I alle fall er det slik veldig mange gravide katastrofetenker. Det underkommuniseres at de aller fleste barn i Norge fødes greit når de skal og stort sett er i orden. Når det faktisk går galt, er det forsvinnende sjelden at skaden kan spores tilbake til en uforsiktig, ansvarsløs, uvitende mamma. Det burde noen i Helsedirektoratet lage en veileder om.

elswense@online.no

Artikkelen er oppdatert: 25. august 2016 kl. 10.31