Klassekampen.no
Tirsdag 12. juli 2016
Grønn metafysikk

klima

Jonas Vikingstad i Fremskrittpartiets ungdom skriver 5. juli at «kapitalisme må være prioritert i klimadebatten». Med dette mener han at klimaproblemet må løses ved hjelp av mer kapitalistisk vekst, slik at flere land kan bli rike: For i rike land prioriterer folk miljøhensyn høyere enn i fattige land, skriver han.

Vikingstad viser til at mer effektiv produksjon har redusert bruken av metall i biler med om lag halvparten de siste 30 år. La oss anta at dette er riktig. (Jeg har ikke hatt anledning til å sjekke det). Men det betyr ikke at metallbruken, og dermed energibruken i bilindustrien, er halvert i samme periode. Antall biler som produseres, øker kraftig, særlig i de «nye» kapitalistiske landene i Asia. Samtidig øker selve bilbruken, og dermed bruken av fossil energi som drivstoff.

I om lag samme tidsperiode som metallbruken i produksjonen av biler ifølge Vikingstad skal ha blitt halvert, har de årlige utslippene av klimagasser fordoblet seg. Produksjon og forbruk av biler er utvilsomt en viktig årsak til det – men ikke den eneste.

For problemet med økende, kapitalistisk vekst målt i penger, er at det også betyr vekst i forbruk av materielle ressurser, særlig energi. Kapitalistisk vekst er «dobbel». Cirka 80 prosent av all energiproduksjon i verden i dag er fossil. OECD, som i aller høyeste grad er kapitalismevennlig, har anslått at energibruken i verden vil øke med cirka 80 prosent fram til 2050. Samtidig vet vi at cirka 80 prosent av utslipp av klimagasser, skyldes forbruk av fossil energi. «Grønn» energi (vindmøller, solceller, vannkraft) vil aldri kunne produsere mer enn noen få prosent av den energimengden som dobbeltveksten vil kreve.

Vikingstads innlegg er likevel positivt. Det må bety at Frp har begynt å ta klimaspørsmålet på alvor. Neste skritt i denne prosessen må bli erkjennelsen av at mer kapitalisme ikke kan løse de problemene som den samme kapitalismen med sin dobbeltvekst produserer. Først må all grønn metafysikk overvinnes.

hnk.ebbing@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 20. juli 2016 kl. 10.25