Torsdag 28. juli 2016
REAGERER: Leder for finanskomiteen på Stortinget Hans Olav Syversen (KrF) mener at Gunn Wærsted må beklage for skatteparadis-praksisen i Nordea .Foto: Linda Bournane Engelberth
Telenors styreleder Gunn Wærsted får kritikk fra Stortinget for sitt forsvar av skatteparadis:
Skuffet over Telenor-toppen
Undersak

Stiller spørsmål ved Nordea-rapporten

Professor Guttorm Schjelderup leder senter for skatteforskning (NoCeT) ved Norges Handelshøyskole og har ledet eller deltatt i flere regjeringsutnevnte utvalg om skatteparadiser og kapitalflukt.

Han stiller spørsmål ved konklusjonen i Nordeas egen granskingsrapport om at ingen ansatte i Nordea Luxembourg har bidratt aktivt til skatteunndragelse.

– Et interessant spørsmål er om Nordea opprettet selskaper i skatteparadiser for kunder og utformet årsrapporter for disse som var annerledes enn for kunder som opprettet selskaper i vanlige stater. Hvis det var slik, må man spørre seg hvorfor de gjorde det, og om ikke dette var en aktiv handling som bidro til å legge til rette for skatteunndragelse, sier Schjelderup til Klassekampen.

NHH-professoren mener at diskusjonen om det er legitimt å bruke skatteparadiser må starte med å besvare om det er riktig å godta at noen stater har gjort det til en levevei å selge spesielle lovstrukturer kun til utlendinger som innbefatter nullskattevilkår og hemmelighold.

– Disse lovstrukturene bidrar til å uthule andre lands skattefundamenter og legger til rette for økonomisk kriminalitet og korrupsjon, sier Schjelderup.

– Verre enn Bjerke

BI-professor Petter Gottschalk mener at nåværende Telenor-styreleder Gunn Wærsted har opptrådt mer kritikkverdig enn både DNB-sjef Rune Bjerke og Telenor-toppene som har gått av som følge av Vimpelcom-saken.

– Rune Bjerke har måttet tåle kritikk for at han ikke var informert om at DNB Luxembourg opprettet Panama-selskaper. De to Telenor-direktørene som gikk av som følge av Vimpelcom-saken, Pål Wien Espen og Richard Olav Aa, hadde egentlig ikke noe ansvar for Vimpelcom, men fikk kritikk fordi de burde ha informert konsernsjef Baksaas om korrupsjonsvarslene. Men Gunn Wærsted både visste om Nordeas skatteparadis-praksis og var i en posisjon til å stoppe den, uten at den opphørte, sier Gottschalk.

Gunn Wærsted selv mener kritikken er urimelig, siden hun som styreleder i Nordea Luxembourg i 2009 tok initiativ til retningslinjer som skulle øke åpenheten og hindre at Nordea Luxembourg ble brukt til skatteunndragelse.

Gottschalk mener det har liten verdi så lenge implementeringen var mangelfull.

– Hun som styreleder er ansvarlig for fravær av implementering, og for å be om opplysninger om gjennomføring fra ledelsen, sier Gottschalk.

REFS: Lederen for Stortingets finanskomité sier at han «har større forventninger» til Telenors styre­leder etter hennes forsvar av Nordeas Panama-praksis.

Panama- papirene

Både Venstre, KrF og SV reagerer etter at Telenor-topp Gunn Wærsted i gårsdagens Klassekampen forsvarte Nordeas praksis med å opprette stråselskaper i skatteparadis for formuende bankkunder.

– Jeg synes Telenors styreleder undervurderer de negative sidene ved skatteparadisene. Som statsministeren også har sagt, legger skatteparadis til rette for tap av skatteinntekter i mange land, ikke minst utviklingsland, sier leder for Stortingets finanskomité Hans Olav Syversen (KrF).

Wærsted mener det er legitimt å opprette slike skatteparadis-selskaper så lenge rapporteringen er i orden og at skatteplanlegging ved hjelp av skatteparadis kan være legitimt så lenge det ikke bryter loven.

– Jeg har større forventninger til en styreleder i et selskap som Telenor enn det som uttales i Klassekampen. Stortinget har vært entydige i krav om at samfunnsansvar der staten er inne som eier, dreier seg om mer enn å holde seg innenfor lovens bokstav, sier Syversen.

Finanskomiteens leder reagerer også på at Wærsted ikke i større grad beklager Nordea Luxembourgs virksomhet under hennes ledelse

– En ting er når skatteparadis brukes for bevisst skatteunndragelse, hemmelighold og lukkethet om reelt eierskap. Det er selvsagt at hun må beklage at Nordea har lagt til rette for det – det er et minstemål, sier Syversen.

Fakta

Gunn Wærsted:

• Ble rett før jul i fjor valgt til ny styreleder i Telenor, etter at Svein Aaser gikk av som følge av Vimpelcom-saken.

• Fram til januar i år var Wærsted styreleder for Nordea Luxembourg. Hun hadde også ansvar for Luxembourg-avdelingen som sjef for formues­forvaltning i Nordea-konsernet.

• Onsdag i forrige uke presenterte Nordea sin granskingsrapport om de såkalte Panama-papirene. Rapporten gir krass kritikk til Nordea Luxembourg.

Dårlige vurderinger

Også Venstre er kritiske til Telenor-toppen.

– Jeg stusser over at Wærsted mener at det er legitimt å opprette stråselskaper i skatteparadis for bankkunder. Å forsvare dette når hun nå går inn i en posisjon hvor hun skal rydde opp i Telenor, synes jeg er merkelig, sier stortingsrepresentant for Venstre André Skjelstad.

Han reagerer på at Wærsted avviser kritikken av henne med at hun i 2009 innførte retningslinjer som skulle hindre skatteunndragelse i Nordea Luxembourg, samtidig som hun sier at implementeringen ikke var god nok.

– Har dette betydning for Wærsteds troverdighet som styreleder i Telenor?

– Jeg synes det er merkverdig at hun forsvarer dette, når hun samtidig sier at det ikke fungerte slik hun mente det skulle fungere. Man må håpe at vurderingsevnen er bedre nå enn den var i Nordea, sier Skjelstad.

– Ikke legitimt

SVs Snorre Valen mener Nordeas skatteparadis-praksis er uetisk og illegitim.

– Wærsted sier at man må skille mellom lovlig og ulovlig skatteplanlegging, men så lenge det er småstater som tilbyr utenlandske statsborgere null skatt, så vil man kunne forsvare seg med at dette er lovlig.

Han mener at det for veldig mange av Nordeas kunder ikke kan tenkes noen annen grunn til å opprette stråselskaper i skatteparadis, enn å unngå skatt.

– Det er et stort politisk og demokratisk problem, og det er verken legitimt eller etisk forsvarlig å legge til rette for slik skatteplanlegging, sier han.

emiliee@klassekampen.no

Onsdag 19. desember 2018
KRAV: Sterke ­krefter i KrF jobber for at partiet skal kreve utviklingsministeren og et nytt ut­viklingsdepartement i ny regjering.
Tirsdag 18. desember 2018
TILBAKE: Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark går inn i fylkessammenslåingen med planene klare for en rask omgjøring.
Mandag 17. desember 2018
FRAMTIDSFRYKT: Nordmenn flest uroar seg mest for klimaendringar og svekka velferdsstat, ifølge eit notat frå tankesmia Agenda.
Lørdag 15. desember 2018
ÅTVARAR: Mette Nord seier ho ikkje veit kor LO landar i EØS-spørsmålet i 2021, og vil sjølv ikkje garantera for avtalen.
Fredag 14. desember 2018
LOV: Nav-kontorene mener innføringen av lovpålagt aktivitetsplikt hjelper ungdommen, men andelen unge på sosialhjelp er like høy som før loven kom.
Torsdag 13. desember 2018
NYTT: I 2017 døde flere rusbrukere av heroin-medisinen metadon, enn heroin, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.
Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Tirsdag 11. desember 2018
FORSLAG: Venstrevridde eksperter vil lage et nytt europeisk parlament og la institusjonen rå over et kjempebudsjett på 4 prosent av Europas BNP.
Mandag 10. desember 2018
BARNEFRI: Fødselsraten i 2017 var den laveste som er målt. I 2018 ligger vi an til sette ny bunnrekord.
Lørdag 8. desember 2018
PRESSEFRIHET: Norge vil avgi en flere punkts stemmeforklaring til FNs migrasjonsavtale mandag. Ett av punktene skal tydeliggjøre pressens uavhengighet.