Mandag 18. juli 2016
• Toppledelsen hadde et lønnshopp på 20 mill. i kriseår • LO-topp advarer mot ukultur i det statlige selskapet
Så mye fikk Statoil-toppene
LØNNSFEST: Til tross for oljenedtur og masseoppsigelser har lønningene til toppledelsen i Statoil gått rett i taket.

Statoil

Tusenvis har mistet jobben og alle ansatte har fått tilbud om sluttpakker i den norske stats oljeselskap.

På toppen har de imidlertid merket lite til oljenedturen:

I 2015, et år med milliardnedskrivninger og negative kvartalsresultater, økte konsernledelsens samlede lønn med nesten 20 millioner kroner.

De 13 medlemmene av konsernledelsen fikk en samlet skattbar lønn på hele 86,7 millioner i fjor.

De tre best betalte – konsernsjef Eldar Sætre, strategidirektør John Knight og tidligere Nord-Amerika-sjef William Maloney – hadde til sammen en årslønn på 45,4 millioner kroner.

I 2014 var den samlede årslønnen til konsernledelsen, som da besto av elleve personer, 67,3 millioner kroner.

Fakta

Lederlønn i Statoil:

• Lederlønnen i Statoil består av en fastlønn, en langtids­insentivordning med aksjekjøp (LTI) og en bonus

• Bonusen bestemmes ut fra oppnåelse av ulike målsettinger innen blant annet sikkerhet, personalledelse, produksjonskostnader og avkastning til aksjonærene.

• I fjor fikk Statoil-sjef Eldar Sætre 7,7 millioner i fastlønn, 2,5 millioner i LTI og 3,5 millioner i bonus. I tillegg har han rett til 80 millioner kroner i pensjon.

Kilde: Erklæring om lederlønn for Statoils konsernledelse, samt Statoils årsrapport for 2015

– Ukultur i Statoil

I fagbevegelsen skaper Statoil-ledelsens lønnsfest sinne. LO-topp Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, er mer enn oppgitt over at tre Statoil-sjefer fikk over 14 millioner kroner i lønn i et år med store oppsigelser.

– Det er en ukultur i Statoil. Dette føyer seg inn i rekken av eksempler på at Statoil er et selskap utenfor kontroll og styring, sier han.

– Det er trist og skuffende at ikke lederne tar samfunnsansvar og stiller opp på den dugnaden som er nå, når vi har hatt fall i oljepris og utfordringer med sysselsettingen.

Han sparker også til den statlige eierskapspolitikken. Retningslinjer for Statoil-ledelsens lønn behandles i generalforsamlingen, der staten har 67 prosent av stemmene.

– Det er noen som er med på å innvilge disse lønningene også. Om ikke alle grupper er med og bidrar, så blir det krevende tariffoppgjør i framtida. Det er ikke gitt at andre ansatte skal bidra til å komme seg igjennom en nedgangskonjunktur, når lederne ikke gjør det, sier Eggum.

Følger retningslinjer

Statoils informasjonsdirektør svarer slik på spørsmål om lønnsnivået til konsernledelsen i 2015 er rimelig i en tid med olje­nedtur og oppsigelser i selskapet:

«Statoils system for lederlønninger er i samsvar med statens retningslinjer. Vi skal ha konkurransedyktige betingelser, men ikke være lønnsledende, i de markeder vi opererer i.», skriver Bård Glad Pedersen i en e-post.

Samtidig varsler han en slutt for lønnsfesten i år.

«Konsernledelsen ble i 2015 utvidet med to personer, og dette bidrar til at de samlede utbetalingene til konsern­ledelsen øker. Som følge av resultatene for 2015 har Statoil innført lønnsfrys for ledere, gjort en skjønnsmessig reduksjon av generell bonus og halvert utbetalingene til langtidsinsentivordningen for de øverste lederne i 2016.», skriver informasjonsdirektør Glad Pedersen i e-posten.

Utbytte kan gi høyere lønn

Det er ikke bare toppledelsen i Statoil som merker lite til olje­nedturen. Selskapet har fått krass kritikk for at de til tross for nedturen fortsetter å betale milliardutbytter.

Analysesjef i ABG Sundal Collier, John A. Olaisen, er svært kritisk til utbyttepolitikken. Han mener at lederlønnssystemet i Statoil indirekte gir insentiv til å opprettholde høye utbytter, siden et eventuelt kutt i utbytte må forventes å svekke aksjekursen og dermed den prestasjonsbaserte delen av ledelsens lønn.

– Statoil-ledelsen får ikke høyere bonus om de betaler mer utbytte, men det kan hende at aksjekursen blir høyere dersom de betaler utbytte. Det har vært et press fra mange av aksjonærene for å holde oppe utbyttet, sier han.

Statoils informasjonssjef forteller at det nå er gjort endringer i den prestasjonsbaserte lønnen til toppledelsen, slik at den bedre skal gjenspeile resultatene.

«Vi har innført en terskelverdi som innebærer at variabel lønn kan reduseres eller bortfalle dersom resultatene er lave, og vi har etablert en resultatmodifikator slik at våre resultater sammenlignet med våre konkurrenter får enda større innvirkning på bonusutbetalingene. Generalforsamlingens beslutning om å innføre en resultatmodifikator bidrar til å sikre at variabel lønn gjenspeiler selskapets prestasjoner. Myndighetenes retningslinjer for fastsettelse av lønn til ledere understreker også at «det skal være en klar sammenheng mellom de mål som ligger til grunn for den variable lønnen, og selskapets mål», skriver Bård Glad Pedersen i en e-post».

emiliee@klassekampen.no

Mandag 16. september 2019
ADVARSEL: Stasjonssjefen på Kongsberg advarte mot konsekvensene av politireformen. – Jeg forstår innbyggernes følelse av at de har tapt noe, sier Håvard Revå.
Lørdag 14. september 2019
LØFTEBRUDD: Politireformen ga løfter som ikke ble holdt. I Numedal kryper utryggheten inn i husene til folk. Frykten er at det som er blitt ødelagt, ikke lar seg reparere.
Fredag 13. september 2019
SKILLE: Private barnehager kan selv velge ut hvilke barn de vil tildele plass. Noen stiller som krav at foreldrene må kjøpe aksjer for å få barnehageplass.
Torsdag 12. september 2019
VINNAR: Etter ein knusande val­siger i Nordkapp vil SV og Senterpartiet ta frå Rica-gruppen kontrollen over Nord­kapplatået.
Onsdag 11. september 2019
NØTT: Mens LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er avvisende til et mulig nasjonalt MDG-samarbeid, vil ikke Mette Nord i Fagforbundet utelukke en slik allianse.
Tirsdag 10. september 2019
OPPVASK: Etter nok et smertefullt valg ber tidligere Ap-topp Helga Pedersen partiet om å alliere seg med MDG for å vinne regjeringsmakt i 2021.
Mandag 9. september 2019
POSISJON: MDG håper et brakvalg i dag vil gi makt i en rekke byer. Nasjonal talsperson Arild Hermstad åpner for å ta partiet inn i regjering i 2021.
Lørdag 7. september 2019
STØRRE: Siden streiken i Foodora startet har fagforeningen vokst fra 102 til 195 medlemmer. Foodora hevder fagforeningen ikke er opptatt av gode arbeidsvilkår.
Fredag 6. september 2019
AVTALE: Oslo-byrådet har fått med seg fagbevegelsen på å godta langturnuser i barnevernet. Nå lover Inga Marte Thorkildsen (SV) at alle kommersielle skal ut av Oslos barnevern innen 2021.
Torsdag 5. september 2019
DYRT: Bent Høie (H) inviterer helse­sektoren til nettverksbygging og faglig påfyll om Sykehus-Norge. Prislappen kan føre til at bare dem som er på innsida, har råd, sier fag­forening.